Raportul GRECO de evaluare privind lupta României împotriva corupției

25 ian. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 953

Despre

  • Prevenirea corupţiei cu privire la membrii parlamentului, judecători şi procurori
  • Opinia Ministerului Justiției
  • Recomandările GRECO pentru România

Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO) a adoptat în cadrul reuniunii plenare din perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2015 Raportul de evaluare privind România, a anunțat Ministerul Justiției. Reuniunea a avut loc la Strasbourg și face parte din runda a patra de evaluare care a debutat în ianuarie 2012.

Tema acestei runde a fost prevenirea corupției în rândul membrilor Parlamentului, judecătorilor și procurorilor. Criterii de evaluare folosite pentru fiecare dintre aceste categorii profesionale au fost:

• principii etice și reguli de conduită;
• conflictul de interese;
• interzicerea sau restrângerea dreptului de a desfășura anumite activități;
• declararea averilor, veniturilor, obligațiilor și intereselor;
• respectarea regulilor cu privire la conflictul de interese;
• cunoașterea normelor de integritate.

În opinia Ministerului Justiției, acest raport surprinde în mod obiectiv și echilibrat stadiul măsurilor de promovare a integrității în exercitarea demnităților publice.

Raportul confirmă evaluarea Ministerului Justiției privind nevoia unui accent sporit asupra măsurilor preventive și educative anticorupție, dublat de garantarea stabilității cadrului legislativ și instituțional anticorupție în care instituții precum Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Agenția Națională de Integritate (ANI), dar și instanțele judecătorești, funcționează cu rezultate notabile.

Recomandările în ceea ce privește activitatea Parlamentului României vizează creșterea gradului de transparență și acces al cetățeanului la informații privind activitatea legislativă, transparentizarea activităților de lobby, adoptarea și aplicarea eficientă a unui cod etic al parlamentarului, consolidarea sistemului de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru parlamentari.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Totodată, raportul evidențiază necesitatea clarificării regimului conflictului de interese și al incompatibilităților, solicitând un rol proactiv din partea ANI în gestionarea ex oficio a cazurilor privind membrii Parlamentului. Nu în ultimul rând, GRECO solicită clarificări privind sistemul de imunități și îmbunătățirea acestuia inclusiv prin reglementarea unor criterii clare și obiective privind deciziile de ridicare a imunității.

Referitor la sistemul judiciar, raportul remarcă regimul strict de incompatibilități și restricții specifice profesiei de magistrat și formulează preponderent recomandări vizând implicarea activă a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și a Inspecției Judiciare în promovarea integrității și creșterea gradului de cunoaștere și aplicare a standardelor de integritate și etică, inclusiv prin o analiza profundă a riscurilor și vulnerabilităților.

GRECO formulează propuneri de creștere a transparenței procedurii de numire și revocare din funcțiile de conducere la nivelul parchetelor. Ministrul Justiției ia act de această recomandare extrem de actuală și reiterează opțiunea de a exercita această prerogativă legală pe baza unor criterii obiective și transparente esențial fiind cel al integrității.

Raportul formulează 13 recomandări pentru autoritățile române; 9 în ceea ce privește prevenirea corupției în rândul membrilor Parlamentului și 4 cu privire la judecători și procurori.

Recomandările GRECO pentru România:

Cu privire la membrii Parlamentului:

i) îmbunătățirea transparenței procesului legislativ prin dezvoltarea în continuare a regulilor privind dezbaterile, consultările și audierile publice, incluzând criterii pentru un număr limitat de circumstanțe în care să fie ținute ședințe secrete și asigurarea implementării acestora în practică; prin evaluarea practicii existente și revizuirea în consecință a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, precum și a agendelor și rezultatelor ședințelor comisiilor, și pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor și prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgență să fie aplicată cu titlu de excepție într-un număr limitat de circumstanțe;

ii) dezvoltarea unui cod de conduită pentru membrii Parlamentului și asigurarea existenței unui mecanism de respectare a acestuia atunci când este necesar;

iii) adoptarea de măsuri pentru a clarifica implicațiile pentru membrii Parlamentului ale prevederilor existente în materia conflictelor de interese indiferent dacă un astfel de conflict poate fi pus în lumină și de către declarațiile de avere și de interese și a extinde definiția dincolo de interesele financiare personale și a introduce o cerință de dezvăluire ad hoc atunci când un conflict între anumite interese private ale unui membru al Parlamentului poate apărea în raport cu o chestiune aflată în lucru în procedurile parlamentare – în plen sau în comisii – sau în altă activitate legată de mandatul acestui;

iv) stabilirea unui set robust de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru parlamentari și asigurarea că un astfel de sistem este înțeles și aplicat în mod corespunzător;

v) realizarea unei evaluări adecvate a regulilor privind incompatibilitățile, mai ales a coerenței și asigurării respectării acestora în practică, pentru a identifica rațiunile lipsei percepute de eficiență, și operarea schimbărilor necesare; identificarea modalităților pentru a accelera și asigura respectarea hotărârilor judecătorești în materia incompatibilităților;

vi) introducerea de reguli privind modul în care membrii Parlamentului să interacționeze cu lobby-iști și alți terți care încearcă să influențeze procesul legislativ;

vii) luarea în considerare a creșterii în continuare a capacității Agenției Naționale de Integritate de procesare a datelor; consolidării abordării proactive în privința monitorizării declarațiilor de avere și de interese;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

viii) analizarea și îmbunătățirea sistemului de imunități al parlamentarilor în exercițiu, inclusiv al acelora care sunt și actuali sau foști membri ai Guvernului, inclusiv prin reglementarea unor criterii clare și obiective privind deciziile de ridicare a imunității și prin renunțarea la 49 necesitatea ca organele de urmărire penală să înainteze întregul dosar;

ix) autoritatea parlamentară să înființeze pentru membrii săi un sistem de consiliere prin care parlamentarii să poată solicita sfaturi în materie de integritate și să ofere formare specializată și regulată cu privire la implicațiile normelor existente și a celor care vor fi adoptate în materia prezervării integrității parlamentarilor, inclusiv viitorul Cod de conduită;

Cu privire la judecători și procurori:

x) completarea Codului de etică al judecătorilor și procurorilor în așa manieră încât să ofere îndrumare potrivită în special cu privire la conflictele de interese (e.g. exemple, tipuri), incompatibilități și activități accesorii, imparțialitate și alte aspecte relaționate acesteia (incluzând mai ales acceptarea cadourilor și a altor avantaje, conduita în viața privată);

xi) sistemul de justiție să răspundă mai bine riscurilor de integritate ale judecătorilor și procurorilor, în special prin abordarea de către Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția Judiciară a unui rol mai activ în materie de analiză, informare și îndrumare și consolidarea rolului și eficienței titularilor funcțiilor de conducere din fruntea instanțelor și parchetelor, fără a fi afectată independența judecătorilor și procurorilor;

xii) creșterea eforturilor de formare și conștientizare cu privire la integritate și componentele preventive ale politicilor anticorupție, inclusiv pentru judecătorii și procurorii în funcție;

Cu privire numai la procurori:

xiii) procedura pentru numirea în și revocarea din funcțiile cele mai înalte din parchet, cu excepția Procurorului General, prevăzută de art. 54 din Legea nr. 303/2004, să includă un proces care să fie atât transparent cât și bazat pe criterii obiective, iar Consiliului Superior al Magistraturii să i se dea un rol mai important în această procedură.
GRECO este organismul Consiliului Europei (CoE), înființat în anul 1999 în vederea monitorizării nivelului de conformitate a statelor membre cu standardele anticorupție.

 

Ministerul Justiției, în cooperare cu Parlamentul României și CSM, va asigura reflectarea recomandărilor formulate de către GRECO în cadrul viitoarei Strategii Naționale Anticorupție (SNA) 2016 -2020, aflată în curs de elaborare.

Procedurile de evaluare specifice GRECO presupun dezbaterea și adoptarea raportului de către plenara GRECO. Acesta conține recomandări adresate țării evaluate, menite să îmbunătățească gradul de conformitate cu prevederile analizate. Măsurile luate de autoritățile naționale pentru implementarea recomandărilor sunt ulterior evaluate de GRECO prin procedura de examinare a conformității (compliance procedure).

Sursa informației este Ministerul Justiției (www.just.ro).

Raportul GRECO de evaluare privind lupta României împotriva corupției was last modified: ianuarie 22nd, 2016 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter