Recuperatorii de creanțe perseverează în executări silite prescrise

12 mart. 2016
41.725 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Recuperatorii de creanțe perseverează și pornesc executări silite împotriva datornicilor la bănci, în baza unor contracte de cesiune care nu constituie titluri executorii și pentru creanțe demult prescrise. Recuperatorii au introdus noi acțiuni pentru datorii prescrise chiar și după sentințe care constatau acest lucru, relatează Clujust.ro.

Vă prezentăm mai jos două cazuri de executări silite demarate de recuperatorii de creanțe, ambele oprite în primă instanță de oamenii vizați.

EOS a încercat să execute o datorie prescrisă de trei ani!

Judecătoria Gherla s-a pronunțat la data de 1 martie (2016) asupra unei contestații la executare formulate de o persoană împotriva EOS KSI România și EOS Finance GMBH. Soluția pe scurt: „Admite excepția prescripției dreptului de a obține executarea silită în baza contractului de credit nr. 3695369/04.04.2006, invocată de contestatorul I.A.I. Admite în parte contestația la executare formulată de contestatorul I.A.I, în contradictoriu cu intimatul EOS FINANCE GMBH. Anulează toate actele de executare silită întocmite în Dosarul execuțional nr. 312/2015 al B.E.J. Vasile Marian. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de anulare a încheierii de învestire cu formulă executorie nr. 588/2015 pronunțate de Judecătoria Gherla în Dosar nr. 1815/235/2015. Respinge contestația la executare formulată de contestatorul I.A.I, în contradictoriu cu intimatul EOS KSI ROMANIA SRL, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Obligă intimatul EOS FINANCE GMBH să achite contestatorului I.A.I suma de 1.400 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare”.

Ce a invocat persoana în cauză prin avocata Iulia Trif (fostă Cătinean):

„În cursul anului 2008, fiind în imposibilitatea financiară de a mai suporta costurile ratelor lunare aferente contractului de credit contractat nr. 3695369/04.04.2006, subsemnatul am încetat să mai efectuez timp de câteva luni succesive ratele scadente, ultima plată efectuată fiind achitată în data de 02.09.2008 potrivit fișei de extras de cont de la dosarul cauzei. Prevalându-se de dispozițiile art. 6.9 din Condițiile Generale ale Contractului de Credit nr. 3695369/04.04.2006, BRD Groupe Sociéteé Générale SA a declarat scadent anticipat creditul contractat de către subsemnatul în data de 06.07.2009. Acest aspect a fost confirmat de către BRD Groupe Société Générale, atât prin Adresa nr. 6728/12.08.2015 comunicată în urma solicitării subsemnatului și rezultă, de asemenea, din cuprinsul Graficului de costuri totale.

În acest moment, 06.07.2009, s-a născut dreptul de a cere executarea silită a creditului, în integralitatea sa, de la acest moment începând să curgă termenul de prescripție pentru orice persoană care invocă drepturi în legătură cu acest contract. Întrucât la momentul la care s-a născut dreptul de a cere executarea silită a creditului, 06.07.2009, ne aflam sub imperiul Decretului nr. 167 din 10 aprilie 1958, vă învederăm dispozițiile legale incidente în cauză ale art. 6 potrivit cărora: „Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executoriu se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani” și ale art. 7, potrivit căruia: „Prescripția începe să curgă de la data când se naște dreptul la acțiune sau dreptul de a cere executarea silită”.

Interpretând sistematic dispozițiile legale înainte menționate cu starea de fapt incidentă în cauză, rezultă că la data de 07.07.2015 – data formulării cererii de executare silită înregistrată în Dosarul execuțional nr. 312/2015 de către SC EOS KSI ROMANIA SRL în calitate de mandatar al EOS FINANCE GMBH – dreptul de a cere executarea silită era deja prescris, acest drept născându-se în data de 06.07.2009, deci în urmă cu 6 ani, și stingându-se în data de 06.07.2012 atât în raport cu banca BRD, cât și în raport cu orice succesor sau cesionar al creanței, pentru ambele părți curgând același termen. Deci cererea de executare silită a fost introdusă depășindu-se cu mult termenul de 3 ani pus la dispoziție de către reglementările art. 6 din Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958 (sub imperiul căruia a început să curgă termenul de prescripție). Ultima zi în care se putea solicita executarea silită a creanței ar fi fost 06.07.2012 or, cererea s-a făcut în 07.07.2015.

Pentru aceste considerente, vă solicit să admiteți excepția prescripției dreptului de a cere executarea silită în baza titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. 3695369/04.04.2006.”

Dublă executare de la Kruk: conturile și locuința!

Recuperatorul de creanțe, Kruk România, a fost învins la Judecătoria Cluj-Napoca, în timp ce acesta încerca vânzarea imobilului contestatorului, deși acest fapt nu e legal, potrivit avocatei celui vizat, Ioana Lăncrănjan (fostă Bâlc). Și de această dată datoria era prescrisă.

Soluția pe scurt: „Admite excepția prescripției dreptului de a solicita executarea silită, invocată de contestatoare. Admite contestația la executare formulată de contestatoarea C.M. în contradictoriu cu intimata SC KRUK SA – prin reprezentant legal SC KRUK ROMÂNIA SRL. Anulează toate actele de executare silită desfășurate în Dosarul execuțional nr. 3096/2014 (la care este conexat Dosarul execuțional nr. 3097/2014) înregistrat la BEJ Ciumarnean Romeo Gabriel. Obligă intimata SC KRUK SA – prin reprezentant legal SC KRUK ROMÂNIA SRL să plătească contestatoarei suma de 7189 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea și motivele se depun la sediul Judecătoriei Cluj-Napoca”. Kruk nu a mai declarat apel.

KRUK SA, prin reprezentant legal Kruk România SRL, a preluat creanța de la SeCapital SaRL care preluase de la Banca Comercială Romană o serie de credite neperformante, inclusiv două credite ale contestatorului C.M. din speța de față, contract de credit ce era grevat de ipotecă și o creanță rezultată dintr-un contract de credit de nevoi personale.

Mai întâi, Kruk a încercat recuperarea creanței rezultate din creditul de nevoi personale prin poprirea conturilor debitorului, C.M. inutil însă, deoarece acesta nu realiza venituri în România. Cu toate acestea, contestația a fost introdusă la instanță în termen de 15 zile de la momentul înștiințării privind poprirea conturilor, unde contestatorul a arătat instanței, prin avocat Ioana Lăncrănjan, că a intervenit prescripția creanței și că acești recuperatori nu au dreptul să execute clientul în lipsa unui titlu executoriu or, contractul de cesiune nu e titlu executoriu.

La puțin timp, a venit cea de-a doua executare silită, direct imobiliară, fiind vizată singura locuință din România a contestatorului și a familiei sale. La acest moment, avocatul a stopat executarea silită până la judecarea definitivă a contestației. Stoparea executării este relativ simplă, explică avocatul, fiind vorba de plata unei cauțiuni calculate de instanța de judecată. Executorul judecătoresc a conexat dosarele execuționale: creanța rezultată din contractul de nevoi personale a cărei valoare era sub 10.000 lei și creanța rezultată din contractul de credit ce era grevat cu ipotecă, asta pentru a putea recupera imobiliar toată creanța dintr-o singură lovitură. Avocata a făcut opoziție și acestui fapt, invocând inadmisibilitatea executării silite imobiliare, având în vedere că una din creanțe nu depășea valoarea de 10.000 lei, ci avea o valoare de 7 888,16 lei, cea rezultată din contractul de credit de nevoi personale și că debitorul C.M. avea venituri declarate din chirii ce puteau fi executate, precum și venituri în străinătate.

Avocata Ioana Lăncrănjan atrage atenția că dispozițiile art. 812 alin. (5) Cod procedură civilă impun un prag minim de 10.000 lei la care trebuie să ajungă creanța debitorului pentru a putea fi executat silit imobiliar, în caz contrar vânzarea bunurilor imobile se poate face doar dacă debitorul nu are alte bunuri urmăribile sau, dacă are, acestea nu pot fi valorificate.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Termenul general de prescripție este de 3 ani și acesta curge, potrivit art. 7 din Decretul nr. 167/1958, reglementarea veche, de la data când se naște dreptul la acțiune sau dreptul de a cere executarea silită. Poate va întrebați de ce se ia în calcul o reglementare a prescripției care nu e în vigoare la momentul judecării cauzei. Ioana Lăncrănjan explică: „prescripția a început să curgă sub reglementarea vechilor dispoziții ale Codului civil, chiar dacă în prezent procedura ce e aplicabilă este Noul Cod de procedură civilă”.

Instanța a procedat la calcularea termenului de prescripție de la momentul ultimei plăți făcute de contestator, acesta făcând plăți voluntare către Kruk, nu numai către bancă: „Având în vedere faptul că cesiunea de creanță a avut loc în anul 2010, iar la dosar nu există un desfășurător al plăților efectuate de către contestatoare către creditorul inițial – BCR, singurul înscris fiind cel depus de către contestatoare, datat 13.12.2010, câtă vreme această plată a fost efectuată către intimata SC KRUK, deci aceasta a avut cunoștință de această plată, instanța apreciază că de la acest moment a început să curgă pentru intimată termenul de prescripție cu privire la dreptul de a solicita executarea silită a creanței pe care o deținea împotriva contestatoarei”.

Atenție la termenul de contestare a executării!

Avocata Iulia Trif spune că prescripția nu este o armă a datornicilor, ci o sancțiune pentru pasivitatea creditorilor. „Încă de la început arăt că prin instituția „prescripției dreptului de a cere executarea silită” legea română sancționează pasivitatea celui în drept să-l invoce, rolul său nefiind acela de a pune la dispoziția debitorilor o armă pentru a se sustrage de la răspundere. De multe ori, de această sancțiune a prescripției dreptului de a cere un drept se lovesc autointitulații „recuperatori de credite” care cesionează (printr-o procedură îndoielnică și de cele mai multe ori inopozabilă debitorilor) creanțe bancare de la bănci, pe niște sume, în general, foarte mici în raport cu valoarea totală a creditului, în jur de 5% din sumă.

Însă deși cesionează creanțele la un moment la care încă sunt în drept de a pune în executare silită contractul de cesiune (atenție!!! nu contractul de credit), cesionarii stau lungi perioade de timp în pasivitate, chiar ani de zile, și cer executarea silită după 5-6 ani de la scadență, deși termenul legal este de 3 ani. Și dacă nu ești vigilent să faci contestație la executare, trece termenul de 15 zile și pierzi ocazia de a anula executarea.

Este foarte important pentru debitori de a uza de procedura contestației la executare și – atenție!!! – de a invoca în cadrul acesteia inclusiv împlinirea termenului de prescripție, excepție care poate fi ridicată doar de către cel în favoarea căruia curge, respectiv de către împrumutat, întrucât, chiar dacă instanța ar observa că datoria s-a prescris, ea nu poate invoca prescripția din oficiu, acesta fiind un drept exclusiv al celui în favoarea căruia curge termenul.

Se întâmplă ca pe perioada de 3 ani de zile avută la dispoziție pentru executarea silită a creanței, „recuperatorii de credite” să manifeste în contradictoriu cu debitorul cedat o atitudine precum a unui executor judecătoresc, trimițând debitorilor înștiințări, somații, diverse înscrisuri în scop de intimidare. Dar este util a se cunoaște faptul că executarea silită este atributul exclusiv a executorului judecătoresc și ea poate fi executată doar în limitele unor proceduri reglementate de Codul de procedură civilă. Astfel că amenințările abuzive venite din partea recuperatorilor pot fi tratate cu ignoranță.

Este important a se puncta și faptul că prescripția dreptului de a cere executarea silită se întrerupe în cazul efectuării de către debitor a unui act voluntar de executare sau prin recunoașterea în orice alt mod a dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripția, cum ar fi, o plată parțială făcută în interiorul termenului calculat de la scadență până la expirarea celor 3 ani de zile. Unii fac plăți parțiale după 2 ani și 10 luni și își întrerup singuri prescripția.”, a precizat pentru Clujust.ro avocata Iulia Trif.

Recuperatorii de creanțe perseverează în executări silite prescrise was last modified: noiembrie 6th, 2017 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: