Recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice: Legea nr. 178/2014 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 37/2005

29 dec. 2014
Vizualizari: 2259

Despre

  • M. Of. nr. 929 din 19.12.2014
  • Legea nr. 178/2014 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 37/2005

În M. Of. nr. 929 din 19.12.2014, s-a publicat Legea nr. 178/2014 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice (publicată în M. Of. nr. 652 din 22.07.2005), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005 (publicată în M. Of. nr. 1098 din 6.12.2005).

În continuare, vom prezenta articolul unic din Legea nr. 178/2014, articol constituit din două puncte care prevăd modificare și completarea O.G. nr. 37/2005 astfel:
Potrivit pct. 1 din lege, ordonanța se modifică prin introducerea unui nou articol, art. 14, care va avea următorul conținut:

Persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) pot beneficia de sprijinul financiar acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pentru înființarea grupurilor și organizațiilor de producători, în condițiile enunțate de prevederile art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului.

Art. 12, la care face referire articolul nou-introdus, prevede faptul că pot fi recunoscute ca grupuri de producători persoanele juridice constituite din producători agricoli și silvici dacă îndeplinesc și respectă condițiile de recunoaștere prevăzute de respectiva ordonanță [alin. (1)]. De asemenea, articolul dispune în alin. (2) faptul că pot fi recunoscute ca grupuri de producători sau ca organizații de producători următoarele forme juridice:

a) societăți comerciale, conform Legii nr. 31/1990 (republicată în M. Of. nr. 1066 din 17.11.2004), cu modificările ulterioare;
b) societăți agricole și alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991 (publicată în M. Of. nr. 97 din 6.05.1991);
c) asociații și fundații, conform O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (publicată în M. Of. nr. 39 din 31.01.2000), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 (publicată în M. Of. nr. 656 din 25.07.2005);
d) cooperative agricole, conform Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (publicată în M. Of. nr. 1236 din 22.12.2004);
e) orice altă formă juridică de asociere, conform legislației în vigoare.

Conform pct. 2, art. 13 se va modifica și va avea următorul cuprins:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

„Scopul activității grupurilor și organizațiilor de producători, precum și a grupurilor de producători recunoscute preliminar este comercializarea în comun a produselor agricole și silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:

a) eficientizarea activității membrilor grupurilor și organizațiilor de producători;
b) planificarea și modificarea producției conform cererii pieței, în special conform condițiilor de calitate și cantitate;
c) promovarea concentrării ofertei și plasarea pe piață a produselor obținute de membrii lor;
d) reducerea costurilor de producție și stabilizarea prețurilor la producător, precum și alinierea acestora la piața europeană;
e) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producție și gestiune a deșeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecția calității apelor, a solului și a peisajului natural, precum și menținerea și/sau promovarea biodiversității;
f) valorificarea disponibilității de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din membri;
g) accesarea programelor de investiții cu fonduri europene;
h) pot comercializa produse care sunt cuprinse în avizul de recunoaștere preliminar, obținute de către alți fermieri care nu sunt membri ai grupului, dar sunt recunoscuți ca producători de către aceștia; valoarea produselor comercializate de alți fermieri nu trebuie să depășească valoarea producției comercializate de către membrii grupului”.

Anterior modificării aduse de Legea nr. 178/2014, art. 13 prevedea faptul că scopul activității grupurilor și organizațiilor de producători, precum și a grupurilor de producători recunoscute preliminar este comercializarea în comun a produselor agricole și silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:

a) planificarea și modificarea producției conform cererii pieței, în special conform condițiilor de calitate și cantitate;
b) promovarea concentrării ofertei și plasarea pe piață a produselor obținute de membrii săi;
c) reducerea costurilor de producție și stabilizarea prețurilor la producător;
d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producție și gestiune a deșeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecția calității apelor, a solului și a peisajului natural, precum și menținerea și/sau promovarea biodiversității.

Recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice: Legea nr. 178/2014 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 37/2005 was last modified: decembrie 29th, 2014 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.