Recunoaşterea certificatului de stadiu al executării pedepselor. Emitera unui nou mandat de executare (NCPP, L. nr. 302/2004)

29 aug. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 211

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 50/2019

L. nr. 302/2004: art. 144 alin. (1), art. 154 alin. (16), art. 155 alin. (1), NCPP: art. 597 alin. (7), art. 598 alin. (1) lit. c) teza I,

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Prin sentința penală nr. 115 din data de 05 iunie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. x/2018, a fost admisă cererea formulată de autoritățile judiciare italiene și, în baza art. 155 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 au fost recunoscute: sentința penală nr. 607 din 13.02.2012 pronunțată de Curtea de Apel din Torino, secția I Penală, definitivă la data de 25.02.2013 privind pe condamnatul A. prin care a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani și 11 luni închisoare, sentința penală nr. 2340 din 13.04.2016 a Curții de Apel din Torino, secția a IV penală, definitivă la 18.10.2017 prin care acesta a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare și hotărârea de executare a pedepselor concurente nr. x/2017 SIEP a Parchetului General al Republicii – Biroul Executări Penale din Torino prin care s-a stabilit pedeapsa totală de executat de 8 ani, 11 luni și 21 de zile închisoare.

S-a dispus transferarea condamnatului în vederea continuării executării pedepsei de 8 ani, 11 luni și 21 de zile închisoare într-un penitenciar din România.

Totodată, s-a dedus din pedeapsă perioada arestului preventiv de 4 zile executat de la 25.01.2005 la 28.01.2005, perioada de 20 de zile de la 25.06.2012-14.07.2012 și perioada executată de la 08.12.2014 la 23.12. 2014 și, în continuare, de la 24.12.2014 la zi.

Prin aceeași hotărâre, s-a constatat că statul italian a acordat condamnatului beneficiul a 180 de zile câștigate în vederea liberării condiționate.

Sentința penală nr. 115 din 05.06.2018 a Curții de Apel Craiova a rămas definitivă prin decizia penală 160/A din 25.06.2018 a I.C.C.J., fiind emis la data de 26 iunie 2018 mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 129/2018 pentru pedeapsa de 8 ani, 11 luni și 21 zile închisoare pe numele condamnatului A.

Condamnatul A. a fost transferat în România la data de 28.08.2018, fiind încarcerat în Penitenciarul București-Rahova.

Ulterior, Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, în temeiul art. 598 alin. (1) lit. c) teza I C. proc. pen… raportat la art. 154 alin. (16) din Legea nr. 302/2004, a sesizat instanța în vederea recunoașterii certificatului de stadiu al executării pedepselor emis la data de 23.08.2018 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel din Torino cu privire la care s-a arătat că au fost acordate suplimentar 90 de zile eliberare anticipată cu privire la perioada de la 08.06.2017 la 08.06.2018.

S-a precizat că, urmare traducerii Certificatului de stadiu al executării pedepselor emis la data de 23.08.2018 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel din Torino rezultă că numitul A. beneficiază de un total de 420 de zile de eliberare anticipată acordate și că data scadentă a pedepsei anticipate este 18.10.2022, având în vedere că prin ordinul de eliberare emis la data de 05.07.2018 în baza Ordonanței pronunțate de Biroul de Supraveghere din Torino la data de 30.06.2018 i-au fost acordate condamnatului un număr suplimentar de 90 de zile eliberare anticipate cu privire la perioada de la 08.06.2017 la 08.06.2018.

În conformitate cu art. 144 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, în cazul în care România este stat de executare, executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate aplicate printr-o hotărâre judecătorească, recunoscută de instanța română, este guvernată de legea română. Din durata pedepsei privative de libertate care trebuie executată în România se deduc durata pedepsei privative de libertate executate în statul emitent, ca urmare a efectelor produse de amnistia sau grațierea acordată anterior, precum și, dacă este cazul, numărul de zile deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a oricăror altor măsuri dispuse conform legislației statului emitent.

Deopotrivă, dispozițiile art. 154 alin. (16) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală prevăd că, în cazul în care, ulterior transferării persoanei condamnate, statul emitent transmite o hotărâre judecătorească sau un act judiciar prin care persoanei condamnate i s-au acordat reduceri de pedeapsă anterior transferării sale în România, acestea vor fi recunoscute de curtea de apel care a pronunțat hotărârea prevăzută la alin. (6). Dispozițiile din C. proc. pen. referitoare la contestația la executare se aplică în mod corespunzător.

Potrivit art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză de stingere ori de micșorare a pedepsei.

Analizând actele și lucrările dosarului, se constată că – după rămânerea definitivă a sentinței penale nr. 115 din data de 05 iunie 2018 pronunțate de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, prin care s-a dispus recunoașterea unor hotărâri de condamnare pronunțate de autoritățile judiciare ale statului Italian și transferarea condamnatului A. într-un penitenciar din România, pentru continuarea pedepsei de 8 ani, 11 luni și 21 de zile de închisoare -, Parchetul General al Republicii de pe lângă Curtea de Apel din Torino, a comunicat Certificatul de stadiu al executării pedepselor nr. x/2017 din 23.08.2018, prin care s-a comunicat în legătură pedeapsa de executat de 8 ani, 11 luni și 21 de zile, că data de începere a executării este 23.12.2014, data scadenței pedepsei este 16.01.2023, cu un total de zile de eliberare anticipată acordate de 330, precum și că s-au acordat 90 de zile de eliberare anticipată cu privire la perioada de la 08.06.2017 la 08.06.2018, situație în care data scadentă a pedepsei anticipată este la 18.10.2022, totalul zilelor de eliberare anticipată acordate fiind de 420 zile.

Înalta Curte constată că potrivit hotărârii de executare a pedepselor concurente nr. x/2017 SIEP a Parchetului General al Republicii – Biroul Executări Penale din Torino au fost acordate contestatorului A. un număr total de 330 zile de eliberare anticipată .

De asemenea, conform ordonanței Biroului de Supraveghere din Torino emisă la data de 30.06.2018, așa cum rezultă din Certificatul privind situația executării nr. x/2017 emis la data de 23.08.2018 de Parchetul Republicii de pe lângă Curtea de Apel din Torino – Biroul Executări Penale, s-au mai acordat 90 de zile de eliberare anticipate cu privire la perioada 08.06.2017 – 08.06.2018.

Cumulând aceste perioade, de 330 de zile și 90 de zile de eliberare anticipată acordate în raport de pedeapsa de 8 ani, 11 luni și 21 de zile închisoare, rezultă un total de 420 de zile de eliberare anticipată.

Incidența dispozițiilor art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen. nu aduce atingere autorității de lucru judecat a sentinței penale nr. 115 din data de 05 iunie 2018 pronunțate de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, în contextual în care, potrivit acestei sentințe, s-a recunoscut hotărârea de executare a pedepselor concurente nr. x/2017 SIEP a Parchetului General al Republicii – Biroul Executări Penale din Torino prin care s-a stabilit pedeapsa totală de executat de 8 ani, 11 luni și 21 de zile închisoare și au fost acordate 180 de zile eliberare anticipate, deși hotărârea de executare a autorităților judiciare străine indică expres un număr de 330 de zile de eliberare anticipată, iar un calcul simplu demonstrează că pedeapsa de 8 ani, 11 luni și 21 de zile, a cărei executare a început la 24.12.2014 nu ar fi fost considerată executată la data de 16.01.2023 – cum au menționat autoritățile judiciare italiene, decât dacă se iau în considerare 330 de zile de eliberare anticipată.

În consecință, instanța supremă constată că, în mod legal, curtea de apel a recunoscut ordonanța Biroului de Supraveghere din Torino emisă la data de 30.06.2018, așa cum rezultă din Certificatul privind situația executării nr. x/2017 emis la data de 23.08.2018 de Parchetul Republicii de pe lângă Curtea de Apel din Torino – Biroul Executări Penale, însă, trebuia să constate, în mod corect, că numărul totalul de zile acordate condamnatului cu titlu de eliberare anticipată este de 420 de zile.

Certificatul privind situația executării nr. x/2017 emis la data de 23.08.2018 de Parchetul Republicii de pe lângă Curtea de Apel din Torino – Biroul Executări Penale a reluat informațiile comunicate prin hotărârea de executare a pedepselor concurente nr. x/2017 SIEP a Parchetului General al Republicii – Biroul Executări Penale din Torino prin care s-a stabilit pedeapsa totală de executat de 8 ani, 11 luni și 21 de zile închisoare, cu singura diferență a indicării celor 90 de zile de eliberare anticipate pentru perioada 08.06.2017 – 08.06.2018, în noile condiții fiind specificată drept dată scadentă a pedepsei anticipată, data de 18.10.2022.

Întrucât, în cauza nr. x/2018 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, a fost emis MEPI nr. x/2018 în baza sentinței penale nr. 115 din 5.06.2018 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, definitivă prin decizia penală nr. 160/A din 25.06.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, urmează să fie anulate aceste forme de executare și să se emită un nou mandat de executare, în conformitate cu prezenta hotărâre.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 597 alin. (7) C. proc. pen. coroborat cu art. 144 alin. (1) și alin. (154) alin. (16) din Legea nr. 302/2004, Înalta Curte va admite contestația declarată de contestatorul condamnat A. împotriva sentinței penale nr. 245 din data de 23 noiembrie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori.

Va desființa, în parte, hotărârea contestată și, rejudecând:

Va deduce din pedeapsa de 8 ani, 11 luni și 21 de zile, recunoscută prin sentința penală nr. 115 din 5.06.2018 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, definitivă prin decizia penală nr. 160/A din 25.06.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, totalul de 420 de zile acordate condamnatului cu titlu de eliberare anticipată.

Va dispune anularea formelor de executare, respectiv a MEPI nr. 129/2018 emis de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. x/2018 și dispune emiterea unui nou mandat.

Cheltuielile judiciare vor rămân în sarcina statului.

Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de 100 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Recunoașterea certificatului de stadiu al executării pedepselor. Emitera unui nou mandat de executare (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: august 6th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter