Raportare contabilă la 30 iunie 2020

31 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 678

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile (M. Of. nr. 675/ 30 iulie 2020)

Intrare în vigoare: 30 iulie 2020

I. Prin OMFP nr. 2.206/2020 a fost aprobat Sistemul de raportare contabilă la data de 30 iunie 2020 pentru operatorii economici.

1.1. Sistemul de raportare se aplică de către:

− entitățile cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 1.802/2014 referitoare la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și care au înregistrat o cifră de afaceri, în exercițiul financiar precedent, mai mare de 220.000 lei;

− entitățile cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 2.844/2016 referitoare la Reglementările contabile conform cu Standardele internaționale de Raportare Financiară, și care au înregistrat o cifră de afaceri, în exercițiul financiar precedent, mai mare de 220.000 lei;

− subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales;

− operatorii economici care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

− sediile permanente din România ale unor persoane juridice cu sediul în străinătate. În cazul mai multor sedii
permanente ale persoanei juridice, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale.

− entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de BNR, respectiv ASF.

1.2. Nu întocmesc raportări contabile la data de 30 iunie 2020:

− entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2020;

− entitățile aflate în inactivitate temporară în întreg semestrul I 2020;

− entitățile înființate în anul 2020;

− persoanele juridice aflate în lichidare;

− entitățile cu o cifră de afaceri mai mică sau egală cu 220.000 lei în exercițiul financiar precedent (2019).

1.3. Raportările contabile pot fi depuse:

a) în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale MFP sau la oficiile poștale, prin scrisoare cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările listate; sau

Videoconferința regională de insolvență Buzău

b) numai în format electronic, utilizând portalul www.eguvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale MFP constă într-un fișier .pdf, având atașat un fișier .xml. Formatul electronic se obține cu ajutorul programului de asistență elaborat de MFP și poate fi descărcat la adresa www.anaf.ro.

Completarea datelor de identificare, datelor privind încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare se face fără a folosi prescurtări sau inițiale care ar putea conduce la imposibilitatea identificării entității și considerarea ca nedepusă a raportării.

1.4. Termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2020 este 30 Septembrie 2020. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 30 iunie 2020 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

II. Acest ordin abrogă OMFP nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

III. De asemenea, prin acest ordin se aduc modificări: OMFP nr. 1.802/2014 (reglementările contabile armonizate) și OMFP nr. 2.844/2016 (reglementările contabile conforme IFRS), astfel:

1. OMFP nr. 1.802/2014:

În cazul entităților care decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului pentru imobilizările corporale, în vederea determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul acestor imobilizări la data schimbării de politică contabilă este valoarea rămasă în urma ajustărilor.

În cazul activelor imobilizate, pe durata neutilizării acestora, amortizarea nu se întrerup/nu se diminuează în funcție de utilizarea redusă a activului, cu excepția cazului în care activul a fost amortizat complet. Cheltuielile de amortizare pot fi zero, în cazul folosirii metodei de amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, dacă nu există producție. În acest caz amortizarea se bazează pe utilizarea activului.

2. OMFP nr. 2.844/2016:

Introducerea unor conturi noi în Planul de conturi și a funcțiunilor acestora:

− 4413 – Diferențe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale (A/P);

− 6565 – Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare;

− 693 – Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale;

− 7565 – Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare.

 

Raportare contabilă la 30 iunie 2020 was last modified: iulie 31st, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter