Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea ASF – modificări (Regulamentul ASF nr. 4/2020)

2 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 97

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Monitor Dosare
Actul modificator

Sumar

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
(M. Of. nr. 1006 din 15 decembrie 2016; cu modif. ult.)

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 4/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

(M. Of. nr. 274 din 01 aprilie 2020)

– modifică: art. 27 alin. (1), anexa;

– introduce: art. 27^2-27^3.

 

În M. Of. nr. 274 din 1 aprilie 2020 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 4/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF.

 

În continuare, vă prezentăm modificările și completările aduse Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF.

 

Art. 27 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2020)

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 27, alin. (1) prevedea că:

„Art. 3

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) agenții specializate de intervenție – structurile autorităților administrației publice, care au rolul”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 27, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pentru monitorizarea și deliberarea unor probleme specifice, pe lângă Consiliul A.S.F. funcționează Comisia de etică, Comisia de apel, Comisia de audit și Comisia de comunicare și educație financiară, denumite în continuare Comisii-suport”.

 

Art. 27^2-27^3 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 4/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 27^1 se introduc două noi articole, art. 27^2-27^3, cu următorul conținut:

Art. 27^2

Pentru buna desfășurare a activității A.S.F., în subordinea Consiliului A.S.F. funcționează Corpul consilierilor în management operațional pentru comisiile-suport.

Art. 27^3

Atribuțiile specifice Corpului consilierilor în management operațional pentru comisiile-suport sunt:

1. analizează și formulează opinii de specialitate, observații și propuneri fundamentate pe marginea documentelor/notelor întocmite de celelalte structuri organizatorice, supuse analizei, aprobării/informării în ședințele Consiliului A.S.F. și în ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F.;

2. colaborează cu alte structuri de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea identificării celor mai bune soluții și măsuri cu privire la problematica, documentele și materialele supuse analizei, aprobării/informării în ședințele Consiliului A.S.F. și în ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F.;

3. întocmește analize, situații, sinteze și materiale-suport cu privire la subiectele supuse analizei, aprobării/informării în ședințele Consiliului A.S.F. și în ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F.;

4. identifică, din studiul documentelor supuse analizei în ședințele Consiliului A.S.F. și în ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F. sau din subiectele supuse dezbaterii, aspectele care nu sunt fundamentate sau reglementate corespunzător și formulează observații și propuneri în vederea îmbunătățirii cadrului de reglementare;

5. întocmește documente care angajează activitatea Corpului consilierilor în management operațional pentru comisiile-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F.: documente de ieșire, documente transmise altor structuri interne (adrese, răspunsuri de solicitare documente și informații, puncte de vedere, note prezentate Consiliului A.S.F. și în ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F. sau conducerii A.S.F. privind activitatea structurii din care face parte etc., după caz), conform sarcinilor primite de la șefii ierarhici;

6. asigură secretariatul comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F., împreună cu salariații desemnați din cadrul structurilor organizatorice implicate;

7. participă, la solicitarea membrilor neexecutivi ai Consiliului A.S.F. și cu aprobarea expresă a președintelui A.S.F., în cadrul unor grupuri de lucru constituite pentru identificarea unor soluții aferente aspectelor supuse analizei și aprobării Consiliului A.S.F. sau cu privire la propunerile de modificare ce vizează legislația pieței financiare nebancare;

8. îndeplinește cu aprobarea expresă a președintelui A.S.F. și unele atribuții specifice aferente activităților Direcției relații cu publicul, petiții și educație financiară, îndeosebi cele aferente Serviciului petiții, conform solicitărilor exprese ale membrului executiv al Consiliului A.S.F. care coordonează activitatea D.R.P.P.E.F.;

9. participă la solicitarea membrilor neexecutivi ai Consiliului A.S.F., cu aprobarea expresă a președintelui A.S.F., la elaborarea și revizuirea, după caz, a unor proceduri operaționale sau de sistem specifice Corpului consilierilor în management operațional pentru comisiile-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F.;

10. îndeplinește atribuțiile specificate in hotărâri/decizii ale Consiliului A.S.F. sau în decizii ale președintelui A.S.F.;

11. asigură buna organizare și desfășurare a activităților specifice referitoare la aplicarea și respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), la nivelul structurii organizatorice din care face parte, semnalând președintelui Comisiei permanente constituite la nivelul A.S.F. în domeniul G.D.P.R. cazurile de nerespectare a prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, constatate din studiul documentelor care urmează a fi prezentate spre analiză/aprobare/informare în ședințele Consiliului A.S.F. și în ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F.;

12. urmărește și asigură un flux operațional optim între structurile organizatorice și membrii Consiliului A.S.F. al documentelor și înscrisurilor solicitate privind ședințele Consiliului A.S.F. și ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F., respectând prevederile reglementărilor interne în vigoare referitoare la caracterul «RESTRICȚIONAT» al documentelor operaționale prezentate în cadrul ședințelor Consiliului A.S.F. și ședințele comisiilor-suport;

13. asigură caracterul de confidențialitate al activităților desfășurate în cadrul Corpului consilierilor în management operațional pentru comisiile-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F. și asigură confidențialitatea cu privire la toate datele și informațiile gestionate și manipulate;

14. transmite spre informare către structurile organizatorice interesate, la solicitarea expresă a membrilor Consiliului A.S.F., unele dispoziții și/sau decizii rezultate în urma ședințelor Consiliului A.S.F. sau, după caz, și a ședințelor comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F. ori alte documente operaționale care rezultă în urma acestor ședințe și urmărește modul în care sunt duse la îndeplinire aceste dispoziții, informând membrii Consiliului A.S.F.;

15. arhivează potrivit nomenclatorului arhivistic în baza procedurii de arhivare documentele pe care le gestionează conform atribuțiilor specifice;

16. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de membrii Consiliului A.S.F. și de către conducerea ierarhică”.

 

Anexa din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la Regulamentul nr. 4/2020.

Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF – modificări (Regulamentul ASF nr. 4/2020) was last modified: aprilie 2nd, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter