Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea ASF – modificări (Regulamentul ASF nr. 14/2019)

23 dec. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 527
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
 

Actul modificat

Actul modificatorSumar

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

(M. Of. nr. 1006 din 15 decembrie 2016; cu modif. ult.)

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 14 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

(M. Of. nr. 1020 din 19 decembrie 2019)

 

– modifică: art. 27 alin. (1), art. 44 pct. 8, art. 47 pct. 8, art. 59 pct. 1-3, art. 81 pct. 4-5, art. 81 pct. 6, art. 82 pct. 10-11, art. 93^5 pct. 3-5 și pct. 7, art. 93^6 pct. 8, art. 93^7 pct. 14, art. 98 pct. 1, art. 99 pct. 2-5 și pct. 8-12, art. 173 pct. 5 lit. a), art. 174 pct. 1-3, art. 174 pct. 5-9, art. 175 pct. 1 și pct. 4-10;

– introduce: art. 27^1, art. 66 pct. 15^1-15^7, art. 81 pct. 5^1, art. 81 pct. 6^1, art. 93^5 pct. 7^1, art. 93^5 pct. 8^1, art. 94 pct. 11^1, art. 139 pct. 15^1-15^2;

– abrogă: art. 57^4 pct. 5, art. 93^5 pct. 13, art. 174 pct. 4.

 

În M. Of. nr. 1020 din 19 decembrie 2019, s-a publicat Regulamentul ASF nr. 14/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (M. Of. nr. 1006 din 15 decembrie 2016; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Art. 27 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 27, alin. (1) prevedea:

„(1) Pentru monitorizarea și deliberarea unor probleme specifice, pe lângă Consiliul A.S.F. funcționează Comisia de etică, Comisia de apel, Comisia de audit, Comisia de comunicare și educație financiară și Comitetul intersectorial de autorizare și avizare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 27

(1) Pentru monitorizarea și deliberarea unor probleme specifice, pe lângă Consiliul A.S.F. funcționează Comisia de etică, Comisia de apel, Comisia de audit și Comisia de comunicare și educație financiară”.

 

Art. 27^1 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 27 se introduce un nou articol, art. 27^1, cu următorul conținut:

„Art. 27^1

(1) Pentru promovarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor și facilitarea comunicării între toate părțile interesate în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nonbancare, pe lângă Consiliul A.S.F. funcționează Grupul consultativ de dialog permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare (GCDPPC).

(2) Componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare a GCDPPC se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a GCDPPC, aprobat de Consiliul A.S.F.

(3) Membrii GCDPPC, alții decât reprezentanții A.S.F., au dreptul la decontarea de către A.S.F. a cheltuielilor de deplasare și/sau cazare pentru membrii grupului care nu reprezintă asociațiile industriei financiare și care nu au domiciliul în București sau în zona limitrofă, în baza unui protocol încheiat între A.S.F., prin președintele GCDPPC, și asociația din care face parte membrul respectiv”.

 

Art. 44 pct. 8 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 44, pct. 8 prevedea:

„Atribuțiile directorului sunt:

(…)

8. întocmește, în funcție de specificul structurii organizatorice coordonate, rapoarte de activitate semestriale, planul anual de control și supraveghere și rapoartele de supraveghere și control semestriale, elaborate pe grupe de entități supravegheate, cu identificarea profilelor de risc și a potențialelor vulnerabilități, după caz;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44, pct. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

„Atribuțiile directorului sunt:

(…)

8. întocmește, în funcție de specificul structurii organizatorice coordonate, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, rapoarte de activitate anuale, planul anual de control și supraveghere și rapoartele de supraveghere și control semestriale, elaborate pe grupe de entități supravegheate, cu identificarea profilelor de risc și a potențialelor vulnerabilități, după caz;”.

 

Art. 47 pct. 8 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 47, pct. 8 prevedea:

„Atribuțiile șefului de serviciu sunt:

(…)

8. întocmește rapoarte de activitate trimestriale pe care le prezintă conducerii ierarhice;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 47, pct. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

„Atribuțiile șefului de serviciu sunt:

(…)

8. întocmește rapoarte de activitate semestriale pe care le prezintă conducerii ierarhice, în primele 15 zile ale lunii următoare celei în care se finalizează semestrul;”.

 

Art. 57^4 pct. 5 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (abrogat prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 57^4, pct. 5 prevedea:

„Atribuțiile specifice Cabinetului președintelui sunt:

(…)

5. coordonează activitatea direcțiilor aflate în subordinea președintelui, respectiv a Direcției strategie și stabilitate financiară, Direcției operațiuni și IT, Direcției resurse umane și a Serviciului comunicare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 57^4, pct. 5 se abrogă.

 

Art. 59 pct. 1-3 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 59, pct. 1-3 prevedeau:

„Atribuțiile specifice Serviciului control intern, integritate și protecția informațiilor sunt:

1. elaborează proiectul planului anual de control intern;

2. monitorizează modul de îndeplinire a obiectivelor cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne ale A.S.F., la eficacitatea și eficiența funcționării structurilor organizatorice din cadrul A.S.F. și la utilizarea în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor;

3. urmărește modul de realizare a obiectivelor cu privire la fiabilitatea informațiilor interne, utilizate în cadrul structurilor organizatorice sau difuzate către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 59, pct. 1-3 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Atribuțiile specifice Serviciului control intern, integritate și protecția informațiilor sunt:

1. elaborează, anual, proiectul Programului de revizuire, actualizare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al A.S.F.;

2. asigură Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al A.S.F.;

3. elaborează analize, studii și materiale de sinteză cu privire la modul de implementare, la nivelul A.S.F., a standardelor specifice de control intern managerial și monitorizează modul de conformare la aceste standarde;”.

 

Art. 66 pct. 15^1-15^7 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 66, după pct. 15 se introduc șapte noi puncte, pct. 15^1-15^7, cu următorul conținut:

„Atribuțiile specifice Serviciului supraveghere și reglementări integrate sunt:

(…)

15^1. întocmește registrul integrat al firmelor de audit care au fost avizate de A.S.F., cuprinzând perioada de auditare consecutivă la entitățile reglementate de A.S.F., și notifică structurile organizatorice cu atribuții de autorizare, supraveghere și control cu privire la expirarea perioadei legale;

15^2. asigură reprezentarea A.S.F. în cadrul colaborărilor cu Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS);

15^3. asigură înscrierea și radierea auditorilor IT externi în/din Lista auditorilor IT externi în baza colaborării intersectoriale;

15^4. urmărește actualizarea documentației depuse de auditorii IT externi conform notificărilor primite;

15^5. coordonează dezvoltarea la nivelul A.S.F. a unui spațiu dedicat inovațiilor FinTech, organizează și administrează activitatea FinTech Hub;

15^6. gestionează punctul unic de contact la nivelul A.S.F. al FinTech Hub în vederea analizei și elaborării Registrului integrat privind inovațiile financiare;

15^7. analizează informațiile existente la nivel instituțional și al legislației europene incidente în vederea depistării resurselor pentru sprijinirea inovației financiare pe piețele reglementate și supravegheate;”.

 

Art. 81 pct. 4-5 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 81, pct. 4-5 prevedeau:

„Atribuțiile specifice Serviciului recrutare, training și dezvoltare sunt:

(…)

4. gestionează și standardizează fișele de post conform modelului de competențe, asigurând un mod unitar de elaborare și actualizare a acestora, oferind suport structurilor organizatorice la întocmirea lor pentru conformitatea cu reglementările interne ori de câte ori intervin modificări de încadrare a salariaților sau ale structurii organizatorice a A.S.F.;

5. identifică și analizează oportunitățile de mobilitate internă pentru dezvoltarea traseelor de carieră ale salariaților;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 81, pct. 4-5 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Atribuțiile specifice Serviciului recrutare, training și dezvoltare sunt:

(…)

4. gestionează și standardizează fișele de post, asigurând un mod unitar de elaborare și actualizare a acestora, oferind suport structurilor organizatorice la întocmirea lor pentru conformitatea cu reglementările interne ori de câte ori intervin modificări de încadrare a salariaților sau ale structurii organizatorice a A.S.F.;

5. contribuie la identificarea și analizarea oportunităților de mobilitate internă pentru dezvoltarea carierei salariaților;”.

 

Art. 81 pct. 5^1 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 81, după pct. 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul conținut:

„Atribuțiile specifice Serviciului recrutare, training și dezvoltare sunt:

(…)

5^1. concepe și implementează programe de dezvoltare a culturii organizaționale și creșterea satisfacției angajaților;”.

 

Art. 81 pct. 6 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 81, pct. 6 prevedea:

„Atribuțiile specifice Serviciului recrutare, training și dezvoltare sunt:

(…)

6. organizează și urmărește, în colaborare cu structurile organizatorice implicate, desfășurarea stagiilor de internship, conform reglementărilor interne;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 81, pct. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Atribuțiile specifice Serviciului recrutare, training și dezvoltare sunt:

(…)

6. organizează și urmărește, în colaborare cu structurile organizatorice implicate, desfășurarea stagiilor de practică, conform reglementărilor interne;”.

 

Art. 81 pct. 6^1 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 81, după pct. 6 se introduce un nou punct, pct. 6^1, cu următorul conținut:

„Atribuțiile specifice Serviciului recrutare, training și dezvoltare sunt:

(…)

6. organizează și urmărește, în colaborare cu structurile organizatorice implicate, desfășurarea stagiilor de internship, conform reglementărilor interne;6^1. concepe și livrează cursuri pentru dezvoltarea competențelor organizaționale ale salariaților A.S.F.;”.

 

Art. 82 pct. 10-11 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 82, pct. 10-11 prevedeau:

„(1) Atribuțiile specifice Serviciului de securitate și sănătate în muncă și administrarea resurselor umane sunt:

(…)

10. propune strategia de management și planifică resursele umane, pe baza analizei necesarului de personal, identificat pe profesii și pe domenii de activitate;

11. elaborează propuneri de modificare a structurii organizatorice, de modificare și completare a Regulamentului de organizare și funcționare al A.S.F., în urma analizei propunerilor primite și a hotărârilor Consiliului A.S.F., întocmind proiectul structurii organizatorice prin repartizarea și descrierea posturilor în statele de personal și funcții ale A.S.F. și prin identificarea rezervei interne de personal în cadrul A.S.F., pe domenii de activitate;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 82, pct. 10-11 se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Atribuțiile specifice Serviciului de securitate și sănătate în muncă și administrarea resurselor umane sunt:

(…)

10. propune direcții de îmbunătățire a activității de planificare, administrare și gestionare a resurselor umane;

11. elaborează propuneri de modificare a structurii organizatorice, de modificare și completare a Regulamentului de organizare și funcționare al A.S.F., în urma analizei propunerilor înaintate de către structurile organizatorice și a hotărârilor Consiliului A.S.F., precum și propuneri de modificare a statului de funcții și a statului de personal din A.S.F;”.

 

Art. 93^5 pct. 3-5 și pct. 7 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (modificat prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 93^5, pct. 3-5 și pct.7 prevedeau:

„Atribuțiile specifice Serviciului reglementare sunt:

(…)

3. întocmește puncte de vedere referitoare la propuneri primite în cadrul consultărilor publice din partea asociațiilor profesionale și a altor persoane interesate, cu privire la proiectele de acte normative ale A.S.F. aflate în dezbatere publică;

4. analizează și avizează proiectele de acte normative inițiate de alte structuri din cadrul A.S.F.;

5. formulează observații și propuneri de modificare a proiectelor de acte normative emise de autoritățile publice centrale, cu incidență asupra pieței de capital, a asigurărilor și a sistemului de pensii private din România, în vederea emiterii avizului A.S.F., conform prevederilor O.U.G. nr. 93/2012;

(…)

7. urmărește ordinea de zi transmisă de către comisiile permanente ale Senatului și/sau Camerei Deputaților, în vederea formulării unor puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative ce au incidență asupra activității A.S.F.;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 93^5, pct. 3-5 și pct.7 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Atribuțiile specifice Serviciului reglementare sunt:

(…)

3. la solicitarea direcțiilor inițiatoare, analizează din punct de vedere juridic și formulează observații asupra propunerilor primite în cadrul consultărilor publice din partea asociațiilor profesionale și a altor persoane interesate, cu privire la proiectele de acte normative ale A.S.F. aflate în dezbatere publică;

4. întocmește forma republicabilă a actelor normative ale A.S.F., dacă acest lucru este prevăzut în actul normativ modificator;

5. formulează observații și propuneri de modificare a proiectelor de acte normative emise de autoritățile publice centrale, cu incidență asupra pieței de capital, a asigurărilor și a sistemului de pensii private din România, cu consultarea structurilor organizatorice de specialitate, după caz, în vederea emiterii avizului A.S.F., conform prevederilor O.U.G. nr. 93/2012;

(…)

7. urmărește ordinea de zi a comisiilor permanente ale Senatului și/sau Camerei Deputaților, în vederea formulării unor puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative ce au incidență asupra activității A.S.F.;”.

 

Art. 93^5 pct. 7^1 din Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (introdus prin Regulamentul ASF nr. 14/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 93^5, după pct. 7 se introduce un nou punct, pct. 7^1, cu următorul conținut:

„Atribuțiile specifice Serviciului reglementare sunt:

(…)

7^1. urmărește, săptămânal, programul Parlamentului și informează conducerea A.S.F. în vederea participării reprezentanților A.S.F. la ședințele comisiilor de specialitate/plenului Camerei Deputaților/Senatului, după caz, în care se dezbat proiecte legislative inițiate de A.S.F. sau de interes pentru A.S.F.;”.

Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF – modificări (Regulamentul ASF nr. 14/2019) was last modified: decembrie 23rd, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter