Raport al Inspecției Judiciare privind respectarea normelor procedurale de către procurori şi conducerea parchetelor în privinţa acordului de recunoaştere a vinovăţiei

11 apr. 2016
Vizualizari: 1025

Despre

  • Art. 478 NCPP („Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi limitele acestuia”)
  • Perspectiva situaţiilor de neavizare de către procurorul ierarhic superior
  • Concluzii privind parchetele verificate
  • Propuneri privind parchetele verificate

Prin Ordinul nr. 61/2015 al Inspectorului Șef, în perioada 16–27 noiembrie 2015, s-a dispus efectuarea unui control tematic privind respectarea normelor procedurale de către procurori și conducerea parchetelor în privința acordului de recunoaștere a vinovăției prevăzut de art. 478 și urm. din Codul de procedură penală.

Controlul a avut ca obiect verificarea practicii parchetelor în privința procedurii speciale a acordului de recunoaștere a vinovăției prevăzut de art. 478 și urm. din Codul de procedură penală, din perspectiva situațiilor de neavizare de către procurorul ierarhic superior, conform art. 478 alin. (2) din Codul de procedură penală și de respingerea a acestuia de către instanțele de judecată, potrivit art. 485 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală.

Concluzii privind parchetele verificate

Verificările efectuate au evidențiat preocuparea procurorilor cu funcții de conducere și a celor cu funcții de execuție pentru încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției în condiții de legalitate.

Au fost identificate însă acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate cu încălcarea următoarelor dispoziții legale:

• lipsa avizului prealabil și scris al procurorului ierarhic superior privind limitele încheierii acordului, conform art. 478 alin. (2) din Codul de procedură penală;

• pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, conform art. 480 alin. (1) din Codul de procedură penală;

• insuficiența datelor privind săvârșirea faptei și vinovăției inculpatului conform art. 480 alin. (2) teza I din Codul de procedură penală;

• neasigurarea asistenței juridice obligatorii ori asigurarea acesteia de către persoane ce nu aveau calitatea de avocat în baza Legii nr. 51/1995, conform art. 480 alin. (2) teza a II a din Codul de procedură penală;

• declarația expresă a inculpatului privind  recunoașterea  comiterii faptei(lor) ce formează  obiectul acordului conform art. 482 lit. g) din Codul de procedură penală;

• nerespectarea formei de executare a pedepsei prevăzută de lege, neaplicarea pedepsei complementare ori soluționarea greșită a amânării aplicării pedepsei, conform art. 482 lit. h) din Codul de procedură penală.

Au existat și situații în care acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost respinse din motive ce nu vizează legalitate acestora, respectiv:

• refuzul inculpatului, exprimat în fața instanței, de a încheia acordul de recunoaștere a vinovăției;

• împăcarea părților ori retragerea plângerilor penale prealabile;

• decesul ori lipsa inculpatului în fața instanței;

• aprecierea instanței de judecată cu privire la faptul că soluția propusă este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului;

• neconstituționalitatea textului legal al infracțiunii prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale prin decizia nr. 363/7.05.2015 a Curții Constituționale;

• apariția pe parcursul soluționării acordurilor de către instanțele judiciare a unor decizii ale Curții Constituționale ori ÎCCJ.

Propuneri privind parchetele verificate   

1. Încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției de către procurori precum și avizarea lor de către procurorii ierarhici superiori cu respectarea dispozițiilor prevăzute de art. 478 – 482 din Codul de procedură penală;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

2. Propunerea în cuprinsul acordurilor de recunoaștere a vinovăției a unor soluții în raport cu gravitatea infracțiunii și periculozitatea infractorului, având în vedere și practica instanțelor de judecată;

3. Îndeplinirea de către procurori a dispozițiilor instanței de judecată cu privire la completarea urmăririi penale după înaintarea dosarului la parchet, în sensul eliminării deficiențelor constatate sau completării cercetărilor în vederea adoptării unor soluții legale;

4. Luarea de către conducerile parchetelor a măsurilor necesare soluționării cu celeritate a dosarelor în care acordurile de recunoaștere  a vinovăției au fost respinse de către instanțele de judecată sau neavizate de către procurorul ierarhic superior.

Raportul poate fi consultat integral accesând sursa informației, Inspecția Judiciară (www.inspectiajudiciara.ro).

Raport al Inspecției Judiciare privind respectarea normelor procedurale de către procurori și conducerea parchetelor în privința acordului de recunoaștere a vinovăției was last modified: aprilie 11th, 2016 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: