Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF – modificări (Regulamentul ASF nr. 11/2020)

25 iun. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 77

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

(M. Of. nr. 733 din 6 septembrie 2019; cu modif. ult.)

 

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 11/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

(M. Of. nr. 535 din 23 iunie 2020)

– modifică: art. 6 alin. (4),  art. 10 alin. (3)-(5), art. 11, art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1)-(2), art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (2) lit. b)-d), art. 24, anexa nr. 2 nr. crt. 2, anexa nr. 3 nr. crt. 1, punctele 1.9, 1.10, 1.18, 1.34, 1.36, 1.37 și 1.40 , anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.43, anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.55-1.58, anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.67 lit. a), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.68 lit. a), anexa nr. 3 nr. crt. 2 pct. 2.5, anexa nr. 3 nr. crt. 2 pct. 2.6 și pct. 2.14, anexa nr. 3 nr. crt. 5 pct. 5.3 și pct. 5.7;

 

– introduce: art. 10 alin. (2^1)-(2^3), art. 15 alin. (4)-(5), art. 21 alin. (2), anexa nr. 2 nr. crt. 1 lit. f), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.40^1, anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.44 lit. b), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.45 lit. c), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.46 lit. c), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.47 lit. c), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.48 lit. c), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.49 lit. c), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.50 lit. c), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.51 lit. c), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.53 lit. c), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.54 lit. c), anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.77, anexa nr. 3 nr. crt. 2 pct. 2.5^1, anexa nr. 3 nr. crt. 2 pct. 2.14^1, anexa nr. 3 nr. crt. 2 pct. 2.19^1, anexa nr. 7 tabel „Declarația privind taxa de administrare pentru fondurile de pensii ocupaționale”.

 

În M. Of. nr. 535 din 23 iunie 2020 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 11/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.

 

În continuare, vă prezentăm modificările și completările aduse Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 6 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Conferintele Video Universul Juridic

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (4) prevedea:

„(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în cazul ofertelor exceptate de la publicarea și întocmirea unui prospect, prevăzute la alin. (4) al art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, doar atunci când se întocmește un prospect de ofertă exclusiv în vederea admiterii la tranzacționare și se solicită A.S.F. aprobarea acestuia”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în cazul ofertelor exceptate de la publicarea și întocmirea unui prospect, prevăzute la art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, doar atunci când se întocmește un prospect de ofertă și se solicită A.S.F. aprobarea acestuia”.

 

Art. 10 alin. (2^1)-(2^3) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 10, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^1)-(2^3), cu următorul conținut:

„(2^1) Administratorul unui fond de pensii ocupaționale achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2.

(2^2) Administratorul al cărui stat membru de origine este România, autorizat de A.S.F. și care administrează fonduri de pensii ocupaționale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, achită A.S.F., de la momentul începerii administrării respectivului fond, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2.

(2^3) Administratorul care a fost autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare în vederea funcționării ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și care administrează fonduri de pensii ocupaționale autorizate de A.S.F. achită A.S.F., de la momentul începerii administrării respectivului fond, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2”.

 

Art. 10 alin. (3)-(5) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 10, alin. (3)-(5) prevedeau:

„(3) Virarea sumelor datorate A.S.F. de către entitățile menționate la alin. (1) se realizează lunar, conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2).

(4) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către S.A.I. pentru O.P.C.V.M. aflate în administrarea lor, de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C./F.I.A. autoadministrate sau de către A.F.I.A. pentru A.O.P.C./F.I.A. aflate în administrarea lor, după caz.

(5) Suma datorată A.S.F., în cazul O.P.C.-urilor nou-lansate în cursul a 30 de zile calendaristice, inclusiv cele denominate în valută, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate și se determină conform formulei: valoarea activului net/30 de zile x numărul zilelor de activitate x nivelul cotei, unde nivelul cotei este cel prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (3)-(5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) În cazul în care un administrator administrează mai multe fonduri de pensii facultative, taxa de funcționare prevăzută la alin. (2) se achită pentru fiecare fond de pensii facultative.

(4) Baza de calcul la care se aplică taxa de funcționare, respectiv taxa de administrare menționate la alin. (1) și (2) este:

a) valoarea totală a comisionului de administrare perceput de administratorul fondului de pensii administrat privat;

b) valoarea contribuțiilor brute încasate de fondul de pensii facultative;

c) valoarea activului net al fondului de pensii facultative din ultima zi lucrătoare a lunii precedente.

(5) Taxele menționate la alin. (1) și (2), calculate conform alin. (4), sunt suportate de administrator și se virează lunar conform art. 32 alin. (1) și (2)”.

 

Art. 11 din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 11 prevedea:

„Art. 11

Din momentul începerii efective a activității de depozitare a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative, depozitarii avizați în baza legislației privind pensiile private achită A.S.F., conform art. 32 alin. (1) și (2), taxa lunară de funcționare menționată la pct. 2 din anexa nr. 2”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 11

Din momentul începerii efective a activității de depozitare a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, depozitarii avizați în baza legislației privind pensiile private achită A.S.F., conform art. 32 alin. (1) și (2), taxa lunară de funcționare menționată la pct. 2 din anexa nr. 2”.

 

Art. 15 alin. (4)-(5) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 15, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (4)-(5), cu următorul conținut:

„(4) La înființarea entității reglementate, tariful prevăzut la pct. 1.65 din anexa nr. 3 pentru evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor cu funcții-cheie este inclus în tariful de autorizare a entității reglementate.

(5) Pentru aplicarea tarifului prevăzut la pct. 1.67 din anexa nr. 3, în cazul în care achiziția unei participații calificate în cadrul unei entități reglementate (E1) implică dobândirea, pe cale de consecință, a unei participații calificate în cadrul altei entități reglementate din același sector de supraveghere financiară (E2) în care E1 deține o participație calificată, potențialul achizitor va achita un singur tarif, respectiv cel aferent aprobării proiectului de achiziție a unei participații calificate în cadrul E1, precum și a calității de acționar semnificativ (direct/indirect) în cele două entități”.

 

Art. 16 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 16, alin. (1) prevedea:

„(1) Tarifele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/ aprobare/atestare și retragerea autorizației în cazul entităților care își desfășoară activitatea pe piața de capital sunt prevăzute la pct. 1.1-1.36 din anexa nr. 3”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 16, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Tarifele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare/înregistrare în Registrul ASF și retragerea autorizației/radierea din Registrul ASF în cazul entităților care își desfășoară activitatea pe piața de capital sunt prevăzute la pct. 1.1-1.36, 1.65-1.67, 1.77, 2.1-2.4, 2.5^1, 2.6.-2.13, 2.14^1”.

 

Art. 20 alin. (1)-(2) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 20, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.37 și 1.38 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. la momentul solicitării avizului prealabil de înregistrare la oficiul registrului comerțului în calitate de asigurător și include autorizația de a practica doar o anumită clasă de asigurare.

(2) Un asigurător care solicită autorizarea pentru o nouă clasă de asigurare achită la depunerea cererii cota prevăzută la pct. 1.40 din anexa nr. 3”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 20, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.37 și 1.38 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. la momentul solicitării avizului prealabil de înregistrare la oficiul registrului comerțului în calitate de asigurător/reasigurător și include autorizația de a practica doar o anumită clasă de asigurare.

(2) Un asigurător/reasigurător care solicită autorizarea pentru o nouă clasă de asigurare sau pentru riscuri noi dintr-o clasă deja autorizată achită la depunerea cererii cota prevăzută la pct. 1.40 sau la pct. 1.40^1 din anexa nr. 3”.

 

Art. 21 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 21, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul conținut:

„(2) Sunt exceptate de la plata taxelor pentru furnizarea de informații și emiterea unor puncte de vedere entitățile supravegheate de A.S.F. ori patronatele/asociațiile profesionale ale acestora”.

 

Art. 23 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 23, alin. (1) prevedea:

„(1) Taxele de autorizare/avizare percepute de către A.S.F. în cadrul sistemului de pensii private sunt prevăzute la pct. 1.44-1.64 din anexa nr. 3”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 23, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Taxele percepute de către A.S.F. în cadrul sistemului de pensii private sunt prevăzute la pct. 1.44-1.67, la pct. 1.77, la pct. 2.18, pct. 2.19, pct. 2.191, pct. 5.2, pct. 5.4 și pct. 5.5 din anexa nr. 3”.

 

Art. 23 alin. (2) lit. b)-d) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 23 alin. (2), lit. b)-d) prevedeau:

„(2) Achitarea taxelor prevăzute la alin. (1) se va face de către:

(…)

b) societățile de pensii, societățile de asigurare și societățile de administrare a investițiilor, în vederea autorizării ca administrator al unui fond de pensii administrat privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, precum și administratorii fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.45-1.55 din anexa nr. 3;

c) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.56 și 1.57 din anexa nr. 3;

d) auditorii financiari ai fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.58 din anexa nr. 3;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 23 alin. (2), lit. b)-d) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Achitarea taxelor prevăzute la alin. (1) se va face de către:

(…)

b) societățile de pensii, societățile de asigurare și societățile de administrare a investițiilor, în vederea autorizării ca administrator al unui fond de pensii administrat privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, după caz, precum și administratorii fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, după caz, conform pct. 1.45-1.55 din anexa nr. 3;

c) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, după caz, conform pct. 1.56 și 1.57 din anexa nr. 3;

d) auditorii financiari ai fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, după caz, conform pct. 1.58 din anexa nr. 3;”.

 

Art. 24 din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 24 prevedea:

„Art. 24

Societățile de pensii care administrează, în baza autorizațiilor obținute în temeiul legislației privind pensiile private, atât un fond de pensii administrat privat, cât și unul ori mai multe fonduri de pensii facultative plătesc o singură taxă pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse în vederea obținerii autorizațiilor de administrare, cu excepția modificării prospectelor schemelor de pensii și a altor documente privind fondurile de pensii”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 24 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 24

Societățile de pensii care administrează, în baza autorizațiilor obținute în temeiul legislației privind pensiile private, atât un fond de pensii administrat privat, cât și unul ori mai multe fonduri de pensii facultative/ocupaționale plătesc o singură taxă pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse în vederea obținerii autorizațiilor de administrare, cu excepția modificării prospectelor schemelor de pensii și a altor documente privind fondurile de pensii”.

 

Anexa nr. 2 nr. crt. 1 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 nr. crt. 1, după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conținut:

„Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/taxei/cotei

(%)

1.Cote/Taxe aferente fondurilor de pensii private/organismelor de plasament colectiv (O.P.C.)
f) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii ocupaționale0,01%”.

 

Anexa nr. 2 nr. crt. 2 din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la anexa nr. 2, nr. crt. 2 prevedea:

„2.Taxă de funcționare aplicabilă depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultativeTaxă lunară din veniturile obținute din toate activitățile prestate pentru fondurile de pensii administrate privat/fondurile de pensii facultative5%”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, nr. crt. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/taxei/cotei

(%)

2.Taxă de funcționare aplicabilă depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționaleTaxă lunară din veniturile obținute din toate activitățile prestate pentru fondurile de pensii administrate privat/fondurile de pensii facultative/ocupaționale5%”.

 

Anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.9, 1.10, 1.18, 1.34, 1.36, 1.37 și 1.40 din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la anexa nr. 3, nr. crt. 1 pct. 1.9, 1.10, 1.18, 1.34, 1.36, 1.37 și 1.40 prevedeau:

 

„Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
1.Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate1.9. autorizare operatori de piață150.000 lei
1.10. autorizare/aprobare a autorizării piețelor reglementate, de constituire și administrare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare25.000 lei
1.18. autorizare:a) reglementări emise de operatorii de piață, depozitarii centrali, contrapărțile centraleb) reguli de funcționare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționarea) 5.000 leib) 5.000 lei
1.19. aprobare anunț preliminar pentru o ofertă publică1.000 lei
1.34. atestare calitate de organism de formare profesională6.500 lei
1.36. retragere a autorizației/avizului/atestatului la cererea entității, pentru:a) persoană fizicăb) persoană juridică/entitate fără personalitate juridicăa) 200 leib) 1.000 lei
1.37. autorizare înființare și înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului asigurător supravegheat conform părții I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare40.000 lei
1.40. autorizare alte riscuri/altă clasă de asigurare nouă, inclusiv pentru practicarea clasei 10 din anexa nr. 1 secțiunea A din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare (cotă aplicabilă taxei de autorizare)40%

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3, nr. crt. 1 pct. 1.9, 1.10, 1.18, 1.34, 1.36, 1.37 și 1.40 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/taxei/cotei

(%)

1.Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate1.9. autorizare operatori de piață din România150.000 lei
1.10. autorizare/aprobare a autorizării piețelor reglementate, de constituire și administrare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare din România25.000 lei
(…)
1.18. autorizare:

a) reglementări emise de operatorii de piață, depozitarii centrali, contrapărțile centrale din România

b) reguli de funcționare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare din România

5.000 lei

5.000 lei

(…)
1.34. atestare calitate de organism de formare profesională0 lei
(…)
1.36. retragere a autorizației/avizului/atestatului la cererea entității din România sau dintr-un stat terț, pentru:

a) persoană fizică

b) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

a) 200 lei

b) 1.000 lei

1.37. autorizare înființare și înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului asigurător/reasigurător supravegheat conform părții I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare50.000 lei
(…)
1.40. autorizare clasă de asigurare nouă, indiferent de numărul de riscuri pentru care se solicită autorizarea (cotă aplicabilă taxei de autorizare)40%”.

 

Anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.40^1 din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3 nr. crt. 1, după pct. 1.40 se introduce un nou punct, pct. 1.40^1, cu următorul conținut:

„Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/taxei/cotei

(%)

1.Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate
1.401. autorizare risc nou din clasă deja autorizată0 lei”.

 

Anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.43 din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la anexa nr. 3 nr. crt. 1, pct. 1.43 prevedea:

 

„1.43. autorizare/avizare furnizori de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor6.500 lei”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3 nr. crt. 1, pct. 1.43 se modifică și va avea următorul conținut:

„Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/taxei/cotei

(%)

1.Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate
1.43. autorizare/avizare furnizori de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor0 lei”.

 

Anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.44 lit. c) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.44, după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul conținut:

„Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/taxei/cotei

(%)

1.Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate
c) sistemul pensiilor ocupaționalec) 80.000 lei”.

 

Anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.45 lit. c) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.45, după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul conținut:

„Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/taxei/cotei

(%)

1.Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate
c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări – pentru sistemul pensiilor ocupaționalec) 150.000 lei”.

 

Anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.46 lit. c) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 11/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3 nr. crt. 1 pct. 1.46, după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul conținut:

„Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/taxei/cotei

(%)

1.Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate
c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări – pentru sistemul pensiilor ocupaționalec) 12.000 lei”.
Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF – modificări (Regulamentul ASF nr. 11/2020) was last modified: iunie 25th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter