Protocolul de colaborare dintre Parchetul de pe lângă ÎCCJ și Consiliul de Mediere

26 ian. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1866

Despre

  • Scopul și obiectivele protocolului
  • Obligațiile părților
  • Surse de finanțare
  • Durata protocolului
  • Modificarea și încetarea protocolului
  • Dispoziții finale

Consiliul de Mediere și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției au semnat un protocol de colaborare, valabil pentru 5 ani. Vă prezentăm, în continuare, obiectivele și obligațiile prevăzute în respectivul protocol:

Scopul și obiectivele protocolului

1. Informarea justițiabililor cu privire la rolul și statutul mediatorilor, precum și al avantajelor folosirii procedurii medierii și punerea la dispoziția justițiabililor a Tabloului mediatorilor;

2. degrevarea activității parchetelor de cauzele care pot fi soluționate pe calea medierii;

3. stabilirea de bune practici în aplicarea eficientă și unitară a prevederilor referitoare la mediere, în materie penală;

4. dezvoltarea unei strategii eficiente de comunicare.

Obligațiile părților

I. Obligațiile Parchetului de pe lângă ÎCCJ

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

a) să colaboreze cu Consiliul de Mediere în domeniul formării profesionale pentru aplicarea și interpretarea unitară a Legii nr. 192/2006, inclusiv prin implicarea mediatorilor pentru a participa la un dialog interactiv cu procurorii, servind interesului comun de a asigura bune practici în aplicarea medierii în materie penală;

b) să publice pe site-ul oficial, într-o secțiune specială, informații relevante legate de activitatea de mediere și tabloul mediatorilor, actualizat periodic;

c) pentru o informare accesibilă, să pună la dispoziție justițiabililor, la sediile unităților de parchet, a Tabloului mediatorilor;

d) să invite reprezentanții Consiliului de Mediere la reuniunile, seminarile sau activitățile de formare profesională organizate de Parchetul de pe lângă ÎCCJ în cadrul cărora se dezbat probleme de interes comun;

e) să comunice semestrial Consiliului de Mediere situația privind acordurile de mediere și a cauzelor soluționate ca urmare a încheierii acestora pe unități de parchet.

f) să comunice sau să transmită cu promptitudine datele sau informațiile solicitate de Consiliul de Mediere, necesare atingerii obiectivelor colaborării dintre părți;

g) să asigure distribuirea materialelor documetare privind medierea, puse la dispoziție de către Consiliul de Mediere participanților la activitățile de formare profesională a procurorilor, constând în broșuri, pliante, articole, ghiduri de bună practică, etc.

h) să informeze Consiliul de Mediere cu privire la sesizările primite de la procurori și justițiabili legate de activitatea de mediere și de aplicarea unitară și eficientă a Legii nr.192/2006.

II. Obligațiile Consiliului de Mediere

a) să transmită Parchetului de pe lângă ÎCCJ informațiile relevante legate de activitatea de mediere;

b) să actualizeze periodic Tabloul mediatorilor și să transmită câte un un exemplar, în format carte, Parchetului de pe lângă ÎCCJ și parchetelor subordonate;

c) să pună la dispoziția Parchetului de pe lângă ÎCCJ și a parchetelor subordonate materialele necesare pentru participanții la activitățile de formare profesională;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

d) să pună la dispoziția Parchetului de pe lângă ÎCCJ lista mediatorilor care vor participa la activitățile de formare profesională a procurorilor și să asigure prezența acestora la activitățile de formare profesională la care au fost invitați;

e) să valorifice concluziile care rezultă din evidența datelor statistice semestriale comunicate de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ, precum și din practica mediatorilor, pentru definirea unor criterii previzibile pe baza cărora organele judiciare să recomande părților procedura medierii;

f) să invite reprezentații Parchetului de pe lângă ÎCCJ la reuniuni organizate de Consiliul de Mediere în cadrul cărora se dezbat probleme de interes comun;

g) să comunice sau să transmită datele sau informațiile solicitate de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, necesare atingerii obiectivelor colaborării;

h) să informeze Parchetul de pe lângă ÎCCJ cu privire la problemele apărute în aplicarea unitară și eficientă a prevederilor Legii nr.192/1996.

Surse de finanțare

1. Costurile privind participarea procurorilor la activitățile de formare în domeniul medierii vor fi suportate din bugetul parchetelor;

2. Costurile privind participarea mediatorilor la activitățile de formare în domeniul medierii vor fi suportate de către Consiliul de Mediere;

3. Părțile pot stabili, de comun acord, suportarea unor categorii de costuri ocazionate de îndeplinirea obiectivelor și obligațiilor din prezentul protocol.

Durata protocolului

1. Prezentul protocol se încheie pe o durată de 5 (cinci) ani.

2. În cazul în care, înaintea expirării perioadei pentru care a fost încheiat, niciuna dintre părți nu notifică celeilalte intenția de încetare a valabilității protocolului, acesta se prelungește automat pentru noi perioade de câte un an.

Modificarea și încetarea protocolului

Prezentul protocol poate fi modificat numai cu acordul celor două părți semnatare.

Valabilitatea protocolului încetează:

a) la împlinirea termenului, urmare notificării uneia dintre părți;

b) prin acordul părților;

c) prin denunțare unilaterală, în cazul în care cealaltă parte nu își îndeplinește în mod repetat obligațiile asumate de comun acord.

Dispoziții finale

1 .Problemele care rezultă din aplicarea prezentului protocol vor fi soluționate de reprezentanții desemnați de cele două părți semnatare.

2. Pentru realizarea prevederilor prezentului protocol, părțile vor desemna persoane de contact ale căror date de contact vor fi notificate anual.

3. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui.

4. La data intrării în vigoare a prezentului protocol își încetează valabilitatea protocolul de colaborare încheiat între părți la data de 25 octombrie 2011 și înregistrat sub nr.1959 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și nr.5695 la Consiliul de Mediere.

5. Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru a vizualizat protocolul integral, în format PDF, vă invităm să faceți click pe următoarea imagine:

Sursa informației este Consiliul de Mediere (www.cmediere.ro).

Protocolul de colaborare dintre Parchetul de pe lângă ÎCCJ și Consiliul de Mediere was last modified: ianuarie 27th, 2016 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter