Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă – modificări (Regulament ASF nr. 1/2020)

31 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 401

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
 

Monitor Dosare

 

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

(M. Of. nr. 478 din 11 iunie 2018)

 

Regulamentul ASF nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

(M. Of. nr. 63 din 30 ianuarie 2020)

 

– modificăart. 116 alin. (1), art. 165, art. 166;

introduceart. 182 alin. (4^1).

 

În M. Of. nr. 63 din 30 ianuarie 2020 s-a publicat Regulamentul ASF nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 116 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 (modificat de Regulamentul ASF nr. 1/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 116 alin. (1) prevedea următoarele aspecte de interes:

„(1) Emitentul sau orice persoană care a solicitat, fără consimțământul acestuia admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată face publice și transmite informațiile reglementate către operatorul de piață și A.S.F., în conformitate cu art. 79 din Legea nr. 24/2017, în format electronic, în conformitate cu reglementările aplicabile și/sau, după caz, pe suport hârtie.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 116 alin. (1) se modifică și va prezenta următorul conținut:

(1) Emitentul sau orice persoană care a solicitat, fără consimțământul acestuia, admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată face publice și transmite informațiile reglementate către operatorul de piață și A.S.F., în conformitate cu art. 79 din Legea nr. 24/2017, în format electronic, în conformitate cu reglementările aplicabile, și/sau, după caz, pe suport hârtie, cu respectarea în mod corespunzător a Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic.

 

 

Art. 165 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 (modificat de Regulamentul ASF nr. 1/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 165 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 165 – Un acționar care deține individual ori, după caz, acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel, poate/pot solicita, cel mult o dată într-un exercițiu financiar, în condițiile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ. Aplicarea acestei metode se face în mod obligatoriu dacă cererea este depusă de un acționar semnificativ și este supusă votului în cadrul adunării generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 165 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 165 – În situația în care un acționar semnificativ solicită, în condițiile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ, consiliul de administrație este obligat să convoace corespunzător adunarea generală a acționarilor, cu includerea pe ordinea de zi a alegerii membrilor consiliului de administrație pe baza metodei votului cumulativ. Alegerea membrilor consiliului de administrație pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acționarului semnificativ.

 

 

Art. 166 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 (modificat de Regulamentul ASF nr. 1/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 166 prezenta următoarele dispoziții esențiale:

„Art. 166 – În situația în care adunarea generală a acționarilor unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a fost convocată, acționarii pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor, pentru alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Legea nr. 24/2017. Aplicarea acestei metode se face în mod obligatoriu dacă cererea este depusă de un acționar semnificativ și este supusă votului în cadrul adunării generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 166 se modifică și se va prezenta sub următoarea formă:

Art. 166 – În situația în care un acționar semnificativ solicită, în condițiile art. 92 alin. (3) și (5) din Legea nr. 24/2017, introducerea unui punct pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor referitor la alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, consiliul de administrație este obligat să introducă respectivul punct pe ordinea de zi, cu respectarea art. 92 alin. (6) din aceeași lege. Alegerea membrilor consiliului de administrație pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acționarului semnificativ.

 

 

Art. 182 alin. (4^1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 (introdus de Regulamentul ASF nr. 1/2020) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 182, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1) Acțiunile emise de societate și deținute de persoanele care își exercită dreptul de retragere din societate se blochează în depozitarul central în vederea realizării transferului, potrivit alin. (6) și (7).

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – modificări (Regulament ASF nr. 1/2020) was last modified: ianuarie 31st, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter