Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit – modificări (OBNR nr. 1/2022)

4 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 72

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Ordinul Băncii Naționale a României (OBNR) nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit

(rep. în M. Of. nr. 96 și 96 bis din 10 februarie 2020)

Ordinul Băncii Naționale a României nr. 1/2022 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit

(M. Of. nr. 772 din 3 august 2022)

Având în vedere:

 – art. 153 din O.U.G. nr. 99/2006;

– art. 22 alin. (1) și art. 54 din Legea nr. 93/2009.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În temeiul:

– art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991;

– art. 420 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006;

– art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009;

– art. 48 din Legea nr. 312/2004.

modifică: titlul, art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) și (2), titlul anexei nr. 1, anexa nr. 1; 

– introduce: art. 5 alin. (5), art. 7^1.

În M. Of. nr. 772 din 3 august 2022 s-a publicat Ordinul Băncii Naționale a României (OBNR) nr. 1/2022 privind modificarea și completarea OBNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit. 

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului ordin.

Art. 1 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cuprinse în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Noua reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Se aprobă reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Art. 3

Vechea reglementare

„(1) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entități, denumite în înțelesul prezentului ordin instituții de credit:

a) băncilor, persoane juridice române;

b) organizațiilor cooperatiste de credit;

c) băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ;

d) băncilor de credit ipotecar;

e) sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine;

f) sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române.

(2) În înțelesul prezentului ordin, entitățile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) reprezintă entități de interes public”.

Noua reglementare

Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entități, denumite în înțelesul prezentului ordin instituții:

a) băncilor, persoane juridice române;

b) organizațiilor cooperatiste de credit;

c) băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ;

d) băncilor de credit ipotecar;

e) sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine;

f) sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române;

g) instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv celor care au și calitatea de instituție de plată, în sensul Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, sau de instituție emitentă de monedă electronică, în sensul Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică;

h) sucursalelor din România ale instituțiilor financiare persoane juridice străine, înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

i) sucursalelor din străinătate ale instituțiilor menționate la lit. g), persoane juridice române.

(2) În înțelesul prezentului ordin, entitățile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) sunt denumite instituții de credit, iar entitățile prevăzute la alin. (1) lit. g)-i) sunt denumite instituții financiare nebancare.

(3) În înțelesul prezentului ordin, entitățile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) și g) reprezintă entități de interes public”.

 

Art. 5 alin. (5)

Noua reglementare

La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Începând cu exercițiul financiar al anului 2023, instituțiile financiare nebancare depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o raportare anuală întocmită pe baza datelor din evidența contabilă. Formatul standardizat, conținutul și termenul de depunere al acestei raportări vor fi stabilite prin reglementări emise de Banca Națională a României”.

 

Art. 7^1

Noua reglementare

După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„(1) La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanța de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2022 conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, cu modificările și completările ulterioare, în conturile de deschidere ale exercițiului financiar al anului 2023, instituțiile financiare nebancare vor întocmi o situație care va cuprinde soldul conturilor prevăzute de reglementările cuprinse în anexa nr. 1 în care au fost transpuse soldurile conturilor contabile din balanța de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2022, precum și diferențele dintre valorile înscrise în balanța de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2022 și cele înregistrate în conturile de deschidere ale exercițiului financiar al anului 2023, însoțite de explicații detaliate privind natura acestora. Totodată, se vor prezenta modificările aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS, inclusiv, dacă este cazul, aspectele generate de aplicarea IFRS 1 «Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară».

(2) Situația prevăzută la alin. (1) se depune de către instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române, la Banca Națională a României – Direcția supraveghere, împreună cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 130 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar al anului 2022, precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar al anului 2022.

(3) Situația menționată la alin. (1) se depune de către sucursalele din România ale instituțiilor financiare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene și de cele care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 251 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, cu modificările și completările ulterioare, la autoritățile și în termenele prevăzute la alin. (2). În alte cazuri decât cel prevăzut la pct. 251 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, cu modificările și completările ulterioare, sucursalele din România ale instituțiilor financiare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) cu sediul într-un stat nemembru al Uniunii Europene vor depune situația menționată la alin. (1) împreună cu situațiile financiare anuale referitoare la activitatea proprie, aferente exercițiului financiar al anului 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, la autoritățile și în termenele prevăzute la alin. (2).

(4) În cazul în care ultima zi a termenelor de depunere prevăzute la alin. (2) este o zi nelucrătoare, situațiile respective se vor depune cel târziu până în prima zi lucrătoare următoare”.

 

Anexa nr. 1

Noua reglementare

Anexa nr. 1, care cuprinde Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, se modifică și se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. II din OBNR nr. 1/2022

„Concordanțele dintre conturile aplicabile instituțiilor financiare nebancare din planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, republicat, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, și conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezentate în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit – modificări (OBNR nr. 1/2022) was last modified: august 4th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.