Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor – completări (Regulamentul ASF nr. 7/2022)

29 apr. 2022
Vizualizari: 343

 

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
 

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

(M. Of. nr. 436 și 436 bis din 16 iunie 2014)

 

Regulamentul ASF nr. 7/2022 pentru completarea Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

(M. Of. nr. 409 din 28 aprilie 2022)

 

În conformitate cu:

– art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

– introduce: art. 110 alin. (8)-(10), art. 237 alin. (5) lit. c).

 

În M. Of. nr. 409 din 28 aprilie 2022 s-a publicat Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 7/2022 pentru completarea Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

Redăm, în cele ce urmează, completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 110 alin. (8)-(10)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 110, după alin. (7) se introduc trei noi alineate, alin. (8)-(10), cu următorul cuprins:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(8) În cazul în care o societate de investiții sau, pentru oricare dintre fondurile deschise de investiții pe care le administrează, o S.A.I. elaborează, furnizează, revizuiește și traduce un document cu informații esențiale care respectă cerințele privind documentele cu informații esențiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), se consideră că documentul cu informații esențiale în cauză îndeplinește cerințele aplicabile informațiilor-cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98-102 și la art. 159 din O.U.G. nr. 32/2012.

(9) În cazul în care o societate de investiții sau, pentru oricare dintre fondurile deschise de investiții pe care le administrează, o S.A.I. elaborează, furnizează, revizuiește și traduce un document cu informații esențiale care respectă cerințele pentru documentele cu informații esențiale stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014, nu trebuie să elaboreze și documentul cu informații-cheie destinate investitorilor astfel cum este prevăzut la art. 98-102 și la art. 159 din O.U.G. nr. 32/2012.

(10) Prevederile alin. (8) și (9) sunt aplicabile și în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) din prezentul articol, la art. 11 alin. (6), art. 111 alin. (2) lit. e) și alin. (5) lit. a), art. 1221 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. p) și la art. 190 lit. c).

 

 

Art. 237 alin. (5) lit. c)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 237, după alin. (5) lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

c) Directivei (UE) 2021/2.261 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 455/15 din 20 decembrie 2021.

Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor – completări (Regulamentul ASF nr. 7/2022) was last modified: aprilie 29th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.