Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (O.U.G. nr. 123/2021)

29 nov. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 81

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
O.U.G. nr. 123/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

 

(M. Of. nr. 1142 din 26 noiembrie 2021)

 

Se rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

În M. Of. nr. 1142 din 26 noiembrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 123/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. 

Inteligența artificială în materie penală

Vă prezentăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectiva ordonanță.

Art. 1

Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2

Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 530.381 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 672.796 mii lei și diminuarea subvențiilor de la bugetul de stat cu suma de 142.415 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 528.381 mii lei la credite de angajament și 530.381 mii lei la credite bugetare.

(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2021 se diminuează la venituri cu suma de 1.592 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 15.139 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 13.547 mii lei.

Art. 4

Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5

(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se diminuează la venituri cu suma de 5.800 mii lei, prin majorarea veniturilor curente cu suma de 43.617 mii lei și diminuarea subvențiilor de la bugetul de stat cu suma de 49.417 mii lei, și la cheltuieli se diminuează cu suma de 5.800 mii lei la credite de angajament și credite bugetare.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 133.560 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.

Art. 6

(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj la alineatul 51.01.01 “Transferuri către instituții publice”, și să le comunice Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și bugetare de la alineatul “Finanțare externă nerambursabilă”.

Art. 7

(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să modifice în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicii agricole comune și de pescuit și altor facilități și instrumente postaderare, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să modifice în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori din “Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții”, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, corespunzător prevederilor alin. (1).

(3) Modificările prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează și se comunică Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 8

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2021, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și art. 471 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.

Art. 9

Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2021 și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.

Art. 10

Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021:

a) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 90.735,3 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 3.385,4 milioane lei;

b) pentru anul 2021, plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 185,8 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.397,2 milioane lei;

c) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 373,5 milioane lei;

d) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 147,6 milioane lei.

Art. 11

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Anexele pot fi consultate aici.

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (O.U.G. nr. 123/2021) was last modified: noiembrie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter