Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea ASF – modificări (Regulamentul ASF nr. 19/2020)

31 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 225
Actul modificatActul modificatorSumar
 

 

Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

(M. Of. nr. 1006 din 15 decembrie 2016; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Regulamentul nr. 19/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Campanie Craciun UJmag 2020

(M. Of. nr. 780 din 26 august 2020)

 

modifică:  art. 26, art. 65, art. 66;

– introduceart. 31^1 și art. 31^2, art. 66^1, art. 68^1.

 

În M. Of. nr. 780 din 26 august 2020 s-a publicat Regulamentul nr. 19/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Art. 26 (modificat prin Regulamentul nr. 19/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 26

Consiliul A.S.F. are în subordinea sa directă Serviciul audit intern.”

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 se modifică și va avea următoarea structură:

Art. 26

Consiliul A.S.F. are în subordinea sa directă Serviciul audit intern și Serviciul analiză și suport tehnic SAL-FIN.

 

Art. 65 (modificat prin Regulamentul nr. 19/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 65 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 65

Direcția strategie și stabilitate financiară are în componență următoarele servicii:

1. Serviciul supraveghere și reglementari integrate,

2. Serviciul stabilitate financiară și analiză de piață;

3. Serviciul afaceri europene și relații internaționale.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 65 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 65

Direcția strategie și stabilitate financiară are în componență următoarele servicii:

1. Serviciul strategie, reglementări integrate și inovație financiară;

2. Serviciul supraveghere integrată;

3. Serviciul stabilitate financiară și analiză de piață;

4. Serviciul afaceri europene și relații internaționale;

5. Serviciul de rezoluție a asigurătorilor și a firmelor de investiții.

 

Art. 66 (modificat prin Regulamentul nr. 19/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 66 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 66

Atribuțiile specifice Serviciului supraveghere și reglementări integrate sunt:

1. elaborează ghiduri și/sau studii care vizează supravegherea și gestionarea prudențială a riscurilor;

2. întocmește proiecte de reglementări unitare și integrate, coordonează sau participă în grupuri de lucru intersectoriale în vederea armonizării prevederilor legislației aferente pieței financiare nebancare;

3. întocmește, în colaborare cu Serviciul stabilitate financiară și analiză de piață, analize de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate;

4. avizează, analizează și formulează puncte de vedere și/sau propuneri de modificare/completare cu privire la proiectele de reglementare cu impact asupra strategiei și stabilității financiare, precum și cu privire la orice alte proiecte de acte normative asupra cărora președintele A.S.F./Consiliul A.S.F. solicită exprimarea unui punct de vedere;

5. analizează proiecte de acte normative care vizează A.S.F. și activitatea sa integrată pe cele 3 sectoare, primite/trimise spre consultare/avizare/aprobare de/către alte instituții;

6. identifică entitățile autorizate și supravegheate de A.S.F. care desfășoară direct sau prin intermediul unei filiale activități în mai multe sectoare de supraveghere financiară, precum și pe cele care aparțin unui conglomerat financiar și pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare, luând în considerare informațiile primite de la structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F.;

7. implementează și asigură, în colaborare cu direcțiile de supraveghere și control din cadrul A.S.F și cu alte autorități competente, după caz, supravegherea suplimentară a entităților reglementate, persoane juridice române, autorizate conform regulilor sectoriale aplicabile și care fac parte dintr-un conglomerat financiar și pentru care A.S.F este autoritate competentă coordonatoare;

8. formulează propuneri pentru proiectarea de simulări pentru situații de criză, planuri pentru situații de urgență și participă efectiv la astfel de simulări;

9. dezvoltă și administrează, în colaborare cu direcțiile de supraveghere din cadrul A.S.F. și cu Serviciul analiză de piață, instrumentele, tehnicile și mecanismele specifice pentru consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista șocurilor și pentru diminuarea acumulării de riscuri sistemice, în scopul cooperării interinstituționale pentru asigurarea supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național;

10. monitorizează tendințele și riscurile piețelor financiare nebancare supravegheate de A.S.F., în vederea asigurării stabilității financiare și încrederii participanților și a consumatorilor de servicii financiare;

11. coordonează activitățile referitoare la strategiile elaborate în cadrul A.S.F;

12. susține managementul A.S.F. în implementarea evoluției strategice a A.S.F. prin asigurarea managementului portofoliului de proiecte al A.S.F.;

13. asigură informarea conducerii A.S.F. cu privire la evoluția portofoliului de proiecte al A.S.F, și facilitează procesul decizional privind portofoliul de proiecte;

14. elaborează și actualizează metodologia de management de proiecte privind inițierea, aprobarea, derularea și monitorizarea proiectelor, precum și închiderea și revizuirea rezultatelor acestora;

15. asigură, prin resurse specializate, guvernanța, conducerea și monitorizarea permanentă a derulării proiectelor, urmărind respectarea scopului, termenelor și a bugetului individual al proiectelor;

15^1. întocmește registrul integrat al firmelor de audit care au fost avizate de A.S.F., cuprinzând perioada de auditare consecutivă la entitățile reglementate de A.S.F., și notifică structurile organizatorice cu atribuții de autorizare, supraveghere și control cu privire la expirarea perioadei legale;

15^2. asigură reprezentarea A.S.F. în cadrul colaborărilor cu Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS);

15^3. asigură înscrierea și radierea auditorilor IT externi în/din Lista auditorilor IT externi în baza colaborării intersectoriale;

15^4. urmărește actualizarea documentației depuse de auditorii IT externi conform notificărilor primite;

15^5. coordonează dezvoltarea la nivelul A.S.F. a unui spațiu dedicat inovațiilor FinTech, organizează și administrează activitatea FinTech Hub;

15^6. gestionează punctul unic de contact la nivelul A.S.F. al FinTech Hub în vederea analizei și elaborării Registrului integrat privind inovațiile financiare;

15^7. analizează informațiile existente la nivel instituțional și al legislației europene incidente în vederea depistării resurselor pentru sprijinirea inovației financiare pe piețele reglementate și supravegheate;

16. colaborează cu Serviciul relații internaționale și afaceri europene, în cazul proiectelor cu finanțare externă, la procesul de elaborare a documentațiilor de proiect, aplicând procedurile de finanțare specifice fiecărui finanțator (Uniunea Europeană, Banca Mondială, alți finanțatori externi/internaționali), și monitorizează derularea și sustenabilitatea contractelor de finanțare externă a proiectelor cu respectarea metodologiei autorității sau instituției externe care asigură finanțarea;

17. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 66 se modifică și va avea următorul conținut:

SUBSECȚIUNEA 3.1: Serviciul strategie, reglementări integrate și inovație financiară

Art. 66

Atribuțiile specifice Serviciului strategie, reglementări integrate și inovație financiară sunt:

1. întocmește proiecte de reglementări unitare și integrate, coordonează sau participă în grupuri de lucru intersectoriale în vederea armonizării prevederilor legislației aferente pieței financiare nebancare;

2. întocmește, în colaborare cu Serviciul stabilitate financiară și analiză de piață, analize de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate;

3. avizează, analizează și formulează puncte de vedere și/sau propuneri de modificare/completare cu privire la proiectele de reglementare cu impact asupra strategiei și stabilității financiare, precum și cu privire la orice alte proiecte de acte normative asupra cărora președintele A.S.F./Consiliul A.S.F. solicită exprimarea unui punct de vedere;

4. avizează, analizează și formulează opinii și/sau propuneri de modificare/completare, privind materialele rezultate din exercitarea activității de autorizare și supraveghere din sectoarele A.S.F., la solicitarea președintelui A.S.F./Consiliului A.S.F.; această atribuție este exercitată din perspectiva impactului asupra strategiei A.S.F.;

5. solicită informații și elaborează note de fundamentare pentru modificarea unor aspecte referitoare la reglementarea, autorizarea, controlul și supravegherea sectorială din perspectiva îmbunătățirii impactului acestora asupra strategiei A.S.F.;

6. analizează proiecte de acte normative care vizează A.S.F. și activitatea sa integrată pe cele 3 sectoare, primite/trimise spre consultare/avizare/aprobare de/către alte instituții;

7. coordonează activitățile referitoare la strategiile elaborate în cadrul A.S.F;

8. susține managementul A.S.F. în implementarea evoluției strategice a A.S.F. prin asigurarea managementului portofoliului de proiecte al A.S.F.;

9. asigură informarea conducerii A.S.F. cu privire la evoluția portofoliului de proiecte al A.S.F. și facilitează procesul decizional privind portofoliul de proiecte;

10. elaborează și actualizează metodologia de management de proiecte privind inițierea, aprobarea, derularea și monitorizarea proiectelor, precum și închiderea și revizuirea rezultatelor acestora;

11. asigură, prin resurse specializate, guvernanța, conducerea și monitorizarea permanentă a derulării proiectelor, urmărind respectarea scopului, termenelor și a bugetului individual al proiectelor;

12. întocmește registrul integrat al firmelor de audit care au fost avizate de A.S.F., cuprinzând perioada de auditare consecutivă la entitățile reglementate de A.S.F., și notifică structurile organizatorice cu atribuții de autorizare, supraveghere și control cu privire la expirarea perioadei legale;

13. asigură reprezentarea A.S.F. în cadrul colaborării cu Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS);

14. asigură înscrierea și radierea auditorilor IT externi în/din lista auditorilor IT externi în baza colaborării intersectoriale;

15. urmărește actualizarea documentației depuse de auditorii IT externi conform notificărilor primite;

16. coordonează dezvoltarea la nivelul A.S.F. a unui spațiu dedicat inovațiilor FinTech, organizează și administrează activitatea FinTech Hub;

17. gestionează punctul unic de contact la nivelul A.S.F. al FinTech Hub în vederea analizei și elaborării Registrului integrat privind inovațiile financiare;

18. analizează informațiile existente la nivel instituțional și al legislației europene incidente în vederea depistării resurselor pentru sprijinirea inovației financiare pe piețele reglementate și supravegheate;

19. colaborează cu Serviciul relații internaționale și afaceri europene, în cazul proiectelor cu finanțare externă, la procesul de elaborare a documentațiilor de proiect, aplicând procedurile de finanțare specifice fiecărui finanțator (Uniunea Europeană, Banca Mondială, alți finanțatori externi/internaționali), și monitorizează derularea și sustenabilitatea contractelor de finanțare externă a proiectelor cu respectarea metodologiei autorității sau instituției externe care asigură finanțarea;

20. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.

 

Art. 31^1 și art. 31^2 (introduse prin Regulamentul nr. 19/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 31 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 2^1-a, cuprinzând art. 31^1 și 31^2, cu următorul cuprins:

SECȚIUNEA 2^1: Serviciul analiză și suport tehnic SAL-FIN

Art. 31^1

Atribuțiile specifice Serviciului analiză și suport tehnic SAL-FIN sunt:

1. îndeplinește și respectă atribuțiile prevăzute în sarcina serviciului prin actele normative care reglementează soluționarea alternativă a litigiilor și prin procedurile emise de A.S.F. pentru soluționarea litigiilor, prin propunerea sau impunerea unei soluții;

2. asigură asistență de specialitate consumatorilor, în vederea depunerii unei cereri de soluționare a litigiului;

3. comunică părților aflate în litigiu toate informațiile privind procedura SAL aleasă, precum și informațiile ce privesc înscrisurile ce trebuie depuse, termenele procedurale și categoriile de litigii ce pot fi respinse de la examinare de către SAL-FIN;

4. desfășoară activități de analiză în vederea acceptării sau respingerii litigiilor care intră în aria de competență a SAL-FIN, în vederea instrumentării și soluționării aspectelor sesizate de petenți;

5. analizează și verifică condițiile de eligibilitate a persoanelor care vor fi înscrise în Registrul conciliatorilor;

6. redactează opinii juridice de specialitate, după caz, formulează răspunsuri referitoare la contestațiile formulate de către consumatori împotriva răspunsurilor emise și comunicate inițial conform legii;

7. asigură reprezentarea intereselor SAL-FIN în fața instanțelor judecătorești, conform mandatului primit;

8. asigură colaborarea cu alte entități SAL, prin schimb de informații cu privire la litigiile soluționate, urmărind evoluția soluționării acestora, și efectuează schimburi regulate de bune practici în ceea ce privește soluționarea litigiilor transfrontaliere și a celor naționale;

9. asigură suport organizațional și funcțional bunei desfășurări a activităților SAL-FIN;

10. elaborează note de informare către colegiul de coordonare în legătură cu aspectele constatate în activitatea de analizare a litigiilor, inclusiv în urma constatării unor deficiențe/nereguli, precum și în legătură cu oportunitatea modificării legislației aplicabile, precum și rapoarte ce urmează a fi însușite de către Colegiul de coordonare;

11. asigură suport Colegiului de coordonare în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-FIN), cu modificările și completările ulterioare;

12. asigură emiterea de puncte de vedere la solicitările consumatorilor, comercianților sau conciliatorilor, în limitele competențelor acordate, instrumentând petițiile aferente entității SAL-FIN;

13. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.

Art. 31^2

Relațiile funcționale ale Serviciului analiză și suport tehnic SAL-FIN sunt:

1. de subordonare: față de Consiliul A.S.F.;

2. de colaborare: cu structurile organizatorice ale A.S.F.

 

Art. 66^1 (introdus prin Regulamentul nr. 19/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 66 se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea 3.1^1, cuprinzând art. 66^1, cu următorul cuprins:

SUBSECȚIUNEA 3.1^1: Serviciul supraveghere integrată

Art. 66^1

Atribuțiile specifice Serviciului supraveghere integrată sunt:

1. elaborează analize, rapoarte, informări și, după caz, note de fundamentare, în privința implementării măsurilor de supraveghere de către entitățile supravegheate și controlate din cele trei sectoare ale A.S.F., pe baza informațiilor furnizate de structurile organizatorice, cu atribuții în supraveghere, control, autorizare și avizare, din cadrul sectoarelor A.S.F.;

2. solicită, punctual, structurilor organizatorice cu atribuții în supraveghere, control, autorizare și avizare, rezoluție, conduită, spălarea banilor, audit, protecția consumatorilor, actuariat, modelare și analiză, tehnologia informației informații și analize privind riscuri și vulnerabilități, măsuri de supraveghere și control adoptate, modalitatea de implementare a acestora, precum și planurile de măsuri de supraveghere și control avute în vedere în desfășurarea activității acestor structuri;

3. colaborează și, după caz, transmite propuneri pentru întocmirea planurilor de control și supraveghere întocmite la nivelul direcțiilor A.S.F. cu atribuții de supraveghere și control și participă, după caz, la desfășurarea acțiunilor de control;

4. inițiază demersuri privind adoptarea măsurilor de intervenție timpurie prevăzute de legislația aplicabilă;

5. avizează, analizează și formulează opinii, puncte de vedere, recomandări și/sau propuneri de modificare/completare, privind materialele rezultate din exercitarea activității de reglementare, autorizare/avizare, control și supraveghere din sectoarele A.S.F, la solicitarea președintelui A.S.F./Consiliului A.S.F.; această atribuție este exercitată inclusiv din perspectiva impactului asupra riscurilor de natură prudențială și macroprudențială, a riscului reputațional, a aplicării regulilor de conduită și transparență, fără a se limita la acestea;

6. solicită informații și elaborează propuneri, analize, puncte de vedere sau note de fundamentare privind îmbunătățirea politicilor, mecanismelor și metodologiilor de supraveghere și control sectoriale și integrate, inclusiv conduită și transparență, precum și a celor referitoare la activitățile de autorizare/avizare sectoriale; această atribuție este exercitată inclusiv din perspectiva impactului asupra riscurilor de natură prudențială și macroprudențială, a riscului reputațional, a aplicării regulilor de conduită și transparență, fără a se limita la acestea;

7. elaborează materiale de analiză și fundamentare care vizează transpunerea transsectorială a celor mai bune practici în privința aplicării reglementărilor, metodologiilor și/sau a procedurilor de lucru aferente activităților de supraveghere, control și autorizare/avizare;

8. formulează propuneri pentru proiectarea de simulări pentru situații de criză, planuri pentru situații de urgență și participă efectiv la elaborarea și, după caz, la derularea acestor simulări, elaborează analize care vizează supravegherea și gestionarea prudențială a riscurilor;

9. identifică entitățile autorizate și supravegheate de A.S.F. care desfășoară, direct sau prin intermediul unei filiale, activități în mai multe sectoare de supraveghere financiară, precum și pe cele care aparțin unui conglomerat financiar și pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare, luând în considerare informațiile primite de la structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F.;

10. implementează și asigură, în colaborare cu direcțiile de supraveghere și control din cadrul A.S.F. și cu alte autorități competente, după caz, supravegherea suplimentară a entităților reglementate, persoane juridice române, autorizate conform regulilor sectoriale aplicabile, și care fac parte dintr-un conglomerat financiar și pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare;

11. monitorizează tendințele și riscurile piețelor financiare nebancare supravegheate de A.S.F., în vederea asigurării stabilității financiare și încrederii participanților și consumatorilor;

12. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.

 

Art. 68^1 (introdus prin Regulamentul nr. 19/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la cap. IV secțiunea a 3-a, după art. 68 se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea 3.4, cuprinzând art. 68^1, cu următorul cuprins:

SUBSECȚIUNEA 3.4: Serviciul de rezoluție a asigurătorilor și a firmelor de investiții

Art. 68^1

Atribuțiile specifice Serviciului de rezoluție a asigurătorilor și a firmelor de investiții sunt:

1. evaluează planurile de redresare primite de A.S.F. de la asigurători/firme de investiții care au o pondere semnificativă și poate face recomandări pentru modificarea acestora către direcțiile de supraveghere și control;

2. elaborează și propune spre aprobare un plan de rezoluție pentru fiecare asigurător/firmă de investiții care are o pondere semnificativă, cu precizarea instrumentelor de rezoluție ce pot fi aplicate, cu consultarea direcțiilor de supraveghere și control și a asigurătorului/firmei de investiții, după caz;

3. reevaluează și, dacă este cazul, actualizează planurile de rezoluție, pe baza informațiilor primite de la direcțiile de supraveghere și control, după caz;

4. evaluează posibilitățile de aplicare a planului de rezoluție și actualizează anual planurile de rezoluție sau la fiecare modificare majoră și le supune aprobării Consiliului A.S.F.;

5. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. selectarea unui auditor financiar în vederea evaluării activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale asigurătorului în scopul stabilirii măsurilor de rezoluție ce urmează a fi întreprinse;

6. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. declanșarea procedurii rezoluției și aplicarea instrumentelor și competențelor de rezoluție sau lichidarea asigurătorului/firmei de investiții, conform procedurii obișnuite de insolvență;

7. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. desemnarea unui administrator de rezoluție și limitele mandatului acestuia;

8. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. documentele privind constituirea instituției-punte, organele de conducere, remunerația și responsabilitățile acestora, strategia și profilul de risc;

9. controlează instituția-punte și propune spre aprobare vânzarea instituției-punte sau a activelor acesteia;

10. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. documentele privind constituirea vehiculului de administrare a activelor, organele de conducere, remunerația și responsabilitățile acestora, strategia și profilul de risc și controlează vehiculul de administrare a activelor;

11. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. modul de utilizare a resurselor Fondului de rezoluție;

12. elaborează și propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări în aplicarea prevederilor privind rezoluția asigurătorilor și a firmelor de investiții, în colaborare cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuții de reglementare;

13. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific funcției de rezoluție, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.

Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF – modificări (Regulamentul ASF nr. 19/2020) was last modified: august 31st, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter