Prorogarea unor termene, precum şi instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Codul de procedură civilă, reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi în domeniul adopţiilor și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern)

8 dec. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 456

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
8 decembrie 2016Proiecte de lege– Proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (Facilitatea de cofinanțare UE pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016
– Proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (Facilitatea de cofinanțare UE pentru creștere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii tinerilor nr. 350/2006 și abrogarea unor acte normative în domeniul tineretului
Proiecte de ordonanță de urgență– Proiect de ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
– Proiect de ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și în domeniul adopțiilor
– Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art. 1 din O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central
Proiecte de hotărâre– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3¹ alin.(2), (3) și (8), art. 3³ și 3 (4) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare
– Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratul Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
– Proiect de hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului
– Proiect de hotărâre pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului și în administrarea Serviciului de Informații Externe și de modificare a anexelor nr. 1 și nr. 41 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii
– Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.G. nr. 443/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CONVERSMIN S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Națională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași-Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 48+900-km 93+500, Rovinari-Bumbești-Jiu”, județul Gorj
– Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A., pe o perioadă de 3 ani și pentru actualizarea anexelor nr. 4 și 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1372/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc
– Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafețe de teren cu destinație agricolă din proprietatea privată a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului
– Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenției Domeniilor Statului și transmiterea acestuia în domeniul public al județului Sibiu
– Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. și pentru actualizarea anexelor nr. 9 și 10 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, județul Cluj
– Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Teatrului Național „I.L Caragiale” din București, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea acestui imobil
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă
– Proiect de hotărâre privind înființarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița- Timișoara-Săcălaz-Arad/Stația 400/220/110 kV Reșița”
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere al obiectivului de investiții „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița”
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Racordarea Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400kV Isaccea-Varna și LEA 400kV Isaccea-Dobrudja în stația 400kV Medgidia Sud: Etapa II – LEA 400kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud”

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 8 decembrie 2016 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative.

Conferința de pregatire profesională a Baroului Ialomița
”

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Proiecte de lege

– Proiectul de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (Facilitatea de cofinanțare UE pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016

– Proiectul de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (Facilitatea de cofinanțare UE pentru creștere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016

– Proiectul de lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

– Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii tinerilor nr. 350/2006 și abrogarea unor acte normative în domeniul tineretului

Proiecte de ordonanțe de urgență

– Proiectul de ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

– Proiectul de ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și în domeniul adopțiilor

– Proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art. 1 din O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central

Proiecte de hotărâre

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3¹ alin.(2), (3) și (8), art. 3³ și 3 (4) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratul Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman

– Proiectul de hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului

– Proiectul de hotărâre pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului și în administrarea Serviciului de Informații Externe și de modificare a anexelor nr. 1 și nr. 41 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Proiectul de hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii

– Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la H.G. nr. 443/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CONVERSMIN S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Națională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

– Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași-Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 48+900-km 93+500, Rovinari-Bumbești-Jiu”, județul Gorj

– Proiectul de hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A., pe o perioadă de 3 ani și pentru actualizarea anexelor nr. 4 și 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1372/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

– Proiectul de hotărâre privind trecerea unor suprafețe de teren cu destinație agricolă din proprietatea privată a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenției Domeniilor Statului și transmiterea acestuia în domeniul public al județului Sibiu

– Proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. și pentru actualizarea anexelor nr. 9 și 10 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, județul Cluj

– Proiectul de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Teatrului Național „I.L Caragiale” din București, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea acestui imobil

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă

– Proiectul de hotărâre privind înființarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița- Timișoara-Săcălaz-Arad/Stația 400/220/110 kV Reșița”

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere al obiectivului de investiții „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița”

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Racordarea Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400kV Isaccea-Varna și LEA 400kV Isaccea-Dobrudja în stația 400kV Medgidia Sud: Etapa II – LEA 400kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud”.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

 

Prorogarea unor termene, precum și instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Codul de procedură civilă, reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și în domeniul adopțiilor și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern) was last modified: decembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter