Răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public (Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015)

3 dec. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1471

Despre

  • M. Of. nr. 865 din 19 noiembrie 2015
  • Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015
  • Răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 9 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Potrivit art. 9:

„(1) În procedura disciplinară în fața Comisiei de disciplină, citarea persoanei împotriva căreia se exercită acțiunea disciplinară este obligatorie. Persoana cercetată poate fi reprezentată de un coleg din rândul aceluiași personal sau un judecător ori procuror sau poate fi asistată ori reprezentată de un avocat.

(2) Citarea se face cu cel puțin 15 zile înaintea datei stabilite pentru soluționarea acțiunii, sub sancțiunea nulității actelor îndeplinite la termenul respectiv.

(3) Persoana cercetată și, după caz, reprezentantul ori avocatul său au dreptul să ia cunoștință de toate actele dosarului și pot solicita administrarea de probe în apărare.

(4) Comisia de disciplină va putea dispune chiar din oficiu administrarea oricăror probe necesare soluționării acțiunii disciplinare”.

 

Art. 10 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 10 stabilește următoarele: „(1) Membrii Comisiei de disciplină deliberează în secret asupra acțiunii disciplinare.

(2) Comisia de disciplină se pronunță asupra acțiunii disciplinare printr-o decizie care se ia cu votul majorității membrilor și va fi semnată de membrii care au participat la soluționarea acțiunii disciplinare.

(3) În cazul în care constată că sesizarea este neîntemeiată, Comisia de disciplină dispune clasarea cauzei. Decizia de clasare se comunică de îndată, în scris, persoanei cercetate.

(4) În cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, Comisia de disciplină propune procurorului general aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute în art. 3, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de persoana cercetată și urmările faptei, cauzele care au determinat săvârșirea faptei, cu împrejurările concrete în care a fost săvârșită, cu gradul de vinovăție, cu circumstanțele personale ale celui cercetat, comportarea generală în timpul serviciului și existența altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate din dosarul profesional.

(5) Procurorul general își poate însuși propunerea Comisiei de disciplină sau poate dispune, motivat, o altă sancțiune”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Art. 11 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Conform art. 11, Decizia Comisiei de disciplină prin care s-a soluționat acțiunea disciplinară se motivează și se redactează în termen de 20 de zile de la pronunțare.

 

Art. 12 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 12 la primul alineat prevede faptul că Ordinul procurorului general de aplicare a sancțiunii disciplinare va cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară și încadrarea juridică a acesteia;

b) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana cercetată;

c) temeiul de drept al aplicării sancțiunii;

d) sancțiunea aplicată și motivele care au stat la baza aplicării acesteia, după caz;

e) calea de atac și termenul în care poate fi atacat ordinul;

f) organul competent să soluționeze calea de atac.

Potrivit alineatului următor, Ordinul se comunică de îndată, în scris, persoanei sancționate.

 

Art. 13 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 13 prevede la primul alineat faptul că Decizia Comisiei de disciplină de clasare a cauzei și ordinul procurorului general de aplicare a sancțiunii disciplinare pot fi contestate în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit alineatului următor, sancțiunea disciplinară se pune în executare după epuizarea căilor de atac, în termen de 10 zile de la comunicarea ordinului procurorului general rămas definitiv persoanei sancționate.

În sfârșit, la ultimul alineat dispune faptul că Deciziile de clasare ale Comisiei de disciplină rămase definitive le comunică persoanei în cauză, precum și procurorului general al PÎCCJ, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, conform legii.

 

Art. 14 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 14 stabilește la primul alineat faptul că în cazul aplicării unei sancțiuni disciplinare persoanei care îndeplinește o funcție de conducere, procurorul general poate dispune și revocarea din funcția de conducere.

Potrivit alineatului următor, persoana care a fost revocată dintr-o funcție de conducere nu mai poate fi promovată într-o asemenea funcție pe o perioadă de 3 ani.

 

Art. 15 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Conform art. 15 lucrările privind sancțiunile disciplinare aplicate se anexează la dosarele profesionale ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Public.

 

Art. 16 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 16 prevede la primul alineat faptul că sancțiunile disciplinare se radiază de drept din dosarul profesional, după cum urmează:

a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 3 lit. a);

b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 3 lit. b) și c);

c) în termen de 3 ani de la aplicare, sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 3 lit. d).

Potrivit alineatului următor, radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin ordin al procurorului general.

 

Art. 17 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Conform art. 17 dosarele profesionale se arhivează și se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice, în arhiva PÎCCJ, prin grija Secției de resurse umane și documentare.

 

Art. 18 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 18 stabilește faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a PÎCCJ și va fi disponibil spre consultare publicului la sediile parchetelor, prin grija compartimentelor de informare publică și relații cu presa.

 

Art. 19 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Conform art. 19, Secția de resurse umane și documentare din cadrul PÎCCJ va lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor respectivului ordin.

 

Răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Public (Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015) was last modified: decembrie 2nd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter