Regulamentul ASF nr. 15/2018 privind Registrul public al ASF – modificări (Regulament ASF nr. 1/2022)

21 ian. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 123

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 15/2018 privind Registrul public al ASF

 

(M. Of. nr. 1.082 din 20 decembrie 2018)

Regulamentul ASF nr. 1/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 15/2018 privind Registrul public al ASF

 

(M. Of. nr. 64 din 20 ianuarie 2022)

– modifică: art. 1 alin. (1), art. 5 pct. 11, art. 5 pct. 18, art. 6 alin. (1);

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

 

– introduce: art. 5 pct. 13 lit. d), art. 5 pct. 24-27, art. 7 alin. (1) pct. 1 lit. j), art. 7 alin. (1) pct. 2 lit. h);

 

– abrogă: art. 5 pct. 1 lit. h, art. 5 pct. 6 lit. c), art. 5 pct. 7 lit. c), art. 5 pct. 19-21.

În M. Of. nr. 64 din 20 ianuarie 2022 s-a publicat Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 1/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 15/2018 privind Registrul public al ASF. 

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului regulament.

Art. 1 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Prezentul regulament stabilește modul de constituire și funcționare a Registrului public al Autorității de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Registrul A.S.F., potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018”.

Noua reglementare

La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prezentul regulament stabilește modul de constituire și funcționare a Registrului public al Autorității de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Registrul A.S.F., potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012”.

Monitor Dosare

 

Art. 5 pct. 7 lit. c)

Vechea reglementare

„Secțiunile Registrului A.S.F. sunt: (…)

7. Secțiunea 7 – Societăți de investiții: (…)

c) Subsecțiunea 3 – Societăți de investiții din state terțe (SIST)”.

Noua reglementare

La articolul 5 punctul 7, litera c) se abrogă.

 

Art. 5 pct. 13 lit. d)

Noua reglementare

La articolul 5 punctul 13, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„Secțiunile Registrului A.S.F. sunt: (…)

13. Secțiunea 13 – Locuri de tranzacționare (LOTR): (..)

d) Subsecțiunea 4 – Sisteme multilaterale de tranzacționare (SMT) înregistrate ca piețe de creștere pentru IMM-uri (SMTPC)”.

 

Art. 6 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) În cazul în care uneia dintre entitățile înscrise în Registrul A.S.F. i se retrage autorizația/avizul/atestatul, actul individual emis în acest sens va menționa și radierea numărului de înscriere al acesteia, număr care nu va mai fi atribuit altei entități”.

Noua reglementare

La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul radierii uneia dintre entitățile înscrise în Registrul A.S.F., numărul de înscriere al acesteia nu va mai fi atribuit altei entități”.

 

Art. 7 alin. (1) pct. 1 lit. j)

Noua reglementare

La articolul 7 alineatul (1) punctul 1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

„(1) Registrul A.S.F. publicat pe pagina de internet a A.S.F. cuprinde următoarele rubrici:

1. Pentru entitățile legale, după caz: (…)

j) serviciile sau activitățile pentru care S.S.I.F. și instituțiile de credit sunt autorizate”.

 

Art. 7 alin. (1) pct. 2 lit. h)

Noua reglementare

La articolul 7 alineatul (1) punctul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„(1) Registrul A.S.F. publicat pe pagina de internet a A.S.F. cuprinde următoarele rubrici: (…)

2. Pentru persoanele fizice, după caz: (…)

h) serviciile sau activitățile de investiții prestate”.

 

Art. II din Regulamentul ASF nr. 1/2022

„Actele individuale emise anterior de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare/Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la înscrierea în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară a entităților din alte state membre își păstrează valabilitatea până la data la care Autoritatea de Supraveghere Financiară va fi notificată de către autoritatea competentă din statul membru de origine al acestor entități cu privire la încetarea activității prestate de acestea la distanță pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile aplicabile în vigoare”.

 

Regulamentul ASF nr. 15/2018 privind Registrul public al ASF – modificări (Regulament ASF nr. 1/2022) was last modified: ianuarie 21st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter