Criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de ASF (Regulamentul nr. 3/2016)

7 apr. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 695

Despre

  • M. Of. nr. 251 din 5 aprilie 2016
  • Regulamentul ASF nr. 3/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
Regulamentul nr. 3/2016
(M. Of. nr. 251 din 5 aprilie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Proiectul de achiziție”)
Cap. III („Evaluarea potențialilor achizitori”)
Cap. IV („Procedura de aprobare”)
Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 251 din 5 aprilie 2016, a fost publicat Regulamentul nr. 3 al Autorității de Supraveghere Financiară privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În continuare, vom prezenta structura respectivului regulament.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Proiectul de achiziție”)
Cap. III („Evaluarea potențialilor achizitori”)
Cap. IV („Procedura de aprobare”)
Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre prevederile Regulamentului nr. 3/2016 al ASF.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Regulamentul ASF nr. 3/2016
 
Cap. I dispune asupra scopului regulamentului și conține definiții ale termenilor folosiți. De asemenea, conține dispoziții generale privind evaluarea potențialilor achizitori.

Cap. II („Proiectul de achiziție”) din Regulamentul ASF nr. 3/2016
 
Cap. II reglementează participațiile calificate, termenul de evaluare și modalitatea de cooperare cu alte autorități competente.

Cap. III („Evaluarea potențialilor achizitori”) din Regulamentul ASF nr. 3/2016
 
Cap. III stabilește criteriile de evaluare, reglementează asupra reputației/probității morale a potențialului achizitor, asupra reputației și experienței persoanelor care asigură conducerea executivă/conducerea superioară a entității reglementate, ca urmare a proiectului de achiziție. De asemenea, este reglementată soliditatea și stabilitatea financiară a potențialului achizitor, conformarea entității reglementate cu cerințele prudențiale, suspiciunile privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului.

Cap. IV („Procedura de aprobare”) din Regulamentul ASF nr. 3/2016
 
Cap. IV prevede, printre altele, faptul că evaluarea adecvării potențialului achizitor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în cap. III, cu luarea în considerare a restricțiilor și incompatibilităților prevăzute în legislația specifică fiecărei entități reglementate.

Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Regulamentul ASF nr. 3/2016
 
Cap. V stabilește, printre altele, faptul că cererile de aprobare a proiectelor de achiziție și a acționarilor semnificativi nesoluționate la data intrării în vigoare a respectivului regulament sunt evaluate din perspectiva respectării condițiilor prevăzute de respectivul regulament, pe baza documentației complete prezentate în conformitate cu normele în vigoare la data depunerii cererii.

De asemenea, prevederile alin. (1) nu împiedică A.S.F. să solicite alte documente și informații suplimentare, dacă informațiile astfel furnizate nu sunt suficiente pentru fundamentarea deciziei.

Alte prevederi relevante din Regulamentul ASF nr. 3/2016
 
La data intrării în vigoare a respectivului regulament se abrogă:

a) art. 7 lit. e) pct. 1-5, art. 15 alin. (2), art. 16-19, art. 32 alin. (1) lit. d), art. 33 lit. e) și art. 130-135, 147 alin. (2) lit. d), 149 lit. e) și anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005 M. Of. nr. 983 și 983 bis din 4 noiembrie 2005; cu modif. și compl. ult.;

b) art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (2), art. 13-17, art. 26 alin. (2), pct. 5-10 din anexa nr. 1 și anexele nr. 1A-1E, pct. 8 și 9 din anexa nr. 2 și pct. 9 din anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 M. Of. nr. 228 din 14 martie 2006; cu modif. ult.;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

c) art. 13 alin. (1) lit. c) și art. 15 alin. (1) lit. f) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006 M. Of. nr. 103 și 103 bis din 12 februarie 2007; cu modif. și compl. ult.;

d) Regulamentul nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009 M. Of. nr. 183 din 24 martie 2009;

e) art. 15 alin. (3), art. 24 alin. (1) lit. d) și art. 28 lit. f) din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013 M. Of. nr. 552 din 30 august 2013;

f) art. 31 alin. (1) lit. c) și art. 33 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, M. Of. nr. 436 și 436 bis din 16 iunie 2014; cu modif. ult.;

g) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12 din 7 iunie 2010

h) orice alte dispoziții contrare.

Criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF (Regulamentul nr. 3/2016) was last modified: aprilie 6th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter