Regulament ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit – modificări (Regulament ASF nr. 13/2022)

3 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 52

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

(M. Of. nr. 170 din 10 martie 2014, cu modif. si compl. ult.)

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 13/2022 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

(M. Of. nr. 768 din 2 august 2022)

Având în vedere:

– art. 1 alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019.

În temeiul:

Campanie Craciun UJmag 2020

– art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

– modifică: art. 2;

– abrogă: art. 7 alin. (3), art. 64 alin. (3), art. 66 alin. (2) și (3), art. 67 alin. (2^1) și (4).

În M. Of. nr. 768 din 2 august 2022 s-a publicat Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 13/2022 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivelor norme.

Art. 2

Vechea reglementare

„Art. 2

Prezentul regulament se aplică S.S.I.F.-urilor, persoane juridice române, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat și subconsolidat”.

Noua reglementare

Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2

Prezentul regulament se aplică, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat și subconsolidat, S.S.I.F. prevăzute la art. 1 alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 și la art. 7 și 8 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Art. 7 alin. (3)

La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

Art. 64 alin. (3)

La articolul 64, alineatul (3) se abrogă.

Art. 66 alin. (2) și (3)

La articolul 66, alineatele (2) și (3) se abrogă.

Art. 67 alin. (2^1) și (4)

La articolul 67, alineatele (2^1) și (4) se abrogă.

 

Regulament ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit – modificări (Regulament ASF nr. 13/2022) was last modified: august 3rd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.