Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare – modificări (Regulament nr. 5/2016)

4 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3070

Despre

  • M. Of. nr. 755 din 28 septembrie 2016
  • Regulament BNR nr. 5/2016
  • Regulamentul BNR nr. 17/2012
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul BNR nr. 17/2012
(M. Of. nr. 855 din 18 decembrie 2012; cu compl. ult.)
Regulament BNR nr. 5/2016
(M. Of. nr. 755 din 28 septembrie 2016)
modifică: art. 1 alin. (2); art. 6 alin. (2); art. 7, 8 și 9 alin. (1); art. 12 alin. (1) lit. e) și f); art. 14;  art. 15 alin. (1) și (2);
introduce: art. 4 alin. (1) lit. g); Cap. III art. 111-115; mențiunea privind transpunerea normelor comunitare

 


În M. Of. nr. 755 din 28 septembrie 2016, a fost publicat Regulamentul BNR nr. 5/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 1 alin. (2) din  Regulamentul BNR nr. 17/2012 (modificat prin Regulament BNR nr. 5/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) stabilea faptul că prevederile art. 7 – 9, cele relevante ale art. 24 și art. 26 alin. (1) se aplică și următoarelor categorii de creditori:

a) instituțiilor financiare nebancare persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor financiare străine, înscrise numai în Registrul general;

b) instituțiilor de plată persoane juridice române și instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, altele decât cele de la alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Prevederile art. 3-4, art. 6 alin. (1), art. 7-20 și ale art. 24 din prezentul regulament se aplică și următoarelor categorii de împrumutători:

a) instituțiilor financiare nebancare persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor financiare străine, înscrise numai în Registrul general;

b) instituțiilor de plată persoane juridice române și instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, altele decât cele de la alin. (1)”.

 
Art. 4 alin. (1) lit. g) din  Regulamentul BNR nr. 17/2012 (modificat prin Regulament BNR nr. 5/2016)
 

Noua reglementare

La art. 4 alin. (1), după lit. f) se introduce o literă nouă, lit. g).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) lit. g) stabilește următoarele: pot face excepție de la aplicarea dispozițiilor cap. III, respectiv, după caz, ale cap. IV:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

g) operațiunile de preluare a creditelor de către terți în caz de deces al debitorului sau partaj”.

 
Art. 6 alin. (2) din  Regulamentul BNR nr. 17/2012 (modificat prin Regulament BNR nr. 5/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea faptul că în scopul dovedirii conformării cu cerințele aplicabile impuse de regulament, împrumutătorii transmit Băncii Naționale a României – Direcția supraveghere reglementările proprii, în limba română, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, însoțite de hotărârea organului statutar competent care le-a aprobat și de o fundamentare a acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) dispune următoarele:

(2) În scopul dovedirii conformării cu cerințele aplicabile impuse de regulament, împrumutătorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) transmit Băncii Naționale a României – Direcția supraveghere reglementările proprii, în limba română, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, însoțite de hotărârea organului statutar competent care le-a aprobat și de o fundamentare a acestora”.

 
Art. 7, 8 și 9 alin. (1) din  Regulamentul BNR nr. 17/2012 (modificat prin Regulament BNR nr. 5/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7, 8 și 9 alin. (1) prevedeau următoarele: „Împrumutătorii, precum și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2)” și „împrumutătorii și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7, 8 și 9 alin. (1) dispune următoarele: la art. 7, 8 și art. 9 alin. (1) sintagmele „Împrumutătorii, precum și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2)” și „împrumutătorii și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2)” se modifică și se înlocuiesc cu sintagma „împrumutătorii”.

 
Cap. III art. 111-115 din  Regulamentul BNR nr. 17/2012 (modificat prin Regulament BNR nr. 5/2016)
 

Noua reglementare

La Cap. III, înaintea art. 12 se introduc cinci noi articole, art. 111 – 115.

Potrivit noii reglementări, Cap. III art. 111-115 stabilesc următoarele:

Art. 111

(1) Înainte de încheierea unui contract de credit, împrumutătorii realizează, pe baza unor informații corespunzătoare și suficiente, o evaluare riguroasă a capacității clientului de rambursare a creditului potrivit obligațiilor contractuale, luând în considerare factori relevanți în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) În situația în care clientul solicită, după încheierea contractului de credit, majorarea valorii totale a creditului acordat inițial, împrumutătorii actualizează informațiile aflate la dispoziția lor privind clientul și reevaluează capacitatea acestuia de rambursare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).

(3) Prin derogare de la alin. (2), reevaluarea capacității de rambursare a clientului nu este necesară în cazul în care împrumutătorii au efectuat, anterior solicitării, evaluarea capacității de rambursare pentru o valoare totală a creditului care cuprinde majorarea solicitată de client ulterior încheierii contractului de credit, iar informațiile deținute despre acesta sunt relevante și sunt valabile cel mult 30 de zile de la data acordării creditului.

Art. 112

Împrumutătorii acordă creditul solicitat ori majorează valoarea totală a creditului acordat inițial numai în cazul în care din evaluarea realizată potrivit art. 111 rezultă că este probabil ca obligațiile care rezultă din contractul de credit să fie îndeplinite de client în condițiile contractuale.

Art. 113

(1) În scopul aplicării art. 111 și 112, împrumutătorii stabilesc, revizuiesc periodic, documentează și păstrează, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit normelor interne de arhivare, procedurile și categoriile de informații care stau la baza evaluării capacității de rambursare a clienților.

(2) Împrumutătorii stabilesc, în mod proporțional, limitat la scopul pentru care sunt necesare și într-o manieră care să permită identificarea și prevenirea apariției de denaturări ori erori din partea consumatorilor, împrumutătorilor sau, după caz, a intermediarilor de credite, informațiile ce vor fi solicitate clienților în scopul evaluării capacității de rambursare.

(3) În situația aprobării creditului, împrumutătorii păstrează informațiile care stau la baza aprobării cel puțin pe durata creditului.

(4) În aplicarea alin. (3) împrumutătorii păstrează o evidență cu istoricul veniturilor care au stat la baza aprobării creditului și cu măsurile întreprinse pentru verificarea acestora pentru fiecare client, pe care o fac disponibilă imediat la cererea Direcției supraveghere din Banca Națională a României.

(5) Prevederile alin. (1) și (2) nu prejudiciază dreptul împrumutătorilor de a solicita clarificări cu privire la informațiile primite.

Art. 114

(1) La evaluarea capacității de rambursare a clienților, împrumutătorii iau în considerare nivelul veniturilor existent la momentul formulării solicitării creditului, istoricul acestora și evoluția lor în timp, nivelul/situația cheltuielilor clienților, precum și alte aspecte financiare și economice considerate necesare, suficiente și proporționale în acest scop.

(2) La evaluarea capacității de rambursare a clientului, împrumutătorii iau în considerare predominant capacitatea acestuia de a genera venituri necesare rambursării creditului și doar ca element secundar faptul că valoarea garanției depășește valoarea creditului sau perspectiva de creștere a valorii bunului imobil rezidențial în situația în care creditul este acordat în scopul construirii sau renovării respectivului bun imobil rezidențial.

(3) Împrumutătorii obțin informațiile prevăzute la alin. (1) de la clienți și din alte surse interne sau externe relevante, inclusiv, după caz, prin consultarea bazei de date a unui sistem de evidență de tipul birourilor de credit și de la intermediarii de credit implicați în activitățile preliminare încheierii contractelor de credit.

(4) Împrumutătorii iau măsuri rezonabile pentru verificarea informațiilor obținute, inclusiv prin consultarea unor surse independente, dacă este cazul.

Art. 115

(1) Împrumutătorii stabilesc și aplică politici de remunerare pentru personalul propriu și pentru intermediarii de credit care acționează în numele lor astfel încât să se asigure că, în procesul de elaborare a produselor de credit, de acordare, intermediere a creditelor, prestare a serviciilor accesorii și de recuperare a creanțelor provenind din credite, aceștia acționează cu onestitate, corectitudine, transparență și profesionalism, ținând seama de drepturile și interesele clienților.

(2) La stabilirea și aplicarea politicilor de remunerare a personalului responsabil cu evaluarea capacității de rambursare a clienților, împrumutătorii trebuie să respecte, de o manieră și într-o măsură corespunzătoare dimensiunii și organizării lor interne, precum și naturii, extinderii și complexității activităților desfășurate, următoarele principii:

a) politica de remunerare promovează și este compatibilă cu o administrare a riscurilor sănătoasă și eficace, fără a încuraja asumarea de riscuri care depășesc nivelul toleranței la risc a împrumutătorului;

b) politica de remunerare corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor și intereselor pe termen lung ale împrumutătorului și cuprinde măsuri pentru a evita conflictele de interese, inclusiv prin asigurarea faptului că remunerația nu depinde de numărul sau ponderea solicitărilor de credit acceptate.

(3) Instituțiile de credit persoane juridice române aplică dispozițiile alin. (1) și (2) când stabilesc și aplică politicile de remunerare în temeiul Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare”.

 
Art. 12 alin. (1) lit. e) și f) din  Regulamentul BNR nr. 17/2012 (modificat prin Regulament BNR nr. 5/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) lit. e) și f) prevedeau faptul că pentru scopul respectivului regulament, împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor proprii, în concordanță cu profilul și strategia lor de risc, cel puțin următoarele:

e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând cel puțin cheltuielile de subzistență și obligațiile de plată, altele decât cele de natura creditului;

f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferențiate pe categoriile de clientelă, pe destinația creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investiții imobiliare), pe tipul creditului (defalcat în funcție de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă ori variabilă, de termenul de acordare a creditului și de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanției), în cazul creditelor de consum, nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii și a riscului de diminuare a veniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare a creditului; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) lit. e) și f) dispun următoarele:

 e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând, fără a se limita la, cheltuielile de subzistență, cu fundamentarea unui nivel rezonabil al acestora, și obligațiile de plată, altele decât cele de natura creditelor, inclusiv taxe, impozite și asigurări dacă sunt recurente și dacă sunt făcute cunoscute de către debitor la solicitarea împrumutătorului;

f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferențiate pe categoriile de clientelă, pe destinația creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investiții imobiliare), pe tipul creditului (defalcat în funcție de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă ori variabilă, de termenul de acordare a creditului și de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanției); nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii și a riscului de diminuare a veniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare a creditului; (…)”.

 
Art. 14 din Regulamentul BNR nr. 17/2012 (modificat prin Regulament BNR nr. 5/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevedea faptul că la acordarea creditului, împrumutătorii trebuie să se asigure că din documentele și informațiile prezentate rezultă că pe întreaga perioadă de acordare a creditului gradul total de îndatorare a solicitantului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 stabilește următoarele:

Art. 14

(1) La acordarea creditului, împrumutătorii trebuie să se asigure că din documentele și informațiile de care dispun rezultă că pe întreaga perioadă de acordare a creditului gradul total de îndatorare a solicitantului este probabil să se încadreze în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, și în situația creditelor pentru care termenul de rambursare depășește data de pensionare preconizată a clientului”.

 
Art. 15 alin. (1) și (2) din Regulamentul BNR nr. 17/2012 (modificat prin Regulament BNR nr. 5/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) și (2) stabileau faptul că împrumutătorii analizează capacitatea de rambursare a clienților pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de către împrumutători, care nu poate depăși cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.

Împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza documentelor care să certifice veniturile declarate autorităților fiscale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) și (2) dispun următoarele:

Art. 15

(1) Împrumutătorii analizează capacitatea de rambursare a clienților pe baza unui nivel al veniturilor curente considerate eligibile de către împrumutători, care nu poate depăși cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.

(2) Împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza documentelor care certifică veniturile declarate autorităților fiscale și/sau a documentelor care atestă veniturile încasate în conturi deschise la instituția creditoare”.

 
Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare
 

Noua reglementare

După art. 28 se introduce mențiunea privind transpunerea normelor comunitare.

Potrivit noii reglementări, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare este următoarea:

Prezentul regulament transpune prevederile art. 7 alin. (2) și (3), art. 18 alin. (1)-(3), alin. (5) lit. a), alin. (6), art. 20 alin. (1) și alin. (3) paragraful 1 teza a II-a și a III-a ale Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014, și prevederile art. 8 ale Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 133 din 22 mai 2008, în relație cu împrumutătorii prevăzuți la art. 1”.

 
Alte prevederi relevante din Regulament BNR nr. 5/2016
 
Art. II dispune faptul că dispozițiile art. 16, 17 și 18 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică creditelor acordate de către împrumutătorii prevăzuți la art. 1 alin. (2) din același regulament exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor acordate anterior termenului prevăzut la art. III alin. (1) din respectivul regulament.

Art. III stabilește faptul că împrumutătorii asigură conformarea la dispozițiile respectivului regulament în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial.

De asemenea, art. II mai prevede faptul că împrumutătorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012; cu modif. și compl. ult., transmit Băncii Naționale a României – Direcția supraveghere modificările reglementărilor interne realizate pentru scopul conformării la obligațiile prevăzute în respectivul regulament, în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial.

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare – modificări (Regulament nr. 5/2016) was last modified: octombrie 3rd, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter