Regulamentul ASF nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către ASF – modificări (Regulamentul ASF nr. 6/2020)

14 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 181

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Actul modificatorSumar
Regulamentul ASF nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către ASF

(M. Of. nr. 1.070 din 30 decembrie 2016)

 

Regulamentul nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către ASF

(M. Of. nr. 309 din 13 aprilie 2020)

 

– modifică: art. 9 alin. (2), art. 14, art. 17, art. 23 alin. (2);

– introduce: art. 23 alin. (2^1).

 

În M. Of. nr. 309 din 13 aprilie 2020 a fost publicat Regulamentul nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către ASF.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări Regulamentului ASF nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către ASF, pe care le vom prezenta în continuare.

 

Art. 9 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 11/2016 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

„(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă prin scrisoare cu confirmare de primire, fax sau e-mail și va conține:

a) data de început a controlului și tematica aferentă;

b) eventuale solicitări prealabile de informații/date/documente sub formă de chestionare/machete/situații centralizatoare de date/informații.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă prin e-mail, fax sau scrisoare cu confirmare de primire și va conține:

a) data de început și data de finalizare a acțiunii de control la sediul entității, perioada controlată, tematica aferentă, precum și primul chestionar de solicitare de date/informații/documente;

b) mențiunea că eventuale solicitări de informații/date/documente sub formă de chestionare/machete/situații centralizatoare de date/informații pot fi transmise pe tot parcursul controlului.

 

 

 

Art. 14 din Regulamentul ASF nr. 11/2016 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 avea următorul conținut:

„Art. 14 – (1) Echipa de control solicită reprezentanților entității controlate clarificări/explicații asupra anumitor aspecte, prin intermediul unei cereri de informații/chestionar, iar documentele întocmite primesc număr de înregistrare din partea entității controlate.

(2) Clarificările/Explicațiile scrise ale reprezentanților entității controlate fac obiectul unor note explicative.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 se modifică și va avea următoarea structură:

Art. 14 – (1) Pe parcursul acțiunii de control la sediul entității, în vederea concilierii eventualelor aspecte preliminare identificate, echipa de control solicită reprezentanților entității controlate clarificări/explicații/puncte de vedere cu privire la acestea, prin intermediul unei cereri de informații/unui chestionar, iar documentele întocmite primesc număr de înregistrare din partea entității controlate.

(2) Clarificările/Explicațiile/Punctele de vedere scrise ale reprezentanților entității controlate fac obiectul unor note explicative.

 

 

 

Art. 17 din Regulamentul ASF nr. 11/2016 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 17 – (1) Echipa de control poate solicita, în scris, informații sau documente de la entitatea controlată și/sau poate reveni oricând la sediul entității controlate pentru documentare suplimentară/obținerea de explicații sau clarificări după încheierea procedurii de colectare a documentelor/informațiilor/explicațiilor de la sediul entității controlate și până la transmiterea, către entitatea controlată, a rezultatelor controlului aprobate de către Consiliul A.S.F.

(2) Data la care echipa de control revine la sediul entității controlate este comunicată cu două zile lucrătoare înainte, în scris, entității controlate.

(3) Ridicarea în copie a documentelor/datelor/informațiilor suplimentare și obținerea explicațiilor/clarificărilor se fac pe bază de proces-verbal de ridicare documente, respectiv notă explicativă, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) și ale art. 14 alin. (2).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 17 – (1) Echipa de control poate solicita entității controlate, în scris, de regulă prin e-mail, informații/documente/explicații sau clarificări suplimentare, după caz, și după încheierea procedurii de colectare a informațiilor/documentelor/explicațiilor de la sediul entității controlate, inclusiv pentru clarificarea anumitor aspecte ce rezultă din analizarea obiecțiunilor la procesul-verbal de control.

(2) Documentele/Informațiile/Notele explicative solicitate vor fi transmise de către entitatea controlată, prin poștă, fax sau e-mail, după caz, în termenele indicate de echipa de control.

 

 

 

Art. 23 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 11/2016 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

„(2) Entitatea controlată și, după caz, persoanele vizate sunt informate cu privire la rezultatele controlului adoptate de către Consiliul A.S.F., prin poștă cu confirmare de primire, fax sau e-mail, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) și, după caz, la alin. (1) lit. g).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Entitatea controlată și, după caz, persoanele vizate sunt informate cu privire la rezultatele controlului, prin poștă, cu confirmare de primire, fax, e-mail, prin reprezentantul entității controlate, ori personal, cu semnătură de primire, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) și, după caz, la alin. (1) lit. g).

 

 

 

Art. 23 alin. (2^1) din Regulamentul ASF nr. 11/2016 (introdus prin Regulamentul nr. 6/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) În situația în care, ca urmare a acțiunii de control, sunt dispuse sancțiuni conducerii entității controlate sau persoanelor cu funcții-cheie, o copie a deciziei de sancționare se transmite spre informare și entității respective.

Regulamentul ASF nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către ASF – modificări (Regulamentul ASF nr. 6/2020) was last modified: aprilie 14th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter