[UPDATE: Rectificare] Rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 (O.U.G. nr. 160/2022)

23 nov. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
136 views

Update: Rectificare publicată în M. Of. nr. 1123 din data de 22 noiembrie 2022

În M. Of. nr. 1123 din data de 22 noiembrie 2022 a fost publicată Rectificarea din 22 noiembrie 2022 la Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, publicată în M. Of. nr. 1115 din 18 noiembrie 2022.

Astfel, în cuprinsul O.U.G. nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 se face următoarea rectificare:

– la art. 32 alin. (1), în loc de: „… – anexa nr. 3/20/29 «Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții» … ” se va citi: „… – anexa nr. 3/XX/29 «Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții»… ”;

– la art. 33 alin. (1), în loc de: „… anexele nr. 3/20/21 «Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare» și nr. 3/20/23 «Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare»… ” se va citi: „… anexele nr. 3/XX/21 «Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare» și nr. 3/XX/23 «Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare» … ”;

– la art. 33 alin. (2), în loc de: „… – anexa nr. 3/20/29 «Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții»… ” se va citi: „… – anexa nr. 3/XX/29 «Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții» … ”.


Actul publicat în Monitorul Oficial

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor
Sumar
Ordonanța de urgență (O.U.G.) nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

(M. Of. nr. 1115 din data de 18 noiembrie 2022)

Se adoptă rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.

 

În M. Of. nr. 1115 din data de 18 noiembrie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, structura și cele mai importante dispoziții prezente în respectivul act normativ.

Structură

 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Dispoziții finale

ANEXA nr. 1: Influențe asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2022 detaliate pe capitole și subcapitole

ANEXA nr. 2: Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

ANEXA nr. 3: SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2022

ANEXA nr. 4: SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2022

Videoconferința regională de insolvență Buzău

ANEXA nr. 5: SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, pe anul 2022

ANEXA nr. 6: Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

Dispoziții principale

Art. 1

Bugetul de stat pe anul 2022, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1238 și nr. 1238 bis din 28 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2

(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2022, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022 pe capitole titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2022 se diminuează la venituri cu suma de 1.940,9 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 19.643,6 milioane lei credite de angajament și se majorează cu suma de 1.915,9 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 3.856,8 milioane lei.

Art. 36

Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.238 și 1.238 bis din 28 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Cu sumele încasate de unitățile administrativ-teritoriale potrivit prevederilor prezentului articol se majorează bugetele instituțiilor pentru care au fost solicitate sumele, prin rectificare bugetară. Este interzisă utilizarea acestor sume pentru reîntregirea plăților efectuate din bugetele locale către instituțiile publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, anterior încasării sumelor. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului în bugetele instituțiilor publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, prin derogare de la prevederile art. 70 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se reflectă în excedentele bugetelor acestora și se utilizează anul următor cu aceeași destinație.

(6) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, beneficiare ale sumelor repartizate în anul 2022 potrivit prevederilor prezentului articol, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea acestora, respectiv teatre, opere și filarmonici, sunt obligate să întocmească și să prezinte un raport, detaliat pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității instituțiilor beneficiare. Raportul se prezintă de către autoritățile executive de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, până la data de 10 februarie 2023, autorităților deliberative de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, se publică pe pagina web a acestora și, în cazul în care există, și pe pagina web a instituțiilor beneficiare și se înaintează și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.”

2. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„- Art. 29

În bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la capitolul 70.01 «Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică» la titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.34 «Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevăzute ale prețurilor la combustibili», sunt prevăzute sume pentru punerea în aplicare a art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», cu modificările și completările ulterioare.”

3. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să utilizeze economiile înregistrate la cheltuielile cu bunuri și servicii aferente efectuării recensământului populației și locuințelor din România, pentru acoperirea unor cheltuieli cu bunuri și servicii ale instituțiilor prefectului.”

[UPDATE: Rectificare] Rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 (O.U.G. nr. 160/2022) was last modified: noiembrie 23rd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.