Realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României

8 ian. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1326

Despre

  • M. Of. nr. 968 din 30.12.2014
  • O.U.G. nr. 93/2014
  • Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005

În M. Of. nr. 968 din 30.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005.

La adoptarea ordonanței, s-au avut în vedere angajamentele asumate de Guvernul României prin declarația de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei ce a stat la baza Hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 (din 5 iulie 2005), constând în adoptarea unor măsuri generale, inclusiv în scopul stimulării participării romilor la viața economică, socială, educațională, culturală și politică a comunității locale din localitatea Hădăreni, județul Mureș, prin promovarea unor programe de asistență mutuală și dezvoltare comunitară.

De asemenea, s-a ținut cont și de următoarele:

– faptul că executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 și 2 (din 5, respectiv, 12 iulie 2005) se află sub supravegherea Comitetului Miniștrilor din cadrul Consiliului Europei și că, în exercitarea acestei funcții, Comitetul Miniștrilor a considerat că măsurile generale ce trebuie adoptate de către statul român pentru executarea celor două hotărâri trebuie analizate în raport cu obligațiile asumate prin declarația de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei ce a stat la baza Hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 (din 5 iulie 2005);

– faptul că Guvernul României, în procesul de executare a celor două hotărâri, s-a angajat să ia toate măsurile necesare cu privire la implementarea Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, județul Mureș, pentru perioada 2006-2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 253/2006, cu modificările și completările ulterioare, însă unele dintre obiectivele programului nu au fost încă duse la îndeplinire;

– faptul că atât prin declarația de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei, cât și în Programul de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, județul Mureș, Guvernul s-a angajat să ia măsuri în domeniul dezvoltării economice și al accesului la servicii de sănătate;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– regretul exprimat de către Comitetul Miniștrilor, în decizia adoptată în reuniunea din 2-4 decembrie 2014, față de întârzierea înregistrată în executare și față de faptul că, în ciuda solicitărilor sale repetate, acest cadru normativ nu a fost încă adoptat, precum și invitația lansată autorităților române să prezinte, cel mai târziu până la data de 1 aprilie 2015, un plan de acțiune detaliat, urmând ca, în ipoteza în care nu se vor înregistra până la reuniunea Comitetului din 2-4 iunie 2015 progrese substanțiale în executare, să se adopte o rezoluție interimară;

În temeiul art. 46 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului reprezintă o obligație pentru statul român, iar neîndeplinirea acestei obligații poate conduce la adoptarea de măsuri cu caracter critic sau sancționator din partea Consiliului Europei.

Conform dispozițiilor de la art. 1, se aprobă construirea unui imobil cu destinația de centru medical local și a unui obiectiv economic cu destinația de hală pentru fabricarea produselor din beton pentru construcții, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – M.D.R.A.P., prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.ˮ – S.A., cu respectarea legislației privind achizițiile publice.

La art. 2 alin. (1), se prevede faptul că obiectivele de investiții prevăzute la art. 1, care se realizează de către M.D.R.A.P., prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.ˮ – S.A., se amplasează pe terenuri proprietate privată ale comunei Chețani, puse la dispoziție de către aceasta în condițiile legii.

La alin. (2), se dispune faptul că în vederea realizării obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1, precum și în vederea realizării organizării de șantier, terenurile aflate în proprietatea privată a comunei Chețani se preiau în folosință gratuită de Compania Națională de Investiții „C.N.I.ˮ – S.A., pe perioada realizării investițiilor, pe bază de protocol încheiat cu comuna Chețani, cu specificația expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini și că nu se află în litigiu, cu documentația doveditoare aferentă privind regimul juridic al acestora.

La alin. (3) se dispune predarea terenurilor viabilizate, după obținerea surselor de finanțare, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor de la alin. (4), după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, Compania Națională de Investiții „C.N.I.ˮ – S.A. va preda, cu titlu gratuit, comunei Chețani, județul Mureș, pe bază de protocol, terenurile și obiectivele de investiții realizate. Obiectivele de investiții prevăzute la art. 1, finalizate și predate conform prezentului alineat, aparțin domeniului public al comunei Chețani, județul Mureș, care va asigura administrarea lor prin consiliul său local, corespunzător destinației pentru care au fost construite, în conformitate cu legislația în vigoare.

La art. 3, se dispune faptul că lucrările de viabilizare și tehnico-edilitare aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1 se realizează până la limita exterioară a perimetrelor destinate acestora, prin obiective de investiții promovate de Consiliul Local al Comunei Chețani, județul Mureș, finanțarea fiind asigurată din bugetul local în limita sumelor aprobate cu această destinație, conform prevederilor legale în vigoare.

În sfârșit, la ultimul articol, art. 4, se prevede la alin. (1), faptul că soluțiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1, care se realizează de către M.D.R.A.P. prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.ˮ – S.A., se stabilesc pe baza documentațiilor tehnico-economice aprobate în condițiile legii.

De asemenea, la alin. (2), se dispune faptul că finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1, precum și amenajarea terenurilor de construcții și a căilor de acces în interiorul perimetrelor destinate acestor obiective se asigură din prevederile bugetare aprobate M.D.R.A.P., potrivit legii.

Realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României was last modified: ianuarie 8th, 2015 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.