Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 8/2019)

11 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 221

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Anexa nr. B2 „Contul de profit și pierdere” din Norma ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 8/2019)

 

Biblioteca Universul Juridic Sintact

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. B2 „Contul de profit și pierdere” prevedea:

„Anexa B2

la normă
Contul de profit și pierdere la data
de 31 decembrie ……

   Identificarea elementului   RândRealizări aferente perioadei de raportare
Exercițiul financiar precedent (lei)Exercițiul financiar curent (lei)
Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4
AVENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂXX
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) 01
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762) 02
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763) 03
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764) 04
5. Venituri din dobânzi (ct. 766)05
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)  06
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704) 07
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758) 08
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 09
BCHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂXX
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664) 10
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)11
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv dindiferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)  12
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622) 13
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627) 14
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628) 15
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 16
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658) 17
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17) 18
CPROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ X X
Profit (rd. 09-18)19
Pierdere (rd. 18-09)20
DTOTAL VENITURI (rd. 09)21
ETOTAL CHELTUIELI (rd. 18)22
FPROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)
Profit (21-22)23
Pierdere (22-21)24”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. B2 „Contul de profit și pierdere” se modifică și va avea următorul conținut:

„ANEXA B2*)

la normă

 

    *) Anexa nr. B2 este reprodusă în facsimil.

 

FONDUL DE PENSII PRIVATE

 

                           Contul de profit și pierdere

la data de 31 decembrie ….

 

 ____________________________________________________________________________

|         Denumirea indicatorului          | Nr.   | Realizări aferente      |

|                                          | rând  |perioadei de raportare  |

|                                          |       |_________________________|

|                                          |       | Exercițiul | Exercițiul |

|                                          |       | financiar  |financiar  |

|                                          |       | precedent  |curent     |

|                                          |       |   (lei)    |   (lei)    |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

|                  Col. 1                  |Col. 2 |   Col. 3   |   Col. 4   |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ      |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 1. Venituri din imobilizări financiare   | 01    |            |            |

| (ct. 761)                                |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 2. Venituri din investiții financiare pe | 02    |            |            |

| termen scurt (ct. 762)                   |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. | 03    |            |            |

| 763)                                     |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 4. Venituri din investiții financiare    | 04    |            |            |

| cedate (ct. 764)                         |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 5. Venituri din dobânzi (ct. 766)        | 05    |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 6. Alte venituri financiare, inclusiv    | 06    |            |            |

| din diferențe de curs valutar (ct. 765 + |       |            |            |

| 767 + 768)                               |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 7. Venituri din comisioane specifice     | 07    |            |            |

| fondului de pensii (ct. 704)             |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 8. Alte venituri din activitatea curentă | 08    |            |            |

| (ct. 754 + 758)                          |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ   | 09    |     –      |     –      |

| (rd. 01 la 08)                           |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ    |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 1. Cheltuieli privind investițiile       | 10    |            |            |

| financiare cedate (ct. 664)              |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)| 11    |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv  | 12    |            |            |

| din diferențe de curs valutar (ct. 663 + |       |            |            |

| 665 + 667 + 668)                         |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 4. Cheltuieli privind comisioanele,      | 13    |            |            |

| onorariile și cotizațiile (ct. 622),     |       |            |            |

| (rd. 13 = 13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 +    |       |            |            |

| 13.5) din care:                          |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 4.1 Cheltuieli privind comisioanele      | 13.1  |            |            |

| datorate depozitarului (ct. 6221)        |       |            |            |

| (rd. l3.1 = 13.1.1 + 13.1.2 + 13.1.3)    |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de  |13.1.1|            |            |

| depozitare (ct. 62211)                   |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de  |13.1.2|            |            |

| custodie (ct. 62212)                     |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de  |13.1.3|            |            |

| decontare (ct. 62213)                    |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 4.2 Cheltuieli privind comisioanele      | 13.2  |            |            |

| datorate societăților de servicii de     |       |            |            |

| investiții financiare (intermediarilor)  |       |            |            |

| (ct. 6222)                               |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 4.3 Cheltuieli privind onorariile de     | 13.3  |            |            |

| audit (ct. 6223)                         |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 4.4 Cheltuieli privind comisioanele      | 13.4  |            |            |

| administratorului (ct. 6224)             |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele,| 13.5  |            |            |

| onorariile și cotizațiile (ct. 6229)     |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și   | 14    |            |            |

| asimilate (ct. 627)                      |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 6. Cheltuieli privind alte servicii      | 15    |            |            |

| executate de terți (ct. 628)             |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și  | 16    |            |            |

| vărsăminte asimilate (ct. 635)           |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| 8. Alte cheltuieli din activitatea       | 17    |            |            |

| curentă (ct. 654 + 658)                  |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 18    |     –      |     –      |

| (rd. 10 la 17)                           |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA|       |            |            |

| CURENTĂ                                  |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| – profit (rd. 09 – 18)                   | 19    |     –      |     –      |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| – pierdere (rd. 18 – 09)                 | 20    |     –      |     –      |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| D. TOTAL VENITURI (rd. 09)               | 21    |     –      |     –      |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)             | 22    |     –      |     –      |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI   |       |            |            |

| FINANCIAR (ct. 121)                      |       |            |            |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| Profit (21 – 22)                         | 23    |     –      |     –      |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| Pierdere (22 – 21)                       | 24    |     –      |     –      |

|__________________________________________|_______|____________|____________|

| ADMINISTRATOR,                           | Întocmit,                       |

| Numele, prenumele și semnătura           | Numele, prenumele și semnătura”.

 

Anexa nr. D2 „Contul de profit și pierdere” din Norma ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 8/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. D2 „Contul de profit și pierdere” prevedea:

„Anexa D2

la normăFondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
Contul de profit și pierdere
la data de 31 decembrie ……….

Identificarea elementuluiRândRealizări aferente perioadei de raportare
Exercițiul financiar precedent (lei)Exercițiul financiar precedent (lei)
Col. 1Col.2Col.3Col.4
AVENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd 24+3+4+5+6+7+8+9) 1
1. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare (ct. 704) 2
2. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) 3
3. Venituri din investiții pe termen scurt (ct. 762) 4
4. Venituri din sconturi obținute (ct. 767)5
5. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764) 6
6. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) 7
7. Venituri din dobânzi (ct. 766)8
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.768+ 751+ 752+ 755+ 758) 9
BCHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 29) 10
1. Cheltuieli privind investiții financiare cedate (ct. 664) 11
2. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665) 12
3. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)13
4. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile pe termen scurt (ct.686- 786)  14
5. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd 16+ 17+ 20) 15
5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, energie, apă și alte cheltuieli similare (ct.602+ 603+ 604+ 605+ 608-609- 741)    16
5.2. Cheltuieli cu personalul (rd 18+ 19)17
a) Salarii și indemnizații (ct.641+ 642)18
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) 19
5.3. Alte cheltuieli de exploatare (rd 21+ 24+ 25+ 26+ 27+ 28) 20
5.3.1 Ajustări de valoare (rd 22+ 23)21
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (ct.6811+ 6813- 7813)  22
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (ct.654+ 6814- 754- 7814) 23
5.3.2 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (ct.6812- 7812) 24
5.3.3 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 612+ 613+ 614+ 615+ 621+ 622+ 623+ 624+ 625+ 626+ 627)  25
5.3.4 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 26
5.3.5 Alte cheltuieli de exploatare (655+658)27
5.3.6 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct.628) 28
6. Alte cheltuieli din pierderi din creanțe, precum și alte cheltuieli financiare (ct.663+ 668)  29
CREZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ30XX
Profit (rd. 1-10)31
Pierdere (rd. 10-1)32
DTOTAL VENITURI (rd. 1)33
ETOTAL CHELTUIELI (rd. 10)34
FREZULTATuL EXERCIȚIULUI FINANCIAR35XX
Profit (rd.33-34)36
Pierdere (rd.34-33)37”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. D2 „Contul de profit și pierdere” se modifică și va avea următorul conținut:

„ANEXA D2*)

la normă

 

    *) Anexa nr. D2 este reprodusă în facsimil.

 

FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE

 

                         Contul de profit și pierdere

la data de 31 decembrie ………..

 

 ____________________________________________________________________________

|            Denumire indicator             | Nr.  | Realizări aferente      |

|                                           | rând | perioadei de raportare  |

|                                           |      |_________________________|

|                                           |      | Exercițiul | Exercițiul |

|                                           |      | financiar  |financiar  |

|                                           |      | precedent  |curent     |

|                                           |      |    (lei)   |    (lei)   |

|___________________________________________|______|____________|____________|

|                  Col. 1                   |Col. 2|   Col. 3   |   Col. 4   |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ       |   1  |      –     |      –     |

| (rd. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)       |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 1. Venituri din comisioane specifice      |   2  |            |            |

| Fondului de garantare (ct. 704)           |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 2. Venituri din imobilizări financiare    |   3  |            |            |

| (ct. 761)                                 |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 3. Venituri din investiții pe termen      |   4  |            |            |

| scurt (ct. 762)                           |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 4. Venituri din sconturi obținute (ct.    |   5  |            |            |

| 767)                                      |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 5. Venituri din investiții financiare     |   6  |            |            |

| cedate (ct. 764)                          |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 6. Venituri din diferențe de curs valutar |   7  |            |            |

|  (ct. 765)                                |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 7. Venituri din dobânzi (ct. 766)         |   8  |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 8. Alte venituri din activitatea curentă  |   9  |            |            |

| (ct. 768 + 751 + 752 + 755 + 758)         |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ10  |      –     |      –     |

| (rd. 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 29)         |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 1. Cheltuieli privind investiții          |  11  |            |            |

| financiare cedate (ct. 664)               |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 2. Cheltuieli din diferențe de curs       |  12  |            |            |

| valutar (ct. 665)                         |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.      |  13  |            |            |

| 666)                                      |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 4. Ajustări de valoare privind            |  14  |            |            |

| imobilizările financiare și investițiile  |      |            |            |

| pe termen scurt (ct. 686 – 786)           |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 5. Alte cheltuieli din activitatea        |  15  |      –     |      –     |

| curentă (rd. 16 + 17 + 20)                |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 5.1. Cheltuieli cu materialele            |  16  |            |            |

| consumabile, materialele de natura        |      |            |            |

| obiectelor de inventar, materiale         |      |            |            |

| nestocate, energie, apă și alte           |      |            |            |

| cheltuieli similare (ct. 602 + 603 + 604  |      |            |            |

| + 605 + 608 – 609 – 741)                  |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 5.2. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 +   |  17  |      –     |      –     |

| 19)                                       |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| a) Salarii și indemnizații (ct. 641 +     |  18  |            |            |

| 642)                                      |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| b) Cheltuieli cu asigurările și           |  19  |            |            |

| protecția socială (ct. 645 + 646)         |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 5.3. Alte cheltuieli de exploatare (rd.   |  20  |      –     |      –     |

| 21 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)              |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 5.3.1 Ajustări de valoare (rd. 22 + 23)   |  21  |      –     |      –     |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| a) Ajustări de valoare privind            |  22  |            |            |

| imobilizările corporale și imobilizările  |      |            |            |

| necorporale (ct. 6811 + 6813 – 7813)      |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| b) Ajustări de valoare privind activele   |  23  |            |            |

| circulante (ct. 654 + 6814 – 754 – 7814)  |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 5.3.2 Cheltuieli de exploatare privind    |  24  |            |            |

| provizioanele (ct. 6812 – 7812)           |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 5.3.3 Cheltuieli privind prestațiile      |  25  |            |            |

| externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615  |      |            |            |

| + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 +     |      |            |            |

| 627)                                      |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 5.3.4 Cheltuieli cu alte impozite, taxe   |  26  |            |            |

| și vărsăminte asimilate (ct. 635)         |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 5.3.5 Alte cheltuieli de exploatare (655  |  27  |            |            |

| + 658)                                    |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 5.3.6 Alte cheltuieli cu serviciile       |  28  |            |            |

| executate de terți (ct. 628)              |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| 6. Alte cheltuieli din pierderi din29  |            |            |

| creanțe, precum și alte cheltuieli        |      |            |            |

| financiare (ct. 663 + 668)                |      |            |            |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ30  |      x     |      x     |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| Profit (rd. 1 – 10)                       |  31  |      –     |      –     |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| Pierdere (rd. 10 – 1)                     |  32  |      –     |      –     |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| D. TOTAL VENITURI (rd. 1)33  |      –     |      –     |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10)34|      –     |      –     |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| F. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR35  |      x     |      x     |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| Profit (rd. 33 – 34)                      |  36  |      –     |      –     |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| Pierdere (rd. 34 – 33)                    |  37  |      –     |      –     |

|___________________________________________|______|____________|____________|

| ADMINISTRATOR,                            | Întocmit,                      |

| Numele, prenumele și semnătura            | Numele, prenumele și semnătura”.

Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 8/2019) was last modified: aprilie 11th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter