Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 – modificări (I) (Hotărârea nr. 24/2016)

18 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 988

Despre

  • M. Of. nr. 527 din 13 iulie 2016
  • Hotărârea nr. 24/2016
  • Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
(M. Of. nr. 505 din 27 iulie 2007; cu modif. ult.)
Hotărârea nr. 24/2016
(M. Of. nr. 527 din 13 iulie 2016)
modifică: art. 1 alin. (2); art. 2; art. 5 alin. (2); art. 5 alin. (5); art. 8 alin. (1); art. 9 lit. a); art. 9 lit. n); art. 15 alin. (2); art. 15 alin. (3); art. 15 alin. (6); art. 16 lit. a), n) și q); art. 17 lit. c); art. 24 alin. (1) și (2); art. 24 alin. (3) lit. d) și h); art. 24 alin. (5)
introduce: art. 8 alin. (4) lit. e^1);  art. 8 alin. (10^1); art. 24 alin. (3) lit. p)
abrogă: art. 5 alin. (1);  art. 9 lit. c) – i); art. 11 alin. (1); art. 22; art. 23

În M. Of. nr. 527 din 13 iulie 2016, a fost publicată Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (Regulament).

În continuare, vom prezenta o parte dintre modificările respective.

Art. 1 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) prevedea faptul că Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România; cu modif. și compl. ult.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 2 din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 stabilea faptul că respectivul regulament de organizare și funcționare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor privind atribuțiile Consiliului, precum și a dispozițiilor privind organizarea profesiei de mediator.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 dispune următoarele:

Prezentul regulament de organizare și funcționare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor legale privind medierea și atribuțiile Consiliului, precum și a dispozițiilor privind organizarea profesiei de mediator”.

 

Art. 5 alin. (1) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) prevedea faptul că Consiliul este format din 9 membri, aleși prin vot direct sau prin reprezentare de către mediatori. Alegerea membrilor Consiliului se face conform procedurii adoptate prin hotărâre a Consiliului, publicată cu minimum 6 luni înainte de încetarea mandatului.

Noua reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) Abrogat.

 

Art. 5 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) stabilea faptul că potrivit procedurii de la alin. (1) pot fi aleși și 3 membri supleanți ai Consiliului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Pot avea calitatea de membru al Consiliului persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile stabilite prin Statutul profesiei de mediator”.

 

Art. 5 alin. (5) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (5) dispunea faptul că mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani și începe la data preluării acestuia în condițiile alin. (4). Preluarea mandatului se finalizează prin semnarea documentelor de către fiecare membru al Consiliului, prin care aceștia fac dovada că au luat cunoștință de și se angajează să respecte Codul de etică al membrilor Consiliului de mediere și Regulamentul privind Normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare și reglementările în domeniul medierii, prevăzute în anexele nr. 9 și 10.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (5) stabilește următoarele:

(5) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani și începe la data preluării acestuia în condițiile alin. (4). Preluarea mandatului se realizează prin semnarea contractului de mandat de către fiecare membru al Consiliului, ca act subsecvent procesului-verbal de ședință”.

 

Art. 8 alin. (1) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (1) dispunea faptul că în structura Consiliului prevăzută în anexa nr. 1 funcționează un secretariat tehnic, a cărui organigramă este propusă de președinte și aprobată de membrii Consiliului reuniți în ședință.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) stabilește următoarele:

(1) Structura Consiliului, prevăzută în anexa nr. 1, este stabilită prin organigrama propusă de președinte și aprobată de membrii Consiliului reuniți în ședință”.

 

Art. 8 alin. (4) lit. e^1) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Noua reglementare

La art. 8 alin. (4), după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. e^1).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (4) lit. e^1) dispune următoarele:

e^1) Comisia privind relația cu sistemul judiciar;”.

 

Art. 8 alin. (10^1) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)
 

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (10) se introduce un nou alineat, alin. (10^1).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (10^1) stabilește următoarele:

Comisia privind relația cu sistemul judiciar este constituită din reprezentanții aleși la nivelul fiecărei Curți de apel și are rolul de a organiza activitatea de mediere pe raza curților de apel și de a reprezenta mediatorii în relația cu sistemul judiciar”.

 

Art. 9 lit. a) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 lit. a) dispunea faptul că Consiliul își acoperă cheltuielile de organizare și funcționare din următoarele tipuri de venituri:

a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor, acreditarea formatorilor, examinatorilor și experților și taxe privind reacreditarea formatorilor, examinatorilor și experților; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 lit. a) stabilește următoarele: Consiliul își acoperă cheltuielile de organizare și funcționare din venituri proprii după cum urmează:

a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;” (…).

 

Art. 9 lit. c) – i) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 lit. c) – i) stabileau faptul că Consiliul își acoperă cheltuielile de organizare și funcționare din următoarele tipuri de venituri:
(…)
c) taxe provenind din avizarea modificării formei de exercitare a profesiei de mediator;
d) taxe provenind din avizarea înființării de sedii profesionale secundare ale formelor de exercitare a profesiei de mediator;
e) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;
f) taxe provenind din autorizarea cursurilor și a programelor de formare profesională inițială a mediatorilor;
g) taxe provenind din autorizarea cursurilor și a programelor de formare profesională continuă a mediatorilor;
h) taxe provenind din analiza programelor de formare în vederea echivalării pregătirii profesionale ca mediator;
i) taxe de înscriere în lista furnizorilor autorizați de formare profesională a mediatorilor și taxe de menținere în lista formatorilor și experților; (…).

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 9 lit. c) – i) Abrogate.

 

Art. 9 lit. n) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 lit. n) dispunea faptul că Consiliul își acoperă cheltuielile de organizare și funcționare din următoarele tipuri de venituri:
(…)
n) alte venituri stabilite prin hotărâri ale Consiliului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 lit. n) stabilește următoarele:

n) alte tipuri de taxe stabilite prin hotărâri ale Consiliului”.

 

Art. 11 alin. (1) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prevedea faptul că revocarea unui membru al Consiliului de mediere poate avea loc în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (4^1) din lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) Abrogat.

 

Art. 15 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (2) stabilea faptul că Consiliul se întrunește lunar în ședință ordinară fixată prin hotărâre a Consiliului valabilă pe durata mandatului și ori de câte ori este necesar în ședință extraordinară, la convocarea președintelui, cu propunerea ordinii de zi a ședinței.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Consiliul se întrunește lunar în ședință ordinară, fixată prin hotărâre a Consiliului valabilă pe durata mandatului, la convocarea președintelui, cu propunerea ordinii de zi a ședinței”.

 

Art. 15 alin. (3) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (3) prevedea faptul că convocarea în ședință extraordinară se face la propunerea președintelui sau a minimum 3 dintre membrii Consiliului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (3) dispune următoarele:

(3) Convocarea în ședință extraordinară se face ori de câte ori este necesar la propunerea președintelui sau a minimum 3 dintre membrii titulari ai Consiliului, cu propunerea ordinii de zi a ședinței”.

 

Art. 15 alin. (6) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (6) stabilea faptul că lucrările Consiliului se desfășoară în prezența a cel puțin 5 membri.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (6) prevede următoarele:

(6) Lucrările Consiliului se desfășoară în prezența a cel puțin 7 membri”.

 

Art. 16 lit. a), n) și q) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 lit. a), n) și q) stabileau faptul că atribuții de organizare și funcționare a Consiliului sunt:

a) adoptă regulamentul privind organizarea și funcționarea sa;
(…)
n) aprobă organigrama structurii executive a Consiliului propusă de președinte și o publică pe portalul său web;
(…)
q) elaborează și modifică codul etic al membrilor Consiliului, cu consultarea Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor, a Comisiei consultative pentru calitatea formării și a Senatului; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 lit. a), n) și q) dispun următoarele: atribuții de organizare și funcționare a Consiliului:

a) adoptă regulamentul privind organizarea și funcționarea sa, precum și Statutul profesiei de mediator;
(…)
n) aprobă organigrama Consiliului, propusă de președinte, și o publică pe portalul său web;
(…)
q) elaborează și modifică codul etic al membrilor Consiliului, cu consultarea Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor; (…)”.

 

Art. 17 lit. c) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 lit. c) prevedea ca atribuții privind formarea mediatorilor, printre altele, adoptarea standardelor de formare în domeniul medierii, elaborate sau modificate de Senat ș.a.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 lit. c) stabilește următoarele: atribuții privind formarea mediatorilor, printre altele:

c) adoptă standardele de formare în domeniul medierii;”.

 

Art. 22 din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 prevedea faptul că Președintele coordonează întreaga activitate executivă a Consiliului, având următoarele atribuții:

a) supraveghează și răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului;
b) reprezintă Consiliul în relațiile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;
c) încheie convenții, acorduri și contracte în numele Consiliului, cu autorizarea prealabilă a acestuia;
d) semnează actele Consiliului și ale Comisiei permanente;
e) convoacă și conduce ședințele Consiliului și ale Comisiei permanente;
f) coordonează activitatea Consiliului;
g) coordonează activitatea Secretariatului tehnic;
h) este ordonator de credite;
i) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama Secretariatului tehnic, proiectul de buget de venituri și cheltuieli și raportul execuției bugetare anuale;
j) colaborează cu vicepreședintele în toată activitatea sa;
k) prezintă Consiliului periodic un raport de activitate și informează Consiliul cu privire la activitatea instituției și a Comisiei permanente desfășurată între ședințele acestuia;
l) răspunde de organizarea și buna funcționarea a Secretariatului tehnic al Consiliului;
m) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege, prezentul regulament și de hotărârile Consiliului.

De asemenea, în îndeplinirea atribuțiilor sale președintele emite decizii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 – Abrogat.

 

Art. 23 din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 prevedea faptul că atribuțiile vicepreședintelui sunt:

a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;
b) asigură coordonarea activității Consiliului, în lipsa președintelui;
c) conduce lucrările în ședințele Consiliului și în ședințele Comisiei permanente, în lipsa președintelui;
d) asigură reprezentarea Consiliului în raport cu terții, în lipsa președintelui;
e) coordonează activitatea Secretariatului tehnic, în lipsa președintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea președintelui;
f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege, de prezentul regulament și de hotărârile Consiliului;
g) colaborează cu președintele în toată activitatea sa.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 – Abrogat.

 

Art. 24 alin. (1) și (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (1) și (2) stabileau faptul că secretariatul tehnic este structura de lucru executivă a Consiliului și este condus de un director executiv, angajat permanent, conform Legii nr. 53/2003 – Codului muncii, republicată.

De asemenea, secretariatul tehnic funcționează conform unei organigrame proprii, propusă de președinte și aprobată de membrii Consiliului, reuniți în ședință.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (1) și (2) dispun următoarele:

(1) Secretariatul tehnic este structura de lucru executivă a Consiliului și este condus de un director executiv.
(2) Secretariatul tehnic funcționează conform organigramei propuse de președinte și aprobate de membrii Consiliului, reuniți în ședință”.

 

Art. 24 alin. (3) lit. d) și h) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (3) lit. d) și h) prevedeau faptul că secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului și deciziile președintelui Consiliului și are următoarele atribuții:
(…)
d) asigură consilierea și reprezentarea juridică a Consiliului printr-un serviciu juridic înființat în cadrul Secretariatului;
(…)
h) pune la dispoziția mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituții, organizații sau a cetățenilor, în mod oportun și complet, informațiile solicitate, în măsura în care acestea au fost aprobate de către Consiliu ca fiind publice; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (3) lit. d) și h) dispun următoarele: secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului și deciziile președintelui Consiliului și are următoarele atribuții:

(…)
d) asigură consilierea și reprezentarea juridică a Consiliului printr-un serviciu juridic înființat în cadrul Secretariatului tehnic și direct subordonat președintelui;
(…)
h) asigură consultanță cu privire la mediere și organizarea profesiei de mediator prin Oficiul de consultanță la solicitarea scrisă din partea persoanelor fizice sau juridice, altele decât mediatorii autorizați; (…)”.

 

Art. 24 alin. (3) lit. p) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)
 

Noua reglementare

La art. 24 alin. (3), după lit. o) se introduce o nouă literă, lit. p).

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (3) lit. p) stabilește următoarele: secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului și deciziile președintelui Consiliului și are următoarele atribuții: (…)

p) ține evidența dosarelor de personal, întocmește Regulamentul de ordine interioară și desfășoară orice altă activitate specifică resurselor umane conform dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 24 alin. (5) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (5) stabilea faptul că directorul executiv duce la îndeplinire hotărârile Consiliului, deciziile președintelui sau, după caz, ale vicepreședintelui și răspunde de modul de îndeplinire a atribuțiilor Secretariatului tehnic prevăzute prin prezentul regulament și prin fișele de post.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (5) prevede următoarele:

(5) Directorul executiv duce la îndeplinire hotărârile Consiliului, deciziile președintelui sau, după caz, ale vicepreședintelui și răspunde de modul de îndeplinire a atribuțiilor Secretariatului tehnic prevăzute prin prezentul regulament și prin fișele de post ale angajaților aflați în subordine”.

 
👍Vezi și: Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 – modificări (II) (Hotărârea nr. 24/2016)
 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 – modificări (I) (Hotărârea nr. 24/2016) was last modified: iulie 19th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter