Punerea în executare a mandatului european de arestare. Contestație respinsă ca nefondata (NCPP, L. nr. 302/2004)

25 mart. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 319

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 818/2018

L. nr. 302/2004: art. 86, art. 98 alin. (2) lit. c), art. 103; NCPP: art. 275 alin. (2) și (6)

Conferintele lunii noiembrie
”

În acord cu prima instanță, Înalta Curte constată că mandatul european de arestare emis pe numele persoanei solicitate îndeplinește condițiile de formă și conținut prevăzute de art. 86 din Legea nr. 302/2004.

La termenul de judecată din 26 septembrie 2018, cu ocazia audierii persoanei solicitate A. s-a întocmit un proces-verbal în care s-a consemnat faptul că, „în conformitate cu art. 103 din Legea nr. 304/2004, republicată, s-a procedat la verificarea identității persoanei solicitate, căreia i s-au adus la cunoștință drepturile pe care le are, respectiv de a fi informată cu privire la conținutul mandatului european de arestare, de a fi asistată de apărător ales sau numit din oficiu, regula specialității, precum și caracterul irevocabil al consimțământului la predare”.

S-a mai consemnat faptul că persoana solicitată a declarat că „nu renunță la regula specialității în ipoteza în care se va dispune predarea. (…)”

În ceea ce privește motivele de contestație invocate de către persoana solicitată A. în prezenta cale de atac, Înalta Curte constată că, alături de alte apărări formulate, acestea sunt aceleași pe care persoana solicitată le-a invocat inițial în fața instanței de fond, instanță care a motivat judicios și pertinent respingerea lor.

În acest sens, Înalta Curte apreciază că sunt neîntemeiate apărările formulate de către persoana solicitată A. cu privire la aprecierea asupra rectificării mandatului european de arestare față de identificarea sa în procedura administrativă, prin adresa din 28 august 2018, precum și față de critica vizând faptul că Parchetul de pe lângă Tribunalul din Viena, prin răspunsul său, a încercat doar să clarifice eroarea din semnalare cu privire la locul nașterii sale, nefăcând nicio referire la rectificarea unui alt mandat emis anterior, în raport de cadrul și limitele analizei pe care le poate realiza instanța de executare a unui mandat european de arestare.

Astfel, pe de o parte, raportat la dispozițiile art. 98 din Legea nr. 302/2004 Înalta Curte nu reține incidența vreunui motiv de refuz obligatoriu sau opțional al executării mandatului european de arestare. În acest sens Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat deja, potrivit dispozițiilor Deciziei-cadru 2002/584, că statele membre nu pot să refuze executarea unui mandat european de arestare decât în cazurile de neexecutare obligatorie prevăzute la articolul 3 din aceasta și în cazurile de neexecutare facultativă enumerate la articolele sale 4 și 4a (CJUE, cauza Leymann și Pustovarov, C-388/08 hotărârea din 1 decembrie punctul 51, CJUE, cauza Mantello, C-261/09, hotărârea din 16 noiembrie 2010, punctul 37). În plus, autoritatea judiciară de executare nu poate supune executarea unui mandat european de arestare decât condițiilor definite la articolul 5 din decizia-cadru menționată.

Pe de altă parte, motivele invocate, anterior expuse nu pot fi reținute ca impedimente la executarea mandatului european, din probele administrate în cauză nerezultând că susținerile apărării se încadrează într-un motiv facultativ de refuz al executării mandatului.

În această ordine de idei, Înalta Curte constată că, astfel după cum s-a arătat în considerentele hotărârii contestate, la solicitarea primei instanțe, conform dispozițiilor luate la termenul din 06 septembrie 2018, Parchetul de pe lângă Tribunalul Viena a comunicat adresa 602 St 13/18 conform căreia „în Mandatul european de arest împotriva lui A., născut la data de 7 mai 1968, emis la data de 29 august 2018 a fost modificat și corectat doar locul nașterii, și anume cu: SAMARINEȘTI. Nu au fost efectuate alte modificări”.

Relații similare au fost comunicate, la solicitarea Curții de apel, de către membrul național EUROJUST.

Cât privește critica vizând solicitarea contestatorului de a-i fi prezentat mandatul european de arestare din data de 24 mai 2018 pentru că în data de 22 august 2018, în călătoria sa la Roma, a fost oprit de către lucrătorii poliției de frontieră, ocazie cu care i-a fost prezentat acest mandat și în care se făcea referire doar la o singură faptă, ulterior, însă fiind adăugată o altă faptă, ceea ce schimbă fundamental datele cauzei, Înalta Curte o constată a fi nefondată și, de altfel, deja tranșată.

Astfel, după cum se poate observa, în partea introductivă a prezentei hotărâri, s-a consemnat că această cerere a fost invocată de apărătorul desemnat din oficiu al contestatorului, ca persoana solicitată să fie informată cu privire la conținutul mandatului european de arestare din data de 24 mai 2018, rectificat, solicitând ca acest mandat să fie pus la dispoziția instanței de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, tradus în limba română.

Înalta Curte, după deliberare, a respins cererea formulată de persoana solicitată de a fi informată cu privire la mandatul european de arestare din 24 mai 2018 și de a fi pus la dispoziția instanței acest mandat, apreciindu-se că această cerere nu are legătură cu soluționarea cauzei.

Nu în ultimul rând, Înalta Curte constată că aceeași cerere i-a fost respinsă persoanei solicitate și de către prima instanță, reținându-se că, la termenul din 20 septembrie 2018 Curtea de apel a respins solicitările probatorii formulate de persoana solicitată, respectiv solicitarea de comunicare a mandatului european de arestare ca fiind inadmisibilă, având în vedere exigențele Legii nr. 302/2004.

Așa fiind, Înalta Curte, constatând că în cauză sunt îndeplinite condițiile cerute de Legea nr. 302/2004, republicată, pentru a se asigura punerea în executare a mandatului european de arestare și în raport de infracțiunile pentru care s-a emis mandatul european de arestare, reținând că toate aspectele prezentate sunt motive de fapt și de drept ce se constituite în rațiuni puternice de natură a determina în mod justificat instanța de fond să aprecieze că se impune luarea măsurii arestării în vederea predării pentru executarea mandatului de arestare european, impunându-se astfel revocarea măsurii controlului judiciar anterior dispusă, o altă măsură preventivă fiind lipsită de eficiență.

În contextul celor expuse mai sus, fiind îndeplinite condițiile de formă și de fond reglementate de Legea nr. 302/2004, nefiind constatate impedimente legale la predare și neexistând nicio rațiune de fapt ori de drept de a activa motivul opțional de refuz prev. de art. 98 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, hotărârea pronunțată de instanța de fond este legală și temeinică.

Pe cale de consecință, pentru toate considerentele anterior expuse, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva Sentinței penale nr. 198/F din data de 26 septembrie 2018 a Curții de Apel București, secția a II-a penală, fiind nefondată, Înalta Curte, în baza art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen. urmează a o respinge ca atare.

Văzând și dispozițiile art. 275 alin. (2) și (6) C. proc. pen.

Sursa informației: www.scj.ro.

Punerea în executare a mandatului european de arestare. Contestație respinsă ca nefondata (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: martie 21st, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter