Regulamentul ASF nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa de capital – publicare (M. Of. nr. 16/07.01.2021)

8 ian. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 63
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ

Sumar
Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

(M. Of. nr. 16 din 7 ianuarie 2021)

Se stabilește modul de organizare și desfășurare a programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în vederea desfășurării de activități pe piața de capital, pentru care legislația aplicabilă acestora prevede obligația urmării unui curs de formare profesională și promovare a examenului aferent acestuia, precum și condițiile de atestare a organismelor de formare profesională.

 

 

În M. Of. nr. 16 din 7 ianuarie 2021 s-a publicat Regulamentul ASF nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital.

Prin respectivul act normativ se stabilește modul de organizare și desfășurare a programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în vederea desfășurării de activități pe piața de capital, pentru care legislația aplicabilă acestora prevede obligația urmării unui curs de formare profesională și promovare a examenului aferent acestuia, precum și condițiile de atestare a organismelor de formare profesională.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Regulamentului ASF nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital.

 

Structura

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Atestarea, organizarea și funcționarea OFP”);

– Cap. III („Organizarea și desfășurarea programelor de formare, pregătire și perfecționare profesională și a examenelor”);

Secț. 1 („Condiții generale privind organizarea și desfășurarea programelor de formare, pregătire și perfecționare profesională, cu prezență fizică”);

Secț. 2 („Condiții generale privind organizarea și desfășurarea de către OFP a programelor de formare, pregătire și perfecționare profesională la distanță, în sistem online”);

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Secț. 3 („Organizarea și desfășurarea examenului după finalizarea programului de formare profesională inițială”);

– Cap. IV („Condiții generale privind programele de pregătire și perfecționare profesională continuă organizate de OFP pentru persoanele fizice care desfășoară activitate pe piața de capital”);

– Cap. V („Recunoașterea programelor de formare, pregătire și perfecționare profesională, a examenelor și a atestatelor profesionale din alte state membre sau state terțe”);

– Cap. VI („Eliberarea de atestate profesionale pentru unele categorii de persoane fizice”);

– Cap. VII („Obligații de raportare către A.S.F.”);

– Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”);

– Anexa nr. 1 („Atestat profesional”);

– Anexa nr. 2 („Cerere de eliberare a atestatului profesional”);

– Anexa nr. 3 („Raportarea semestrială/anuală privind situația persoanelor care au participat la programele de formare/pregătire și perfecționare profesională”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 2 lit. a), prin atestat profesional se înțelege documentul emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care se certifică formarea profesională inițială efectuată de o persoană fizică, având forma prezentată în anexa nr. 1, iar prin sintagma competență profesională se desemnează capacitatea unei persoane fizice de a aplica cunoștințele teoretice, deprinderile practice și aptitudinile sale în cadrul activității desfășurate pe piața de capital.

Astfel, programele de formare sau pregătire și perfecționare profesională se desfășoară prin parcurgerea unor cursuri organizate de OFP și cuprind atât pregătirea teoretică, cât și practică, finalizându-se prin susținerea unor examene. Aceste programe se pot desfășura atât în limba română, cât și în engleză. Programele de formare profesională inițială desfășurate în limba engleză se finalizează cu examen în această limbă.

Conform art. 5, persoanele fizice se pot înscrie la un program de formare/pregătire și perfecționare profesională organizat de OFP dacă îndeplinesc următoarele condiții:

– să fie în vârstă de cel puțin 18 ani și să aibă capacitate de exercițiu deplină;

– să aibă studii medii/superioare finalizate cu diplomă de bacalaureat/licență sau un document echivalent, cu traducere legalizată în limba română, dacă este cazul.

În vederea înscrierii, fiecare persoană interesată va trebui să prezinte cel puțin următoarele documente:

– numele și prenumele persoanei fizice, cetățenia, data și locul nașterii;

–  informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail;

– actul de identitate (B.I./C.I./pașaport, după caz), în copie;

– perioada în care se desfășoară programul de formare/pregătire și perfecționare profesională;

– tipul și codul programului pe care îl urmează;

– data la care se susține examenul, precum și rezultatul obținut în urma examinării, dacă este cazul;

– dovada achitării taxelor pentru participarea la programul de formare/pregătire și perfecționare profesională/examen;

– fișa de examinare a programului de formare/pregătire și perfecționare profesională, întocmită și datată de cursant, după participarea la program.

A.S.F. emite atestatul în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii dosarului complet de către OFP.

Vă prezentăm, în continuare, modelul cererii de eliberare a atestatului professional, cuprinsă în anexa nr. 2, astfel:

CERERE de eliberare a atestatului profesional

Subsemnatul/a, …………………………………………………………………………., cu domiciliul în ………………………………………………………………………., CNP ……………………………………………, C.I./B.I./pașaport seria ………. nr. ……………….., telefon ……………………………………………….., e-mail ………………………………………………………………….., absolvent/ă al/a ………………………………………………….. (Se va preciza ultima formă de învățământ absolvită.)

la data de …………………………, solicit eliberarea atestatului profesional pentru: |_| piața de capital.

Formarea profesională inițială în domeniu a fost realizată prin intermediul organismului de formare profesională …………………………………………………………………………………….. (Se va trece denumirea organismului de formare profesională.) și a fost finalizată prin susținerea unui examen de absolvire a programului la data de ………./………./……………….. .

Anexez următoarele documente:

1.certificatul de absolvire a programului organizat de către organismul de formare profesională, în copie;

2.copie după actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), cu mențiunea, “conform cu originalul”;

3.declarație pe propria răspundere că “am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020”.

Numele și prenumele (în clar)

Data:”.

Regulamentul ASF nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital – publicare (M. Of. nr. 16/07.01.2021) was last modified: ianuarie 8th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter