Reexaminare: Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități

24 iul. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 764

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit comunicatului din data de 21 iulie 2017, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Mai jos, vă prezentăm conținutul integral al acelei cereri:

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

Domnului Nicolae-Liviu Dragnea

Președintele Camerei Deputaților

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată,

formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități are în vedere intervenții legislative privind statutul și atribuțiile Avocatului Poporului, atribuțiile și structura Mecanismului național de prevenire a torturii, statutul personalului angajat al instituției Avocatului Poporului, precum și raporturile acestuia cu alte autorități și instituții. Prin conținutul lor normativ, unele dintre aceste modificări și/sau completări sunt de natură să genereze probleme în aplicare, motiv pentru care se impune reanalizarea lor de către Parlament.

La art. I pct. 7 din legea aflată la promulgare se introduce la art. 9 din Legea nr. 35/1997, un nou alineat, alin. (31), conform căruia, până la desemnarea unui nou Avocat al Poporului, atribuțiile sale vor fi îndeplinite de unul dintre adjuncții Avocatului Poporului, desemnat de birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Nici Constituția, nici legea nu stabilesc un termen în care Parlamentul ar trebui să numească un nou Avocat al Poporului în cazul încetării mandatului predecesorului. Apreciem că norma reglementată astfel este insuficientă, fiind utilă reanalizarea acesteia sub aspectul necesității instituirii duratei acestui interimat, evitându-se în acest mod posibilitatea ca adjunctul Avocatului Poporului să exercite aproape întregul mandat în funcția de Avocat al Poporului.

Art. I pct. 9 al legii supuse reexaminării introduce la art. 9 din Legea nr. 35/1997 un nou alineat, alin. (41), conform căruia pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizația brută lunară a judecătorului de la Curtea Constituțională, aflat în activitate. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, Avocatul Poporului își păstrează pensia aflată în plată.

Potrivit art. 9 alin. (4) al Legii nr. 35/1997, așa cum a fost modificat la art. I pct. 8 din legea aflată la promulgare, Avocatul Poporului beneficiază de pensie calculată și stabilită în aceleași condiții cu cea a judecătorilor Curții Constituționale potrivit art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 prevede faptul că judecătorii Curții Constituționale, la data pensionării sau recalculării pensiilor anterior stabilite, beneficiază de pensie de serviciu egală cu 80% din indemnizația lor brută lunară. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizația judecătorilor Curții Constituționale și se impozitează potrivit legii. Se poate observa că legiuitorul a urmărit instituirea unei pensii speciale pentru judecătorii Curții Constituționale, în cuantum variabil, prin stabilirea unui procent din indemnizația lor brută lunară și nu prin instituirea celei mai mari pensii aflate în plată indiferent de fluctuația nivelului indemnizației brute lunare. În atare condiții, rezultă că excepția stabilită la art. I pct. 8 din legea aflată la promulgare încalcă principiul egalității consacrat în art. 16 alin. (1) din Constituție, instituind un privilegiu nejustificat pe baza unor criterii rezonabile și obiective cu privire la procedura de stabilire a cuantumului pensiei Avocatului Poporului prin raportare la procedura de stabilire a pensiei judecătorilor Curții Constituționale.

Precizăm că argumentele de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dispozițiile de la art. I pct. 13 din legea aflată la promulgare, prin care la art. 11 din Legea nr. 35/1997 se introduce un nou alineat, alin. (12), care se referă la modul de calcul al pensiei adjuncților Avocatului Poporului.

Conferintele lunii noiembrie
”

La art. I pct. 13 din legea transmisă la promulgare, art. 11 din Legea nr. 35/1997 se completează cu prevederea potrivit căreia la încetarea mandatului, adjuncții Avocatului Poporului pot fi numiți, la solicitarea acestora, într-o funcție de conducere sau de execuție pe posturile vacante din cadrul instituției, prin ordin al Avocatului Poporului. În opinia noastră, prin această prevedere, se instituie un privilegiu pentru foștii adjuncți ai Avocatului Poporului la ocuparea unui post vacant în cadrul instituției, în detrimentul altor persoane care ar îndeplini criteriile cerute pentru ocuparea respectivului post prin concurs. O astfel de dispoziție derogatorie de la regimul general al angajării încalcă art. 16 alin. (1) din Constituție conform căruia cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. În acest sens, semnalăm că prin jurisprudența sa constantă din 1994 și până în prezent, Curtea Constituțională a statuat că egalitatea nu înseamnă uniformitate, fiind permisă instituirea unor tratamente juridice distincte pentru anumite categorii de persoane, în considerarea situațiilor specifice în care acestea se află, dacă există o justificare obiectivă și rezonabilă. În cazul dispozițiilor avute în vedere din legea aflată la promulgare nu rezultă de ce calitatea de adjunct al Avocatului Poporului, care a încetat în condițiile legii (de exemplu, pentru incompatibilitate), poate constitui o justificare obiectivă și rezonabilă pentru a reglementa o procedură de ocupare a unui post vacant, derogatorie de la regula conform căreia posturile vacante plătite din fonduri publice se ocupă prin concurs.

O astfel de dispoziție contravine, totodată, și dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice conform căruia, pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiază de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Or, în cazul prevăzut de legea aflată la promulgare se stabilește o modalitate de încadrare pe funcții vacante derogatorie de la legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, fără o justificare obiectivă și în absența unei legi care să stabilească un statut special al personalului din cadrul instituției Avocatului Poporului.

Raportat la argumentele expuse, considerăm necesară și reanalizarea dispozițiilor de la art. I pct. 54 din legea aflată la promulgare, referitoare la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 35/1997, care prevăd că funcțiile de conducere și de execuție de specialitate din aparatul instituției Avocatul Poporului se ocupă prin concurs sau examen, în condițiile legii, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 34 alin. (4) și la art. 11 alin. (10) din Legea nr. 35/1997 (ultimul articol referindu-se la cazul avut în vedere mai sus).

Legea supusă reexaminării introduce, la art. I pct. 54, art. 333 alin. (4) prin care personalul care efectuează vizite sau anchete în spații unde există factori cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea și integritatea fizică și psihică beneficiază de un spor al cărui cuantum și ale cărui condiții de acordare se vor stabili prin ordin, de către Avocatul Poporului. Ținând cont de faptul că există o reglementare care conține dispoziții cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice, inclusiv cu privire la cuantumul sporurilor care pot fi acordate, considerăm că modificările avute în vedere de legea aflată la promulgare trebuie să se raporteze la regulile stabilite în legea cadru în materie (Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice).

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS – WERNER IOHANNIS”

Sursa informației

Reexaminare: Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități was last modified: iulie 24th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter