Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (O.U.G. nr. 98/2021)

9 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 156

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
O.U.G. nr. 98/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

 

(M. Of. nr. 859 din 8 septembrie 2021)

 

Se rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

În M. Of. nr. 859 din 8 septembrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 98/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. 

Campanie Craciun UJmag 2020

Vă prezentăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectiva ordonanță.

Art. 1

Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 martie 2021, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”.

Art. 2

„Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1”.

Art. 3

„(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 1.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 3.320.398 mii lei și diminuarea subvențiilor de la bugetul de stat cu suma de 3.319.398 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 3.000 mii lei la credite de angajament și 1.000 mii lei la credite bugetare.

(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 28.293 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 1.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 29.293 mii lei”.

Art. 4

„Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2”.

Art. 5

„(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 371.500 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 175.561 mii lei și majorarea subvențiilor de la bugetul de stat cu suma de 547.061 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 371.500 mii lei la credite de angajament și credite bugetare.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 124.810 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 54.000 mii lei la credite de angajament și credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 70.810 mii lei”.

Art. 6

„(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj la alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituții publice», și să le comunice Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În aplicarea alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și bugetare de la alineatul «Finanțare externă nerambursabilă»”.

Art. 7

„(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să modifice în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să modifice în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori din «Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții», cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, corespunzător prevederilor alin. (1).

(3) Modificările prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează și se comunică Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Art. 8

„(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2021 și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se repartizează sumele reținute în proporție de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 9

„Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021:

a) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 3.391,2 milioane lei;

b) pentru anul 2021, plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 172,2 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.263,7 milioane lei;

c) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 367,1 milioane lei”.

Art. 10

„Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență”.

În final, vă precizăm că anexa nr. 1 cuprinde Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor BUgetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2021, iar anexa nr. 2 conține tabelul privind Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor BUgetului Asigurărilor pentru Șomaj pe anul 2021.

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (O.U.G. nr. 98/2021) was last modified: septembrie 9th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter