Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (O.G. nr. 8/2018)

30 aug. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1234

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în MonitorSumar
Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobate prin O.G. nr. 8/2018

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(M. Of. nr. 744 din 28 august 2018)

Începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (4) și (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanțelor Publice, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 800.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

În M. Of. nr. 744 din 28 august 2018 s-a publicat O.G. nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile cuprinse în respectiva ordonanță:

Art. 1 alin. (1) prevede faptul că începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (4) și (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanțelor Publice, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 800.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

Potrivit alin. următor, împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă în următoarele condiții:

a) rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcție de scadența împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;

b) perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenței împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;

c) termenul-limită de depunere la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice a documentelor prevăzute la (12), pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 29 noiembrie 2018.

La alin. (3) se prevede faptul că marja menționată mai sus se stabilește astfel:

a) 1,5 puncte procentuale pentru scadențe de până la 3 ani inclusiv;

b) 2,0 puncte procentuale pentru scadențe între 3 și 5 ani inclusiv;

c) 2,5 puncte procentuale pentru scadențe între 5 și 10 ani inclusiv;

d) 3,0 puncte procentuale pentru scadențe între 10 și 20 de ani inclusiv.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit alin. urm., sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale pot fi utilizate cu respectarea destinațiilor prevăzute la alin. (1) pentru cheltuielile aflate în sarcina:

a) unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și a instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local;

b) instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local;

c) spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;

d) asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

De asemenea, sumele din împrumuturile contractate pentru instituțiile publice prevăzute la alin. (4) lit. b) -d) se transferă de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociațiilor de dezvoltare intracomunitară, nepurtătoare de dobândă, care efectuează plăți pe destinațiile pentru care a fost contractat împrumutul.

La alin. (6), se stabilește faptul că rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranșe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.

Potrivit alin. (7), drepturile și obligațiile părților, termenii și condițiile de derulare ale împrumuturilor contractate conform alin. (1) se stabilesc prin convenție de împrumut.

La alin. (8) se stabilește dobânda calculată pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data stingerii obligației. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

Potrivit alin. urm., unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul și dobânzile aferente într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtătoare de dobândă. Obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile și ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale față de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadența următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanțelor Publice în conturile indicate de titulari.

La alin. (10), se prevede faptul că, în cazul în care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale înregistrează restanțe la plata ratelor și dobânzilor datorate aferente împrumuturilor contractate, directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Conform alin. (11), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și numai dacă la data depunerii documentației nu prezintă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Potrivit alin. (12), documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la alin. (17).

La alin. (13) se stabilește faptul că responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (12), precum și încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

În continuare, se menționează faptul că documentele prevăzute la alin. (12) se depun până la termenul prevăzut la alin. (2) lit. c) la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.

Potrivit alin. (15), ordonatorii principali de credite și autoritățile deliberative au obligația ca la elaborarea și aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice.

La alin. (16) se prevede faptul că beneficiarii prevăzuți la alin. (4) lit. b)-d) restituie, din sumele rambursate de către autoritatea de management, suma reprezentând valoarea prefinanțării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, pentru care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturi, în conturile de venituri ale bugetelor locale ale acestora.

Conform aultimului alin., mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 10 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe”.

Art. 2 stabilește: „Împrumuturile contractate din venituri din privatizare de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se pot refinanța prin împrumuturi contractate de la bănci comerciale sau alte instituții de credit, în condițiile art. 61-63 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (O.G. nr. 8/2018) was last modified: august 30th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter