Raţiunea mandatului european de arestare. Asigurarea garanţiei că infractorii nu se pot sustrage de la justiţie. Aducerea persoanei solicitate în faţa justiţiei statului emitent pentru instrumentarea procedurilor penale

29 mai 2023
Vizualizari: 173
  • Legea nr. 302/2004: art. 58 alin. (2) lit. b)
  • Legea nr. 302/2004: art. 84 alin. (2)
  • NCP: art. 228
  • NCP: art. 327
  • NCPP: art. 275 alin. (2) și (6)
  • NCPP: art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b)

Prin încheierea de ședință din 17.03.2022, Curtea de Apel Timișoara, secția penală, a dispus, în baza art. 102 alin. (4) și (5) lit. b) din Legea nr. 302/2004 modificată și completată, respingea sesizării formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara privind arestarea provizorie a persoanei solicitate A.

În baza art. 211 rap. la art. 215 C. proc. pen., s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de persoana solicitată A., pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 17.03.2022 până în data de 15.04.2022.

Totodată s-a dispus în baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen. ca pe timpul cât se află sub control judiciar, persoana solicitată A. să respecte următoarele obligații: a) să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței; c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa de organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat;

(I.C.C.J., s. pen., Decizia nr. 224 din 6 aprilie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând legalitatea și temeinicia sentinței contestate, atât prin prisma motivelor invocate de persoana solicitată A. cât și din oficiu, sub toate aspectele, Înalta Curte apreciază contestația ca fiind nefondată, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Potrivit art. 84 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 190/1 din 18 iulie 2002.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 190/1 din 18 iulie 2002.

Rațiunea mandatului european de arestare constă în necesitatea de a se asigura garanția că infractorii nu se pot sustrage justiției, acesta reprezentând instrumentul de aducere a persoanei solicitate în fața justiției statului emitent, pentru instrumentarea procedurilor penale.

În considerarea acestor principii Curtea de Apel Timișoara a constatat îndeplinite condițiile de validitate și condițiile de fond pentru punerea în executarea mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate A.

Înalta Curte constă că pe numele persoanei solicitate, A. a fost emis un mandat european de arestare de Judecătoria Most (Okresní soud v Mostě) în Dosarul nr. x la data de 20.10.2020 în vederea executării unei pedepse de 3 ani închisoare aplicată prin sentința Judecătoriei Most din data de 25 iulie 2018 (definitivă la data de 25 iulie 2018), pentru comiterea infracțiunilor de fur, inducerea în eroarea a organelor judiciare și obstrucționarea justiției.

Se mai constată că faptele pentru care este solicitată persoana urmărită sunt pedepsite și de legea penală română, fiind îndeplinită condiția dublei incriminări, având corespondent în infracțiunea de „furt” prevăzută de art. 228 C. pen., de „fals privind identitatea” prevăzută de art. 327 C. pen.

Totodată termenul de prescripție a executării pedepsei nu a intervenit, potrivit legii române.

Înalta Curte observă că în ședința publică din 24.03.2022, persoanei solicitate A. i s-a adus la cunoștință conținutul mandatului european de arestare, iar din declarația dată în fața instanței la termenul de judecată din aceeași dată, se reține că persoana solicitată a arătat că dorește să fie predată autorităților judiciare din Cehia dar nu de îndată, ci în momentul în care fiul său în vârstă de 9 luni va împlini vârsta de 1 ani. Totodată a arătat că nu renunță la beneficiul regulii specialității; a mai arătat că în Cehia mai are patru copii, în vârstă de 20 de ani, 12, ani, 5 ani și 3 ani, care sunt în grija bunicii și surorii sale.

În contestația de față, apreciind că sunt incidente dispozițiile art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 302/2004, s-a solicitat amânarea predării către autoritățile cehe, până la data de 21 mai 2022, dată la care minorul împlinește 1 an.

Potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 302/2004, Predarea poate fi amânată atunci când: b) persoana extrădată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În acest caz, predarea se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea, astfel încât predarea să fie posibilă;

Analizând texul de lege mai sus evocat Înalta Curte observă că în acest caz amânarea predării nu se dispune în mod imperativ, ci este lăsată la aprecierea instanței de judecată, în așa manieră încât să se atingă scopul emiterii mandatului european de arestare, cu păstrarea însă a unei proporționalități între interesul public, de a fi executat mandatul european de arestare, cu interesul particular la persoanei solicitate de a nu fi predată până când va fi înlăturat impedimentul temporar invocat.

Instanța supremă constată că, potrivit propriei declarații, persoana solicitată A. mai are patru copii în Cehia, din care unul de 12 ani, unul de 5 ani și unul de 3 ani, care se află în grija unor rude. Totodată persoana solicitată, conform propriei declarații se află în România de circa 2 ani.

În cauză, în acord cu instanța fondului, Înalta Curte apreciază că nu poate fi reținută împrejurarea că la împlinirea vârstei de un an, adică peste 45 de zile, când minorul va împlini 1 an, despărțirea persoanei solicitate de minor va fi una mai ușoară pentru minor, având în vedere că, odată cu trecerea timpului minorul dezvoltă o conștiință de sine și un atașament mai profund față de părinți. În cauză minorul poate rămâne în grija rudelor din România, în special al tatălui sau în caz de nevoie se poate recurge la serviciile publice de protecția copilului.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În considerarea celor expuse, Înalta Curte constată că nu există niciun impediment de ordin legal la executarea mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate A., sentința contestată fiind legală și temeinică, în cauză fiind îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală privind executarea mandatului european de arestare emis de către autoritățile judiciare din Cehia.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte de Casație și Justiție, în baza art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., va respinge ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva Sentinței penale nr. 76/PI din data de 24 martie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală, în Dosarul nr. x/2022.

Potrivit art. 275 alin. (2) C. proc. pen.,

Potrivit art. 275 alin. (6) C. proc. pen. onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatoare, în cuantum de 313 RON, va rămâne în sarcina statului.

Onorariul cuvenit interpretului de limbă cehă se va plăti din fondul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Sursa informației: www.scj.ro.

Rațiunea mandatului european de arestare. Asigurarea garanției că infractorii nu se pot sustrage de la justiție. Aducerea persoanei solicitate în fața justiției statului emitent pentru instrumentarea procedurilor penale was last modified: mai 29th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.