Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – modificări (OMFP nr. 3189/2017)

19 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2486

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OMFP nr. 2844/2016
(M. Of. nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016; cu compl. ult.)
OMFP nr. 3189/2017
(M. Of. nr. 18 decembrie 2017)

– modifică: pct. 168, pct. 169, pct. 181, pct. 185, unele denumiri ale unor conturi din pct. 196,

Monitor Dosare

– introduce: pct. 2 alin. (3), pct. 106^1-106^5, pct. 145^1-145^3, pct. 146 alin. (3^1), pct. 182 alin. (3), pct. 194^1, conturi noi la pct. 196, funcțiunea contului 476 din cap. 11, funcțiunea conturilor 1035, 1036, 1037, 1038, 261, 262, 263, 478, 661, 662, 665, 762, 763 și 765 din cap. 11

În M. Of. nr. 18 decembrie 2017, a fost publicat OMFP nr. 3189/2017 privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

În continuare, vom prezenta modificările aduse OMFP nr. 2004/2013 prin OMFP nr. 3189/2017.

Potrivit art. I din OMFP nr. 3189/2017 (M. Of. nr. 18 decembrie 2017), Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016 (M. Of. nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016; cu compl. ult.) se modifică și se completează după cum urmează:

 

Pct. 2 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2844/2016 (modificate prin OMFP nr. 3189/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (2) al pct. 2 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund inclusiv pentru estimările efectuate, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, și pentru stabilirea naturii operațiunilor economico- financiare, în funcție de realitatea economică a acestora”.

 

Pct. 106^1-106^5 din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2844/2016 (modificate prin OMFP nr. 3189/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după pct. 106 se introduc cinci noi puncte, pct. 106^1-106^5, cu următorul cuprins:

Conferintele lunii noiembrie
”

„106^1.

(1) Atunci când la evaluarea prețului tranzacției se estimează că suma cuvenită nu va fi încasată în totalitate, venitul aferent contractului se recunoaște la suma brută și, concomitent, se recunoaște o pierdere la nivelul sumei estimate a nu se recupera (articol contabil 6815 «Cheltuieli de exploatare privind ajustările aferente creanțelor estimate a nu se recupera integral» = 4915 «Ajustări aferente creanțelor estimate a nu se recupera integral»).

(2) Cu ocazia întocmirii situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, cheltuiala prevăzută la alin. (1) corectează valoarea venitului aferent.

106^2. 

(1) Cheltuielile reprezentând costuri marginale ale obținerii unui contract, respectiv costuri de îndeplinire a unui contract, și care, potrivit IFRS 15, îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active, se înregistrează după natura lor, cu reflectarea concomitentă a activului aferent (articol contabil 474 «Sume amânate aferente obținerii și îndeplinirii unui contract» = 713 «Venituri aferente costului obținerii și îndeplinirii unui contract»).

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) urmează a se eșalona, potrivit prevederilor contractuale, fiind recunoscute drept cheltuieli ale perioadei (contul 6588 «Alte cheltuieli de exploatare»/analitic distinct).

106^3.

(1) În cazul vânzărilor cu drept de retur entitatea înregistrează veniturile la valoarea brută a acestora, cu înregistrarea concomitentă a sumei estimate reprezentând datoria de rambursare, pentru veniturile aferente produselor care se preconizează că vor fi returnate (articol contabil 70x Cifra de afaceri netă[1] = 4761 «Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur») și a activului corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienți, la valoarea aferentă costului estimat al activului care va fi recuperat de la aceștia (articol contabil 4762 «Creanțe aferente dreptului de a recupera produse de la clienți» = 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» sau 60x Cheltuieli privind stocurile, după caz).


[1] Contul corespunzător în care a fost înregistrat venitul.

(2) Cu ocazia întocmirii situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, entitățile prezintă datoria de rambursare distinct de creanța reprezentând activul corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienți.

(3) În cazul vânzărilor cu drept de retur nu se aplică prevederile pct. 122.

106^4.

Pentru activele financiare evaluate la costul amortizat, atunci când entitatea nu are estimări rezonabile de recuperare a activului financiar parțial sau integral, recunoaște suma care nu mai poate fi recuperată ca o ajustare pentru deprecierea sau pierderea de valoare a acestora, și nu prin reducerea directă a valorii contabile brute a activului.

106^5. 

(1) La derecunoașterea unui activ financiar, urmată de primirea în schimb a oricărui alt activ, entitatea înregistrează distinct, pe seama cheltuielilor, derecunoașterea activului scos din evidență și primirea activului obținut în schimb.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) operațiunile de vânzare de investiții pe termen scurt, caz în care se înregistrează doar câștigul sau pierderea din cedare”. 

 

Pct. 145^1-145^3 din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2844/2016 (modificate prin OMFP nr. 3189/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după pct. 145 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 9.3^1 „Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienți și a operațiunilor privind conectarea utilizatorilor la rețelele de utilități”, cu următorul cuprins:

„Secțiunea 9.3^1 („Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienți și a operațiunilor privind conectarea utilizatorilor la rețelele de utilități”)

145^1.

(1) Entitățile care primesc active de la clienții lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinație achiziția sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o rețea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidențiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective ca venit amânat în contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți».

(2) Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor respective.

145^2.

(1) În cazul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare și se evidențiază în contul 205 «Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare»/analitic distinct.

(2) Amortizarea imobilizărilor necorporale prevăzute la alin. (1) se înregistrează pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza rețelele respective, dacă această durată este specificată în contractele încheiate sau, dacă nu este stabilită o asemenea durată, pe durata de viață a instalațiilor de utilizare de la locul de consum.

145^3.

(1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 145^2 se aplică și în cazul cheltuielilor efectuate de entități pentru racordarea la rețeaua de apă, gaze sau alte utilități, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la rețelele respective de distribuție.

(2) În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părți”. 

 

Pct. 146 alin. (3^1) din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2844/2016 (modificate prin OMFP nr. 3189/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (3) al pct. 146 se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

„(3^1) Activele financiare ce urmează a fi primite, pentru care se aplică contabilitatea la data decontării, prevăzută de IFRS 9, se înregistrează în contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct”. 

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară – modificări (OMFP nr. 3189/2017) was last modified: decembrie 19th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter