Prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (O.U.G. nr. 6/2018)

26 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1551

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 6/2018
(M. Of. nr. 171 din 23 februarie 2018)
Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, se prorogă până la data de 25 august 2019.

În M. Of. nr. 171 din 23 februarie 2018, a fost publicată O.U.G. nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe.

Cu privire la motivele de emitere de respectivului act normativ, arată că, s-a avur în vedere prevederile art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, prin care se introduce un termen-limită de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 163/2016, pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 163/2016, respectiv intrarea în vigoare a trei noi componente ale sistemului calității în construcții, și anume:

„m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții;

n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcții;

o) perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor”.

Astfel, se emite acest act normativ întrucât completarea sistemului calității în construcții cu cele trei componente atrage obligativitatea operatorilor economici care acționează pe piața construcțiilor de a obține, anterior desfășurării activității, certificarea în domeniu, fapt ce impune instituirea unui mecanism de certificare, mecanism care face obiectul unor demersuri cu privire la crearea unei platforme privitoare la Registrul național al certificărilor în construcții, mecanism modern, operativ, interactiv, care va asigura interoperabilitatea datelor referitoare la criterii juridice-administrative privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, legalitatea funcționării, solvabilitatea, achitarea taxelor și impozitelor, criterii economico-financiare privind justificarea capacității financiare și economice și criterii tehnice privind condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite de întreprinderile din construcții pentru certificarea capacității tehnice profesionale, obținerea certificatului de calificare și a dreptului pentru înscrierea pe listele oficiale din care să rezulte că a fost evaluată și a fost certificată calificarea profesională.

De asemenea, s-a ținut cont de faptul că acest sistem ce urmează a fi dezvoltat în următoarele 12 luni va asigura simplificarea accesului operatorilor economici din construcții la participarea la licitații și/sau adjudecarea de lucrări de către cei mai competenți operatori economici din construcții prin recunoașterea certificatului de calificare tehnico-profesională drept document probator care înlocuiește documentația edificatoare de eligibilitate privind îndeplinirea criteriilor tehnice pentru participarea la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări, asigurând reducerea numărului de documente justificative solicitate la licitație și simplificarea activității de preselecție la licitațiile publice de către comisiile de licitație.

Întrucât, potrivit datelor de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în România sunt înscrise peste 87.000 de societăți comerciale ce au în obiectul de activitate activități care intră sub incidența prevederilor legale anterior menționate, fapt ce atrage obligativitatea certificării acestora începând cu data de 24 februarie 2018, conform regulamentului inițiat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, s-a avut în vede și faptul că menținerea în vigoare a termenului de 24 februarie 2018 ca dată-limită pentru intrarea în vigoare a art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995, republicată, ar însemna că toate cele peste 87.000 de societăți comerciale ar trebui să solicite autorității competente certificarea, astfel cum urmează să fie definită, fapt ce poate duce, prin impunerea condiției de acces pe piața construcțiilor numai a operatorilor economici din construcții având certificarea calificării tehnico-profesionale, la un blocaj în domeniul investițiilor în construcții, indiferent de sursele de finanțare ale acestora, fonduri private sau fonduri publice, naționale sau europene.

În fine, s-a avut în considerare și faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

 

Art. unic din O.U.G. nr. 6/2018

 

Potrivit articolului unic din O.U.G. nr. 6/2018, termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (M. Of. nr. 561 din 25 iulie 2016), referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, se prorogă până la data de 25 august 2019.

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (O.U.G. nr. 6/2018) was last modified: februarie 26th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter