Prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii martie 2023 (OMF nr. 1228/2023)

28 mart. 2023
Vizualizari: 237
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 1228/2023 privind prospectele operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii martie 2023


(M. Of. nr. 251 din 27 martie 2023)

În temeiul:

– art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor;

– art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;

– O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008 al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007;

– Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin OMF nr. 318/2022;

– Regulamentului BNR nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de BNR;

– Normei BNR nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului BNR nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de BNR;

– Regulamentului BNR nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR;

– Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor și BNR.

Se aprobă prospectele operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii martie 2023.

 

 

În M. Of. nr. 251 din data de 27 martie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 1228/2023 privind prospectele operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii martie 2023.

Art. 1

În vederea administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, se aprobă prospectul operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat în luna martie 2023, în valoare nominală totală de 200 milioane lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Direcția generală de trezorerie și datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Anexă PROSPECTUL operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat

Art. 1

În vederea administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale în luna martie 2023, Ministerul Finanțelor organizează operațiuni de preschimbare a titlurilor de stat după cum urmează:

a) Elementele de identificare a seriilor de titluri de stat în circulație oferite spre preschimbare (etapa de răscumpărare):

Tipul titlului de statSeria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală

(lei)

Rata cuponului

(%)

Dobânda acumulată

(lei/titlu)

OSRO1823DBN02529 martie 202331 martie 202328 iunie 20235.0004,25160,68
OSROD9TE7MEES029 martie 202331 martie 202325 septembrie 20235.0004,40112,71

b) Elementele seriei de titluri de stat redeschise:

Tipul titlului de statSeria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală

(lei)

Valoarea totală indicativă

(mil. lei)

Dobânda acumulată

(lei/titlu)

Rata cuponului

(%)

OSROZBOC49U09629 martie 202331 martie 202330 octombrie 20285.000200182,198,75

Art. 2

Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, iar ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 3

Metoda de adjudecare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

Art. 4

Costul brut total aferent titlurilor nou-emise/redeschise solicitate de către fiecare participant sau client al acestuia la licitația de preschimbare trebuie să fie mai mare sau egal cu costul brut total al titlurilor de stat oferite spre preschimbare de respectivul participant sau client, diferența în lei urmând a fi plătită către Ministerul Finanțelor la data decontării operațiunii. Diferența în lei dintre costul brut total al titlurilor nou-emise/redeschise solicitate și costul brut total al titlurilor oferite spre preschimbare nu trebuie să depășească costul brut individual al unui titlu de stat nou-emis/redeschis, calculat la prețul cel mai mare specificat în oferta respectivului participant sau client.

Art. 5

Participanții la operațiunile de preschimbare de titluri de stat sunt dealerii primari, care prezintă oferta în cont propriu și în contul clienților lor, deținători legali de titluri de stat din seriile anunțate pentru etapa de răscumpărare a operațiunii de preschimbare.

Art. 6

În cadrul licitațiilor de preschimbare:

1. Ofertele de preschimbare sunt competitive și necompetitive.

2. În cadrul ofertei competitive de preschimbare de titluri de stat se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 8.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

3. Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

4. Ofertele de preschimbare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de preschimbare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 8.2 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de preschimbare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii indicative anunțate pentru fiecare operațiune de preschimbare de titluri de stat. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul prețului mediu ponderat al ofertelor competitive pentru titlurile nou-emise/redeschise rezultat în procesul de licitație.

6. Fiecare tranșă a ofertei de preschimbare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă instrumentelor oferite spre preschimbare (etapa de răscumpărare).

Art. 7

Ministerul Finanțelor anunță prețul net cu 4 zecimale aferent titlurilor oferite spre preschimbare (etapa de răscumpărare), până la ora de începere a primirii ofertelor, prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanțelor și/sau pe platformele electronice de știri financiare.

Art. 8

(1) Ofertele de preschimbare a titlurilor de stat se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10.00-12.00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de participare la licitație specificat la alin. (1).

Art. 9

În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma aferentă operațiunilor de preschimbare să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 10

Rezultatele operațiunii de preschimbare a titlurilor de stat se vor stabili în ziua desfășurării licitației de către comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.

Art. 11

Evenimentele de plată aferente operațiunii de preschimbare a titlurilor de stat se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare – SaFIR.

Art. 12

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre decontările aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 13

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

Art. 14

Sumele încasate de Ministerul Finanțelor ca urmare a operațiunilor de preschimbare se utilizează pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

 

Prospectele operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii martie 2023 (OMF nr. 1228/2023) was last modified: martie 28th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.