Recurs împotriva hotărârii de perimare a apelului declarat de reclamanţi. Respingerea cererii de suspendare

23 ian. 2023
Vizualizari: 849
  • NCPC: art. 158 alin. (1)
  • NCPC: art. 412 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 413 alin. (1) pct. 1
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 5
  • NCPC: art. 496

Prin încheierea din 13 mai 2019, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, în temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 din C. proc. civ., a suspendat judecarea cererii de apel, formulată de apelanții-reclamanți A., B., C., D., E. și F., împotriva sentinței civile nr. 2159 din 29 noiembrie 2018, pronunțată în dosarul nr. x/2017 de Tribunalul București, secția a III-a civilă, în contradictoriu cu intimatele-pârâte, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, pentru lipsa părților.

(Î.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1534 din 24 iunie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând încheierea recurată, prin prisma criticilor formulate și a dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., Înalta Curte constată că recursul declarat de reclamanți este nefondat pentru considerentele ce urmează a fi expuse.

La termenul din 24 iunie 2021, recurenții reclamanți au solicitat în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 din C. proc. civ., suspendarea litigiului pendinte până la soluționarea recursului declarat împotriva deciziei pronunțate de Curtea de Apel București la 01 martie 2021, prin care s-a constatat perimată cererea de apel, recurs ce se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în procedura de filtru.

În susținerea acestei cereri, s-a arătat că, în ipoteza în care instanța va admite acel recurs, cu consecința trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeași curte de apel, și prezentul recurs trebuie să urmeze aceeași procedură judiciară.

Față de cererea de suspendare a litigiului pendinte, în temeiul art. 413 C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Art. 413 alin. (1)b C. proc. civ., ce reglementează instituția suspendării facultative a judecății prevede că:

„Instanța poate suspenda judecata: 1) când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți”. Suspendarea facultativă prevăzută de art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., vizează ipoteza în care dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți. Raportând dispozițiile legale enunțate la litigiul pendinte, având în vedere motivele invocate de recurenții în susținerea cererii de suspendare a litigiului până la solutionarea căii de atac a recursului declarat împotriva hotărârii de perimare a apelului, Înalta Curte constată că în cauză nu sunt incidente dispozițiile art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., în condițiile în care dezlegarea prezentei cauze (ce are ca obiect recursul declarat de reclamanti împotriva încheierii de suspendare a judecății cauzei, din 13 mai 2019) nu de depinde de soluția ce ar urma să se pronunțe în dosarul ce are ca obiect recursul declarat împotriva hotărârii de perimare a apelului declarat de reclamanți.

Cum, litigiul pendinte nu se află într-o legătură strânsă cu cel din al doilea dosar, ce are ca obiect, așa cum s-a arătat deja, recurs împotriva hotărârii de perimare a apelului declarat de reclamanți, și cum dezlegarea prezentei cauze nu depinde nici în tot și nici în parte de soluția din acel dosar, Înalta Curte urmează a respinge cererea de suspendare, formulată în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., de recurenții-reclamanți A. și C. În ceea ce privește recursul declarat de reclamanții A. și C. în nume propriu și în calitate de succesori a defunctului recurent-reclamant E., și de reclamanta F., în calitate de succesoare a aceluiași defunct împotriva încheierii din 13 mai 2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2017 întemeiat pe dispozitiile art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., vizează ipoteza in care, prin hotărârea dată, instanța a încălcat regulile de procedură prevăzute a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității.

În susținerea acestui motiv de recurs recurenții au arătat că nu au fost citați la adresele menționate în dosarul de fond, iar suspendarea cauzei este nejustificată.

În acest sens, recurenții au arătat că voința legiuitorului în aplicarea măsurii suspendării a fost aceea de a sancționa cu întreruperea judecății cauzei conduita procesuală a părților, care nu se preocupă de judecarea dosarului, ceea ce nu poate fi reținut în privința lor, absența lor de la dezbateri fiind urmare a necitării legale și nu a lipsei de interes în continuarea procesului.

Din perspectiva acestor susțineri, Înalta Curte verificând cererea de apel înregistrată la 19 feb 2019, constată că reclamanții A., B., C., D., E. și F. și-au precizat un domiciliu ales pentru comunicarea actelor procedurale, la Cabinet Avocat G. situat în București, str. x sector 2, domiciliu de la care au fost citați reclamanții (citațiile de la dosarul instanței de apel).

Astfel, Înalta Curte reține că potrivit art. 158 alin. (1) C. proc. civ., în caz de alegere de domiciliu sau, după caz, de sediu, dacă partea a arătat și persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la acea persoană”. Or, în condițiile în care reclamanții au indicat atât un domiciliu ales pentru comunicarea actelor procedurale cât și „persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură”, comunicarea acestora fiind efectuată în condițiile prevăzute de dispozițiile legale enunțate, Înalta Curte reține că sunt nefondate susținerile recurenților legate de nelegala lor citare. Cum la termenul de judecată din 13 mai 2019 niciuna din părțile din litigiu nu s -au prezentat la dezbateri, nefiind solicitată nici judecarea cauzei in lipsă, a operat suspendarea voluntară a judecății cauzei prevăzută de art. 412 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.

Față de cele expuse, cum niciuna din susținerile recurenților reclamanți nu se circumscrie motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., Înalta Curte, în temeiul art. 496 C. proc. civ., urmează a respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta A. în nume propriu, de reclamanții B. și C., în nume propriu și în calitate de succesori a defunctului recurent-reclamant E., și de reclamanta F., în calitate de succesoare a aceluiași defunct împotriva încheierii din 13 mai 2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2017.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Recurs împotriva hotărârii de perimare a apelului declarat de reclamanți. Respingerea cererii de suspendare was last modified: ianuarie 23rd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.