Protocolul prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale – prezentare generală (Decizia nr. 9/2022)

28 feb. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 141

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 9/2022 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziția publicului a spectacolelor de teatru în mediul online, încheiat între UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, și Asociația Teatrelor Independente, Teatrul Național București „I.L. Caragiale”, Teatrul „C.I. Nottara” din București și Teatrul „Stela Popescu” din București, CREART, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Teatrul „Ion Creangă” din București, Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, Teatrul Național Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” din București și Societatea Quantum Media Creative – S.R.L. din București, pe de altă parte

 

(M. Of. nr. 189 din 25 februarie 2022)

 

 

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul www.orda.ro.

 

 

În M. Of. nr. 189 din 25 februarie 2022 s-a republicat Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 9/2022 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziția publicului a spectacolelor de teatru în mediul online, încheiat între UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, și Asociația Teatrelor Independente, Teatrul Național București „I.L. Caragiale”, Teatrul „C.I. Nottara” din București și Teatrul „Stela Popescu” din București, CREART, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Teatrul „Ion Creangă” din București, Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, Teatrul Național Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” din București și Societatea Quantum Media Creative – S.R.L. din București, pe de altă parte.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din conținutul acestui act normativ.

 

Dispoziții relevante

Partea 2: Metodologie privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziția publicului a spectacolelor de teatru în mediul online

Art. 1

(1) Comunicarea publică a operelor muzicale, pentru care dreptul patrimonial de autor de comunicare publică este gestionat colectiv, potrivit legii, ce sunt parte integrantă a unor spectacole de teatru, puse la dispoziția publicului, în mod direct, live și/sau prin reproducere, gratuit ori contracost, printr-un serviciu online, se realizează numai după încheierea, cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, a autorizației licență neexclusivă.

(2) Autorizația licență neexclusivă conferă utilizatorului dreptul neexclusiv de a comunica public online, live ori de a reproduce, în scopul comunicării publice online, gratuit sau contracost, opere muzicale într-un spectacol sau festival de teatru ce cuprinde opere muzicale pentru care dreptul patrimonial de autor de comunicare publică este gestionat colectiv, potrivit legii.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 2

În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

spectacol de teatru – spectacole dramatice, coregrafice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuși și/sau de marionete care includ opere muzicale din repertoriul gestionat colectiv de către organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale;

festival de teatru – evenimentul artistic care se desfășoară pe o perioadă de cel puțin două zile consecutive și în cadrul căruia sunt comunicate public o serie de mai multe spectacole de teatru;

online – internet și orice alte rețele de calculatoare;

utilizator – orice persoană fizică sau juridică:

sub al cărei nume este înregistrat domeniul la care este accesibil serviciul prin internet sau alte rețele de calculatoare;

ori care este responsabilă de conținutul site-ului disponibil pe internet sau pe alte rețele de calculatoare;

sau care este responsabilă de punerea la dispoziția publicului, online, a spectacolului sau festivalului de teatru;

ori care exploatează site-ul pe internet sau pe alte rețele de calculatoare;

sau care obține venituri dintre cele care fac parte din baza de calcul al remunerației, astfel cum este reglementată de prezenta metodologie;

prima postare – o transmitere live sau prima încărcare a înregistrării spectacolului de teatru ori a festivalului de spectacole de teatru, pentru care se încheie autorizația licență neexclusivă a autorizării comunicării publice a operelor muzicale, pe site-ul prin care are loc punerea online a acestora la dispoziția publicului.

 

Art. 3

(1) Cererea de încheiere a autorizației licență neexclusivă se depune de utilizator la organismul de gestiune colectivă, cu cel puțin 10 zile înainte de data la care spectacolul de teatru, respectiv festivalul de teatru urmează a fi pus la dispoziția publicului în mediul online, și cuprinde cel puțin:

a) datele de identificare și de contact ale utilizatorului și ale reprezentantului său legal;

b) adresa URL, la care spectacolul de teatru este disponibil;

c) denumirea și tipul spectacolului de teatru online, cu indicarea fiecăreia dintre operele muzicale utilizate, a autorilor și a duratei de utilizare a acestora;

d) data sau perioada pentru care spectacolul ori festivalul de teatru este pus la dispoziția publicului în mediul online;

e) semnătura olografă a reprezentantului legal al utilizatorului.

(2) Cererea de autorizare și documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise și în format electronic, la adresa de e-mail a organismului de gestiune colectivă.

(3) În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu comunică un refuz motivat, contractul autorizație licență neexclusivă încheiat produce efecte de la data depunerii cererii de autorizare la organismul de gestiune colectivă.

(4) Autorizația licență neexclusivă se poate încheia și prin corespondență, prin poștă sau electronic cu semnătură digitală.

(5) Autorizația licență neexclusivă se încheie pe o durată de 3 ani sau mai scurtă, potrivit solicitării utilizatorului.

(6) Autorizația licență neexclusivă încheiată pentru fiecare spectacol de teatru în parte trebuie să indice operele muzicale care fac obiectul său, durata utilizării acestora și autorii lor.

(7) Autorizația licență neexclusivă-cadru se completează cu acte adiționale, încheiate distinct pentru fiecare spectacol de teatru, în care sunt indicate operele muzicale care fac obiectul acestuia, durata utilizării acestora și autorii lor.

Art. 4

Utilizatorul are obligația să plătească organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale remunerația reprezentând drepturile patrimoniale de autor pentru comunicarea publică online a operelor muzicale prin spectacole de teatru ori festivaluri de teatru puse la dispoziția publicului în mediul online, determinată după cum urmează:

a) remunerație forfetară, în cazul în care nu se obțin venituri:

Tip postare online

Remunerație forfetară pe fiecare spectacol sau festival și site
Prima punere la dispoziția publicului, fără venituriSpectacol de teatruDurata muzicii în spectacol
Până la 15 minute100 lei/spectacol
Între 15-30 de minute150 lei/spectacol
30 de minute sau mai mult200 lei/spectacol
Festival de teatru2.000 lei/festival
Menținerea de către utilizator la dispoziția publicului a unuia sau mai multor spectacole de teatru după prima postare, fără venituri100 lei/spectacol/lună

b) remunerație procentuală de 3%, în cazul în care se obțin venituri, dar nu mai puțin decât remunerația forfetară prevăzută la lit. a).

Art. 5

Baza de calcul asupra căreia se aplică remunerația procentuală este formată din veniturile obținute din: bilete, abonamente ori alte forme de tarifare a vizionării spectacolelor ori, după caz, a festivalurilor de teatru în ansamblul lor, comunicate public online sau prin alte rețele de calculatoare, din descărcarea de spectacole sau festivaluri de teatru sau cele din publicitate, obținute prin activitatea de comunicare publică online a spectacolelor ori festivalurilor de teatru.

Art. 6

Remunerațiile devin scadente în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului pentru care sunt datorate.

Art. 7

(1) Utilizatorul este obligat să depună trimestrial la UCMR-ADA un raport cu veniturile care constituie baza de calcul al remunerațiilor.

(2) Raportul cu baza de calcul se depune la UCMR-ADA de către utilizator până la data de 20 a lunii următoare trimestrului încheiat, în care s-au utilizat operele muzicale incluse în spectacolul sau festivalul de teatru online.

(3) Raportul cu baza de calcul trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) datele de identificare ale utilizatorului, precum și numele, prenumele și calitatea reprezentantului său legal;

b) data, numărul de spectacole, denumirea și tipul spectacolului sau festivalului de teatru online pentru care se face raportarea;

c) veniturile, pe fiecare spectacol sau festival de teatru online în parte, care constituie baza de calcul al remunerației;

d) denumirea, localizarea și identificarea resurselor din mediul online, pe scurt URL, la care spectacolul sau festivalul de teatru este disponibil online pentru public;

e) semnătura reprezentantului legal al utilizatorului.

Art. 8

Prezenta metodologie nu se aplică utilizării operelor muzicale din cadrul spectacolelor sau festivalurilor de teatru, puse la dispoziția publicului potrivit prevederilor art. 1, pentru care utilizatorul dovedește că deține drepturile patrimoniale de autor pe care le-a dobândit în conformitate cu reglementările în materie.

 

(Copyright foto: freepik)

Protocolul prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale – prezentare generală (Decizia nr. 9/2022) was last modified: februarie 28th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.