Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2023 (OMF nr. 2645/2023)

2 oct. 2023
Vizualizari: 185
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 2645/2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2023

(M. Of. nr. 879 din 29 septembrie 2023)

În temeiul:

– art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor;

– art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;

– O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008;

– Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007;

– Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin OMF nr. 318/2022;

– Regulamentului BNR nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de BNR;

– Regulamentului BNR nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR;

– Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și BNR.

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna octombrie 2023, se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 5.800 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

 

În M. Of. nr. 879 din data de 29 septembrie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 2645/2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2023.

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna octombrie 2023, se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 5.800 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Anexa nr. 1

PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2023

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna octombrie 2023, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Codul ISINData licitațieiData emisiuniiData scadențeiNr. de zileValoarea emisiunii

– lei –

ROO1KIATM6P116/10/202318/10/202329/04/2024194500.000.000

Art. 2

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3

Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Art. 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

Art. 5

(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

(3) Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6

Prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – d x r / 360

Y = r/P,

în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7

(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10.00-12.00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8

În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 9

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 10

Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR.

Art. 11

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 12

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

Anexa nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna octombrie 2023

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna octombrie 2023, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 11 ani și redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 4, 6, 7, 8, 10 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Codul ISIN*)Data licitațieiData SSONData emisiuniiData scadențeiMaturitate

– Nr. de ani –

Maturitate reziduală

– Nr. de ani –

Rata cuponului

– % –

Dobânda acumulată

– lei/titlu –

Valoarea nominală a licitației de referință

– lei –

Valoarea nominală SSON

– lei –

RON7NMKOKQG22/10/20233/10/20234/10/202328/10/202643,077,20336,33600.000.00090.000.000
ROZBOC49U0965/10/20236/10/20239/10/202330/10/202865,068,75412,33600.000.00090.000.000
RO1JS63DR5A59/10/202310/10/202311/10/202328/04/203187,557,35166,68600.000.00090.000.000
ROWLVEJ2A20712/10/202313/10/202316/10/202330/10/20331010,057,20346,19600.000.00090.000.000
ROTM7EDD92S219/10/202320/10/202323/10/202331/07/20341110,787,1081,48500.000.00075.000.000
ROXL7LT7QZ6623/10/202324/10/202325/10/202329/04/203076,528,00195,63600.000.00090.000.000
RO0DU3PR9NF926/10/202327/10/202330/10/202324/02/20381514,337,90268,38700.000.000105.000.000
ROP9QVD42HO226/10/202327/10/202330/10/202331/05/202743,597,20149,51700.000.000105.000.000
RO1J9H39WKT430/10/202331/10/20231/11/202328/04/20361512,504,25108,57400.000.00060.000.000

_______

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A.

Art. 2

Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3

Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4

(1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

ISINOrdinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițialeLuna lansării
RON7NMKOKQG21.256/30.03.2023Aprilie 2023
ROZBOC49U0963.958/27.10.2022Noiembrie 2022
RO1JS63DR5A5908/31.01.2023Februarie 2023
ROWLVEJ2A2071.698/31.05.2023Iunie 2023
ROXL7LT7QZ664.505/23.12.2022Ianuarie 2023
RO0DU3PR9NF91.094/28.02.2023Martie 2023
ROP9QVD42HO21.440/28.04.2023Mai 2023
RO1J9H39WKT4528/28.04.2021Mai 2021

(2) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark specificate la art. 1, cod ISIN ROTM7EDD92S2, dobânda (cuponul) se plătește anual, începând cu data de 31 iulie 2024 și terminând cu 31 iulie 2034 inclusiv.

(3) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

(4) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(5) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, prețul de vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.

Art. 5

(1) La licitația de referință, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.

(2) În cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și cont propriu.

Art. 6

La licitația de referință:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

3. Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7

Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitația de referință cu oferte de cumpărare în nume și în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitația de referință, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă la art. 21 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8

(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10.00-12.00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10.00-11.00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9

În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 10

Rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către Comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.

Art. 11

Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare – SaFIR.

Art. 12

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 13

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

 

Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2023 (OMF nr. 2645/2023) was last modified: octombrie 2nd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.