Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi alte acte normative (adoptate de Guvern)

17 iul. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1905

 

Ședința de GuvernActe normative adoptateSumar
15 iulie 2015Ordonanțe– Ordonanța pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, nr. 341/2004
– Ordonanța privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
– Ordonanța pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014
– Proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
– Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha la protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
Hotărâri– Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului
– Hotărârea privind aprobarea Strategiei Naționale pentru învățământ terțiar 2015-2020
– Hotărârea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor
– Hotărârea privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar
– Hotărârea privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2015 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2015
– Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
– Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020
– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog
– Hotărârea privind utilizarea sumei alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea lucrărilor de finalizare a proiectului Phare RO 2004/016-772.03.04.02 C1 lot 4 – Repararea și reabilitarea centrelor de instruire ale Poliției de Frontieră – Agigea – Constanța
– Hotărârea privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, între MAI și CSM
– Hotărârea pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Paris la 27 noiembrie 2014 și la București la 18 noiembrie 2014 și la 5 decembrie 2014, între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la acordul-cadru de împrumut F/P 1579 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 7 septembrie 2007 și la Paris la 25 septembrie 2007, precum și pentru completarea art. 2 din H.G. nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 7 septembrie 2007 și la Paris la 25 septembrie 2007
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
– Hotărârea pentru modificarea și completare H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a H.G. nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
– Hotărârea privind stabilirea responsabilităților specifice ale autorităților publice precum și a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spațiale și aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora
– Hotărârea privind recunoașterea Fundației Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă ca fiind de utilitate publică
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională „PLAFAR” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Hotărârea privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Mureș, Vrancea, Călărași, Tulcea și Dolj în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba
– Hotărârea pentru completarea anexei nr. 55 la H.G. nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar și după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități din subordine
– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei lucrări de artă vizuală
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii
– Hotărârea pentru completarea H.G. nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii și în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România
– Hotărârea privind modificarea și completarea Anexei numărul 6 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 15 iulie 2015, au fost adoptate mai multe proiecte de legi, ordonanțe și hotărâri. Vă prezentăm lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Ordonanțe

– Ordonanța pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, nr. 341/2004 (M. Of. nr. 654 din 20 iulie 2004; cu modif. ult.).

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Menționăm faptul că Legea nr. 341/2004 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin O.G. nr. 1/2015 (M. Of. nr. 44 din 19 ianuarie 2015);

– Ordonanța privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative;

– Ordonanța pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010; cu modif. ult.).

Precizăm faptul că Legea-cadru nr. 284/2010 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin Legea nr. 171/2015 (M. Of. nr. 480 din 1 iulie 2015).

 

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014;

– Proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

– Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha la protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (M. Of. nr. 700 din 7 octombrie 2003; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că, de-a lungul timpului, Lege nr. 379/2003 a suferit mai multe modificări, cea mai recentă fiind adusă prin Legea nr. 329/2009 (M. Of. nr. 761 din 9 noiembrie 2009).

Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: iulie 16th, 2015 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter