Clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare – modificări (Regulamentul BNR nr. 3/2015)

10 mart. 2015
Vizualizari: 2473

Despre

  • M. Of. nr. 156 din 3 martie 2015
  • Regulamentul BNR nr. 3/2015
  • Regulamentul BNR nr. 16/2012
  • Clasificarea creditelor şi plasamentelor
  • Determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

În M. Of. nr. 156 din 5 martie 2015, s-a publicat Regulamentul Băncii Naționale a României (BNR) nr. 3/2015 pentru completarea Regulamentului BNR nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare (M. Of. nr. 865 din 20 decembrie 2012; cu modif. și compl. ult.).

Respectivul regulament a fost emis având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) și ale art. 150 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006; cu modif. ult.).

De asemenea, Regulamentul a fost emis în temeiul următoarelor prevederi:

– în temeiul prevederilor art. 25 alin. (2) lit. a) și al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul BNR (M. Of. nr. 582 din 30 iunie 2004; cu modif. ult.);

– în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Vom prezenta, în continuare, completarea aduse respectivului regulament:

Art. 6 alin. (8) Regulamentul BNR nr. 16/2012 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 3/2015)

La art. 6, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8).

Noua reglementare

Art. 6 alin. (8) prevede: „Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor de la alin. (7) [În situația în care expunerile față de un debitor din afara sectorului instituțiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă, au făcut în cursul perioadei de la ultima operațiune de clasificare obiectul unor operațiuni de înlocuire care au avut ca rezultat credite care în urma evaluării au rămas în continuare, după înlocuire, în categoria activelor-problemă, și care au implicat diminuarea serviciului datoriei, împrumutătorii reevaluează, pentru scopurile următoarei operațiuni de clasificare, performanța financiară a debitorului, în condiții mai stricte față de cele avute în vedere anterior acestor operațiuni, prin revizuirea corespunzătoare a factorilor cantitativi și/sau calitativi] operațiunile realizate exclusiv în conformitate cu actele normative care prevăd acordarea de către stat a unor facilități fiscale sau a altor avantaje debitorilor, persoane fizice”.

Clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare – modificări (Regulamentul BNR nr. 3/2015) was last modified: martie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.