Protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare (Regulamentul ASF/BNR nr. 10/4/2018)

17 aug. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 524

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Sumar
Regulamentul nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

(M. Of. nr.  708 din 14 august 2018)

– Cap. I („Dispoziții generale”)

– Cap. II („Protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților”)

– Cap. III („Cerințele de guvernanță a produsului”)

– Cap. IV („Stimulentele”)

– Cap. V („Măsuri de remediere și sancțiuni”)

– Cap. VI („Dispoziții finale”)

 

 

În M. Of. nr 708 din 14 august 2018 a fost publicat Regulamentul nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare.

 

Scopul Regulamentului nr. 10/4/2018 este acela de a reglementa maniera în care se va realiza protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, dar și de a stabili cu exactitate regimul obligațiilor de guvernanță a produsului, precum și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare. Astfel, Regulamentul nr. 10/4/2018 se aplică: societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), societăților de administrare a investițiilor, precum și administratorilor de fonduri de investiții alternative. Acest act normativ conține reglementări privind scopul perceperii comisioanelor sau beneficiilor nepecuniare, respectiv acela de a  spori calitatea serviciului relevant furnizat clientului. În acest sens, sunt prevăzute și unele condiții ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru a se putea deroga de la regula generală.

 

Structura Regulamentului nr. 10/4/2018

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților”);

– Cap. III („Cerințele de guvernanță a produsului”);

– Cap. IV („Stimulentele”);

– Cap. V („Măsuri de remediere și sancțiuni”);

– Cap. VI („Dispoziții finale”).

 

În continuare, vă vom prezenta unele cele mai importante dispoziții ale fiecăruia dintre cele cinci capitole ce alcătuiesc Regulamentul nr. 10/4/2018.

 

Prezentarea generală

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

 

Potrivit prevederilor art, 1 alin. (1), Regulamentul nr. 10/4/2018 urmează a se aplica: societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), societăților de administrare a investițiilor, precum și administratorilor de fonduri de investiții alternative. De asemenea, trebuie precizat și faptul că în categoria S.S.I.F. și cea a instrumentelor financiare sunt incluse și instituțiile de credit și depozitele structurate. Pe de altă parte, dispozițiile captitolului IV se vor aplica și în cazul  sucursalelor înființate pe teritoriul României de firme de investiții sau de instituții de credit dintr-un alt stat membru. Astfel, în situația în care există referiri cu privire la autoritatea competentă, acestea se consideră a fi făcute fie la Autoritatea de Supraveghere Financiară, fie la Banca Națională a României.

Mai mult, primul capitol aduce și unele clarificări cu privire la înțelesul abrevierilor, termenilor și expresiilor folosite în cadrul Regulamentului, fiind definite următoarele noțiuni: cont global, fond specializat în instrumente ale pieței monetare, dar și operațiune de finanțare prin instrumente financiare. Totodată, în accepțiunea Regulamentului, un instrument al pieței monetare este considerat de calitatea superioară dacă societatea de administrare a investițiilor/S.S.I.F. își efectuează propria evaluare documentată a calității creditului pentru instrumentele pieței monetare care să îi permită să considere că un anumit instrument al pieței monetare este de calitate superioară.

 

Cap. II („Protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților”)

 

Prin intermediul reglementărilor ce alcătuiesc Capitolul II se urmărește stabilirea standardului necesar pentru protejarea atât a instrumentelor financiare, cât și a fondurilor clienților, între obligațiile ce revin S.S.I.F. înscriindu-se următoarele: păstrarea înregistrărilor și evidențierea conturilor astfel încât să poată în orice moment și fără întârziere să distingă activele deținute pentru un client, atât de activele deținute pentru un alt client, cât și de activele proprii; efectuarea de reconcilieri zilnice între conturile și înregistrările proprii și cele ale oricărei terțe părți care deține acele active ori implementarea mecanismelor organizatorice adecvate pentru reducerea la minimum a riscului de pierdere sau de diminuare a valorii activelor clienților sau a drepturilor aferente respectivelor active, datorită utilizării necorespunzătoare a activelor, a fraudei, a administrării necorespunzătoare, a modului inadecvat de păstrare a registrelor sau a neglijenței.

S.S.I.F. are dreptul să depoziteze instrumentele financiare pe care le deține în numele clienților săi fie în unul, fie în mai multe conturi deschise la o parte terță. În acest caz trebuie să se procedeze în prealabil la informarea terțului în cauză, precum și la selectarea, numirea și verificarea periodică atât a acesteia, cât și a contractelor pentru deținerea și depozitarea în siguranță a respectivelor instrumente financiare. Cu toate acestea S.S.I.F. îi este interzis să depoziteze instrumentele financiare la o parte terță dintr-un stat nemembru și care nu reglementează deținerea și păstrarea în siguranță a acestora. Totuși, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ unele condiții expres prevăzute de această lege, se poate deroga de la această dispoziție. Conform prevederilor art 11, imediat ce fondurile clienților sunt primite de către S.S.I.F., aceasta are obligația să le plaseze în unul sau mai multe conturi deschise la una din următoarele entități: o bancă centrală, o instituție de credit autorizată în condițiile O.U.G. nr. 99/2006, o bancă autorizată dintr-un stat nemembru ori un fond specializat în instrumente ale pieței monetare.

 

Cap. III („Cerințele de guvernanță a produsului”)

 

Producerea instrumentelor financiare presupune crearea, dezvoltarea emiterea și/sau proiectarea acestora, S.S.I.F. având obligația ca în desfășurarea acestor activități, să respecte și să aplice prevederile acestui capitol. În cazul S.S.I.F. care produce instrumente financiare există obligația de a se asigura că proiectarea unui astfel de instrument, precum și a caracteristicilor sale, nu este de natură să afecteze negativ clienții finali și nici să genereze probleme privind stabilitatea pieței. Acest tip de probleme s-ar putea ivi ca urmare a posibilității create în favoarea S.S.I.F. de a își diminua și/sau transfera propriile riscuri sau expuneri față de activele-suport ale produsului, în situația în care această entitate ar deține deja activele-suport pe cont propriu. În acest sens, trebuie analizate și eventualele conflicte de interese, ori de câte ori are loc producerea unui instrument financiar. Pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor sale, S.S.I.F. dispune de mecanismele interne de control prin intermediul cărora se asigură că personalul implicat în producerea de instrumente deține competențele de specialitate necesare pentru a înțelege caracteristicile și riscurile instrumentelor financiare pe care intenționează să le producă.

Pe de altă parte, S.S.I.F. îndeplinește și obligațiile în materie de guvernanță a produsului, corespunzător și proporțional, atunci când stabilește gama de servicii pe care intenționează să le ofere sau să le recomande clienților săi, precum și gama de instrumente financiare, emise fie chiar de ea, fie de alte S.S.I.F.. în acest sens, se va ține cont de natura respectivului instrument financiar, de serviciul de investiții, dar și de piața-țintă a produsului. Pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor sale, S.S.I.F. are la dispoziție măsurile adecvate de guvernanță a produsului și se asigură că toate produsele și serviciile pe care dorește să le ofere sau să le recomande clienților sunt compatibile cu nevoile, caracteristicile și obiectivele piețe-țintă identificate. De asemenea, este necesar ca  strategia de distribuție avută în vedere să corespundă pieței-țintă identificate.

 

Cap. IV („Stimulentele”)

 

Potrivit art. 44 alin. (1), onorariile, comisioanele sau beneficiile nepecuniare au scopul de a spori calitatea serviciului relevant furnizat clientului, sens în care trebuie să îndeplinească cumulativ următorul set de condiții:

a) să fie justificate de furnizarea unui serviciu suplimentar sau superior către clientul relevant, proporțional cu stimulentele primite, cum ar fi:

(i) furnizarea de servicii neindependente de consultanță de investiții pentru o gamă largă de instrumente financiare adecvate, printre care și un număr corespunzător de instrumente de la furnizori terți de produse care nu au legături strânse cu S.S.I.F., și oferirea accesului la astfel de instrumente;

(ii) furnizarea de servicii neindependente de consultanță de investiții combinate: fie cu un serviciu, oferit cel puțin anual clientului, de a verifica dacă instrumentele financiare în care a investit clientul continuă să fie adecvate; fie cu un alt serviciu continuu care este probabil să fie de interes pentru client, cum ar fi consultanța în legătură cu varianta optimă sugerată de plasare a activelor acestuia; sau

(iii) oferirea, la un preț competitiv, a accesului la o gamă largă de instrumente financiare care este probabil să corespundă nevoilor clientului, inclusiv la un număr corespunzător de instrumente de la furnizori terți de produse care nu au legături strânse cu S.S.I.F., împreună fie cu furnizarea unor instrumente cu valoare adăugată, cum ar fi instrumentele de informare obiectivă, menite să ajute clienții relevanți la luarea deciziilor de investiții sau să le permită acestora să monitorizeze, să modeleze și să ajusteze gama de instrumente financiare în care au investit, fie cu furnizarea unor rapoarte periodice referitoare la performanța instrumentelor financiare și la costurile și tarifele aferente acestora;

b) să nu avantajeze în mod direct S.S.I.F. destinatară, acționarii sau angajații acesteia fără să existe beneficii concrete pentru clientul relevant;

c) să fie justificate de acordarea unui beneficiu continuu către clientul relevant în legătură cu un stimulent continuu.

Pe de altă parte, acele S.S.I.F. furnizoare de servicii independente de consultanță de investiții sau servicii de administrare a portofoliilor au obligația să restituie clienților, de îndată, toate onorariile, comisioanele sau alte beneficii pecuniare plătite sau acordate de părți terțe sau de persoane care acționează în numele unor părți terțe în legătură cu serviciile furnizate respectivului client, conform art. 48 alin. (1).

 

Cap. V („Măsuri de remediere și sancțiuni”)

 

În cadrul acestui capitol al Regulamentului, sunt stabilite sancțiunile și măsurile de remediere ce pot fi luate în cazul nerespectării prevederilor acestui act normativ. Astfel, în asemenea situații, când fie A.S.F., fie B.N.R. constată nerespectarea dispozițiilor, urmează a se aplica pentru fiecare abatere în parte, măsurile și sancțiunile stabilite prin art. 257 și 261 din Legea nr. 126/2018.

 

Cap. VI („Dispoziții finale”)

 

Conform art. 60, la data intrării în vigoare a respectivului Regulament, se vor abroga atât orice dispoziții contrare acestuia, cât și art. 2 alin. (2) lit. o), art. 91-95 și art. 103 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare (M. Of. nr. 103 și 103 bis din 12 februarie 2007, cu modif. ult.).  Regulamentul se va publica atât în Monitorul Oficial, cât și în Buletinul A.S.F..

Protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare (Regulamentul ASF/BNR nr. 10/4/2018) was last modified: august 17th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter