[UPDATE: Decizia nr. 560/18.09.2018, motivată] Consiliul de Mediere solicită rediscutarea Proiectului Legii privind medierea şi organizarea profesiei de mediator într-un cadru procedural corect

15 nov. 2018
1 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 5 (1 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4056

Despre

  • BP 64/25.02.2016
  • Strângere de semnături
  • Scrisorile deschise adresate Președinției României și Premierului României

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 15 noiembrie 2018: Decizia nr. 560/18.09.2018 privind obiecția de neconstituționalitate a unor dispoziții din legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006, în vederea reexaminării propunerilor de modificare declarate neconstituționale – motivată

Potrivit unui anunț, în data de 8 noiembrie 2018, Curtea Constituțională a României, a înaintat către Senatul României Decizia nr. 560 din 18 septembrie 2018 privind obiecția de neconstituționalitate a unor dispoziții din legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006, în vederea reexaminării propunerilor de modificare declarate neconstituționale.

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare analiza motivării CCR, astfel cum a fost publicată de către Consiliul de Mediere:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 3 octombrie 2018: Modificările aduse Legii nr. 192/2006 creează cadrul pentru un raport mai eficient între mediator, părți și autoritatea tutelară

Potrivit celor publicate pe site-ul oficial (www.cmediere.ro), Consiliul de Mediere anunță faptul că noile modificări aduse Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator aduc, cu titlu de noutate comparativ cu legislația anterioară, introducerea unui articol de sine stătător prin care se conferă mediatorului dreptul de a cere autorității tutelare întocmirea și eliberarea raportului de anchetă psihosocială, acesta trebuind comunicat solicitantului.

Astfel, la art. 65 din Lege, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Autoritatea tutelară competentă întocmește și eliberează, la cererea mediatorului cu care părțile au încheiat contractul sau la cererea oricăreia dintre părți, raportul de anchetă psihosocială care este comunicat solicitantului”.

Totodată, prevederea textului de lege facilitează respectarea drepturilor și intereselor părților și conferă mediatorului legitimitate în raport cu cadrul instituțional în care se realizează actul de mediere.

Sursa informației


Update 28 septembrie 2018: Modificările aduse la Legea nr. 192/2006 asigură o competență clară mediatorului în zona soluționării conflictelor din domeniul protecției consumatorului

Potrivit celor publicate pe site-ul oficial (www.cmediere.ro), Consiliul de Mediere anunță faptul că noile modificări aduse la Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator aduc, cu titlu de noutate comparativ cu legislația anterioară, introducerea unui articol de sine stătător prin care se explicitează aria de aplicabilitate a procedurii de mediere în soluționarea conflictelor din mediul protecției consumatorilor.

Astfel:

„Prevederile prezentei legi sunt aplicabile și conflictelor din domeniul protecției consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanțiilor acordate, a existenței unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori și agenții economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislația națională sau a Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(8) În litigiile dintre consumatori și comercianți în materie de consum, procedura medierii se aplică în mod corespunzător”.

Noua configurare a textului de lege ajută la o mai bună prezentare a competenței mediatorului în aria soluționării conflictelor din domeniul protecției consumatorilor și duce, implicit, la o mai bună cunoaștere a drepturilor ce revin consumatorilor, unul dintre acestea fiind reprezentat de dreptul de a beneficia de avantajele conferite de mediere.

Sursa informației


Update 27 septembrie 2018: Instanța de judecată este obligată de acum înainte să solicite părților dovada că au încercat să-și soluționeze conflictul prin mediere

Potrivit unui comunicat din data de 26 septembrie 2018, Consiliul de Mediere anunță faptul că un alt mare beneficiu adus de noile modificări legislative privitoare la legea medierii, întărit de Curtea Constituțională a României prin declararea constituționalității textului de lege vizat, este reprezentat de obligația care va cădea de acum înainte în sarcina judecătorului, și anume aceea de a solicita părților să prezinte dovada că au încercat soluționarea pe cale amiabilă a litigiului – dacă o astfel de încercare a avut loc, în ipoteza în care odată cu primirea cererii de chemare în judecată, reclamantul nu a depus dovada că s-a încercat soluționarea conflictului prin mediere. Această obligație se va realiza odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată.

Astfel, conform dispozițiilor art. 61 alin. (3) din proiectul de lege adoptat de Parlamentul României:

„(3) În cazurile prevăzute la art. 60^1, dacă odată cu primirea cererii de chemare în judecată, reclamantul nu a depus dovada că s-a încercat soluționarea conflictului prin mediere, instanța, odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată, va solicita atât reclamantului, cât și pârâtului, să depună dovada că au încercat soluționarea pe cale amiabilă a litigiului, dacă o astfel de încercare a avut loc”.

De asemenea, conform alin. (4) al aceluiași articol, se precizează și termenul până la care judecătorul va solicita părților să depună înscrisul doveditor (acordul de mediere sau procesul verbal de închidere a medierii, după caz), respectiv până la primul termen de judecată.

Astfel, conform art. 60 alin. (4):

„(4) În cazul în care până la data la care judecătorul fixează prin rezoluție, potrivit art. 201 alin. (3) din Codul de procedură civilă, primul termen de judecată, niciuna dintre părți nu comunică instanței dovada prevăzută la alin. (2), instanța va solicita părților depunerea acesteia până la primul termen de judecată”.

Dacă până acum, în baza dispozițiilor art. 227 din Legea nr. 134/2010 (Noul Cod de procedură civilă), în sarcina judecătorului revenea obligația de a recomanda părților să încerce soluționarea amiabilă a litigiului, de la momentul intrării în vigoare a noilor dispoziții din Legea nr. 192/2006, judecătorul va fi ținut să solicite părților dovada că au încercat să-și soluționeze disputa prin mediere, dacă o astfel de încercare a avut loc.

Astfel, printr-o asemenea măsură, legiuitorul fortifică rolul activ al judecătorului în vederea soluționării cauzei și oferă procedurii de mediere o perspectivă clară în economia soluționării judiciare a cauzelor civile.

Sursa informației


Update 20 septembrie 2018: Conferirea caracterului de titlu executoriu acordurilor de mediere verificate și atestate de către avocat sau de notarul public

Potrivit celor publicate pe site-ul oficial (www.cmediere.ro), Consiliul de Mediere anunță faptul că un prim mare beneficiu adus de noile modificări legislative privitoare la legea medierii, întărit de Curtea Constituțională a României prin declararea constituționalității textului de lege vizat, este reprezentat de conferirea caracterului de titlu executoriu acordurilor de mediere verificate și atestate de către avocat sau de notarul public.

Astfel, conform alin. (3) al art. 58:

„(3) Acordul de Mediere verificat și atestat de către avocații părților, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părților, este titlu executoriu”.

Această nouă arhitectură a actului de mediere va duce la creșterea numărului acordurilor de mediere datorită interesului justițiabililor în a urma procedura prin care poate fi dobândit rapid un înscris – titlu executoriu, a cărui punere în executare este certă și de scurtă durată. Este de menționat că, această temă vizează, în special, stingerea litigiilor privitoare la raporturile comerciale dintre profesioniști.

De asemenea, textul de lege reprodus anterior nu va genera beneficii doar pentru mediatori, ci, de bună seamă, acesta va ajuta la degrevarea instanțelor de judecată de procese îndelungate, precum și la scăderea considerabilă a duratei de soluționare a diverselor litigii – ambele subscriindu-se unui interes public major al sistemului judiciar.

Este pentru prima dată în istoria profesiei de mediator când, având fundament chiar textul de lege, mediatorului i se recunoaște rolul de partener al societății civile.

Sursa informației


Update 19 septembrie 2018: Curtea Constituțională a României consfințește constituționalitatea principalelor texte de lege ce vin în sprijinul medierii și mediatorilor

Potrivit celor publicate pe site-ul oficial (www.cmediere.ro), Consiliul de Mediere, întrunit în ședință extraordinară în data de 19 septembrie 2018, a luat act de pronunțarea Curții Constituționale din data de 18 septembrie 2018 cu privire la obiecția de neconstituționalitate invocată de către Președintele României, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Din studiul comunicatului de presă publicat de către Curtea Constituțională, Consiliul de Mediere constată că profesia a dobândit, odată cu verificarea constituționalității proiectului de lege adoptat de Parlament, maturitatea necesară oricărei profesii de prestigiu.

Ca urmare a verificării constituționalității articolelor contestate, Consiliul de Mediere remarcă faptul că, prevederile declarate constituționale reprezintă un progres cert pentru profesia mediatorilor.

Astfel, „instanța, […] ,va solicita atât reclamantului, cât și pârâtului, să depună dovada că au încercat soluționarea pe cale amiabilă a litigiului, […]” [art. 61 alin. (3)] și „în cazul în care până la data la care judecătorul fixează prin rezoluție, […], primul termen de judecată, […] niciuna dintre părți nu comunică instanței dovada prevăzută la alin. (2), instanța va solicita părților depunera acesteia până la primul termen de judecată” [art. 61 alin. (4)].

De asemenea, „Acordul de Mediere verificat și atestat de către avocații părților, de către notarul public […], este titlu executoriu” [art. 58 alin. (3)].

Legea adoptată de către Parlamentul României prevede că „odată cu pronunțarea hotărârii,instanța va dispune, la cererea părții interesate, restituirea taxei judiciare de timbru […]” [art. 63 alin. (2)].

Odată devenită funcțională legea, profesioniștii medierii vor avea cadrul și instrumentele necesare furnizării unui serviciu de mediere eficient societății românești.

Sursa informației


Update 5 septembrie 2018: Consiliul de Mediere a înaintat Curții Constituționale a României un punct de vedere asupra constituționalității modificărilor aduse la legea medierii

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial (www.cmediere.ro), Consiliul de Mediere a întreprins demersurile instituționale menite a proteja drepturile mediatorilor, câștigate prin proiectul de lege adoptat de Parlamentul României și atacat la Curtea Constituțională – printr-o regretabilă decizie – de către Președintele României, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România.

În acest context, instituția mediatorilor a dorit implicarea activă a Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Județe (CPMJ), acestea fiind invitate să răspundă pozitiv la apel.

Astfel, în data de 3 septembrie, Consiliul de Mediere a înaintat Curții Constituționale a României un punct de vedere întemeiat atât pe legislația europeană în materie, cât și pe jurisprudența Curții, prin care se demonstrează fără putință de tăgadă lipsa oricăror dubii de neconstituționalitate a articolelor atacate și, implicit, caracterul pur politic al acțiunii de atacare la instanța de contencios constituțional a proiectului de lege adoptat de Parlamentul României.

Totodată, în susținerea adresei formulate, Consiliul de Mediere a atașat și punctele de vedere susținute de cele 32 de CPMJ care au răspuns, prin reprezentanții lor legitimi, invitației de a se alătura în acțiunea de apărare a medierii și profesiei de mediator.

Cu surprindere, Consiliul semnalează și lipsa de reacție/implicare venită din partea reprezentanților CPM din următoarele 10 județe: Călărași, Covasna, Dolj, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare, Vaslui și Vrancea.

Sursa informației


Update 28 august 2018: CCR urmează să soluționeze sesizările de neconstituționalitate aduse la proiectul de modificare și completare a Legii nr. 192/2006 la data de 18 septembrie a.c.

Potrivit unui comunicat din data de 28 august 2018, Consiliul de Mediere a dat publicității detalii în ceea ce privește data la care Curtea Constituțională a României urmează să soluționeze sesizările de neconstituționalitate aduse la proiectul de modificare și completare a Legii nr. 192/2006.

Astfel, proiectul de modificare și completare a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, proiect inițiat și promovat de coaliția PSD-ALDE și susținut de Consiliul de Mediere, a fost adoptat de Parlamentul României, în termenul de promulgare acesta fiind atacat la Curtea Constituțională a României.

Totodată, Consiliul de Mediere își exprimă dezamăgirea față de decizia Partidului Național Liberal (PNL), a Uniunii Salvați România (USR) și, mai cu seamă, față de decizia Președintelui României (primul mediator al țării și cel care ar trebui să încurajeze fără rezerve promovarea medierii în rândul societății românești) de a ataca, împotriva tuturor evidențelor și imperativelor legislative europene, legea la Curtea Constituțională, act ce poate fi privit ca o piedică pusă în calea consolidării profesiei de mediator.

De asemenea, Consiliul de Mediere își exprimă regretul pentru faptul că această nobilă și frumoasă profesie a căzut pradă unor răfuieli politice, însă ne manifestăm întreaga speranță că în cel mai scurt timp lucrurile vor reveni la normal.

Sursa informației


Update 2 august 2018: Punct de vedere al Corpului Profesional al Mediatorilor din România cu privire la sesizările de neconstituționalitate formulate la proiectul de modificare și completare a Legii nr. 192/2006 

Potrivit unui comunicat din data de 2 august 2018, Consiliul de Mediere a făcut o serie de precizări cu privire la sesizările de neconstituționalitate formulate la proiectul de modificare și completare a Legii nr. 192/2006.

Astfel, la inițiativa Consiliului de Mediere, în data de 24 iulie 2018, reprezentanților Corpului Profesional de Mediere din județe le-a fost adresată rugămintea să trimită le sediul Consiliului de Mediere, în vederea centralizării, un punct de vedere asupra sesizărilor de neconstituționalitate promovate la proiectul de modificare și completare a Legii nr. 192/2006, puncte de vedere semnate și ștampilate de reprezentanții C.P.M.J, cei din cele 41 de județe și municipiul București, care fiind transmise la sediul Consiliului de Mediere prin grija acestuia, împreună cu un punct de vedere formulat de membrii Consiliului de Mediere, urmează să fie depuse la Curtea Constituțională a României, în vederea susținerii argumentelor inițiatorilor proiectului de lege, cu solicitarea expresă ca sesizările de neconstituționalitate să fie respinse.

Vezi și Președintele României: Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

Mai jos, menționăm județele unde reprezentanții mediatorilor au trimis aceste puncte de vedere, în interesul profesiei:

Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, București, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman.

Sursa informației


Update 12 iulie 2018: Consiliul de Mediere cu privire la sesizarea de neconstituționalitate a două articole din proiectul de modificare și completare a Legii nr. 192/2006, trimis la promulgare

Potrivit unui comunicat din data de 12 iulie 2018, cu privire la modificarea Legii medierii, Consiliul de Mediere a făcut o serie de precizări.

Astfel, conform celor arătate de Consiliul de Mediere, în data de 18 septembrie 2018Curtea Consituțională a României se va pronunța pe sesizarea făcută de grupurile parlamentare PNL și USR privind constituționalitatea a două articole din proiectul de modificare și completare a Legii nr. 192/2006, trimis la promulgare.

În acest sens, se menționează: cele două articole sunt 43 alin. (2^1) și 60^1, iar art. 60^1 a mai fost supus controlului de constituționalitate, Curtea confirmând textul din lege.

De asemenea, Consiliul amintește faptul că în 10 zile de la soluționarea sesizării de către CCR, legea trebuie să fie promulgată.

Spre analizarea sesizării și a celorlalte documente, proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților cât și corespondența dintre Secretariatul General al Camerei Deputaților și Curtea Constituțională a României, redăm în continuare respectivul document, astfel cum a fost publicat de către Consiliul de Mediere.

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 9 iulie 2018: Regulamentul privind normele de organizare internă ale Consiliului de Mediere Legea pentru modificarea și completarea Legii

În data de 3 iulie 2018, Consiliul de Mediere a dat publicității Hotărârea Consiliului de mediere nr. 119 din 29 iunie 2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului de Mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007.

Potrivit articolului unic al acestei hotărâri, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Mediere (M. Of. nr. 505 din 27 iulie 2007; cu modif. ult.), se modifică și se completează în sensul în care anexa nr. 10 la Regulamentul se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului de mediere nr. 119 din 29 iunie 2018.

Anexa nr. 10 cuprinde Regulamentul privind normele de organizare internă ale Consiliului de Mediere pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația și reglementările în domeniul medierii.

Redăm, în continuare, respectiva hotărâre, astfel cum a fost publicată de Consiliul de Mediere:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației

De asemenea, la aceeași dată Consiliul de Mediere a publicat și Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, adoptată de Parlament.

 

👍Vezi detalii: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator și alte proiecte de acte normative (ședința Camerei Deputaților)

Vă prezentăm și acest document, astfel cum a fost publicat de Consiliul de Mediere.

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 9 noiembrie 2016: Consiliul de Mediere solicită rediscutarea Proiectului Legii privind medierea și organizarea profesiei de mediator într-un cadru procedural corect

Consiliul de Mediere aduce la cunoștință faptul că proiectul de modificare a Legii 192/2006 a fost adoptat de Senatul României, ca primă cameră sesizată.

În data de 7 noiembrie 2016, o delegație a Consiliului de Mediere a fost prezentă la Camera Deputaților, în vederea susținerii propunerii legislative în fața Comisiei juridice, de disciplină și imunități, alături de reprezentantul celor 45 de parlamentari inițiatori, domnul senator Alexandru CORDOȘ.

În Comisia juridică, de disciplină și imunități, proiectul de lege a fost dezbătut de doar 4 deputați din cei 23 (astfel, comisia neîntrunind cvorumul necesar), un deputat PSD – singurul care a votat pentru aviz favorabil, doi deputați PNL și un deputat UDMR, cel din urmă, domnul deputat MÁTÉ András-Levente, solicitând, fără nicio explicație, eliminarea tuturor amendamentelor din proiect. Reprezentantul inițiatorilor, precum și cei ai beneficiarilor nu au fost lăsați să-și expună argumentele privind necesitatea corelării dispozițiilor legislative existente la dispozițiile imperative europene.

Având în vedere situația creată, Consiliul de Mediere apelează la toate grupurile politice parlamentare cu rugămintea ca la prima ședință a viitorului plen al Camerei Deputaților, proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 să fie retrimis la Comisia juridică, de disciplină și imunități pentru a fi rediscutat într-un cadru procedural corect.

Consiliul de Mediere invită toate partidele politice să-și manifeste interesul față de proiectul legislativ în discuție, a cărui unic scop este acela de a servi nevoia/interesul social, nădăjduind că promisiunile făcute mediatorilor nu vor rămână neonorate.

Mugur Bogdan MITROI

Președinte Consiliul de Medier

Sursa informației


Update 20 octombrie 2016: Proiectul de modificare a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator a fost adoptat de Senat

Senatul României a adoptat Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 192/2006, a anunțat Consiliul de Mediere.

Scrisoare de mulțumire a Consiliului României adresată Senatului României

Consiliul de Mediere are onoarea și bucuria de a vă prezenta întreaga gratitudine, adresată atât în numele conducerii instituției noastre, cât, mai ales, în numele întregului corp profesional al mediatorilor din România. 

Vă asigurăm că cei 12000 de profesioniști ai medierii din România au așteptat cu speranță și interes votul dumneavoastră de astăzi, deznodământul favorabil al acestuia fiind o veste îmbucurătoare, pentru care aveți recunoștința lor și a noastră. Votul dumneavoastră de astăzi reprezintă o garanție și un pas important pentru realizarea dezideratului mediatorilor – o lege performantă, raliată exigențelor normative europene și nevoilor societale. De asemenea, acesta reprezintă și un moment de referință pentru profesia de mediator care, iată, la 10 ani de existență a Legii 192/2006 primește un nou imbold și o nouă perspectivă pentru viitor. 

Nu în ultimul rând, dorim să manifestăm aceeași recunoștință conducerii politice a partidelor din care faceți parte, rugându-vă, încă de pe acum, să transmiteți acest mesaj de bucurie și de speranță și colegilor deputați care, în perioada următoare, vor fi chemați să complinească ceea ce domniile voastre astăzi au început.

Mugur Bogdan MITROI


Update 6 octombrie 2016: Proiectul de modificare a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator a fost reanalizat în Comisia Juridică a Senatului României

În data de 5 octombrie 2016, la Senatul României, președintele Consiliului de Mediere – domnul Mugur Bogdan Mitroi, vicepreședintele Consiliului de Mediere – domnul Zeno Daniel Șuștac și membrul în Consiliul de Mediere – domnul Ion Dedu, au avut o întâlnire de lucru cu membrii Comisiei Juridice a Senatului României, cu prilejul reanalizării proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 192/2006.

Astfel, conducerea Consiliului de Mediere a prezentat și susținut din nou proiectul de lege, punând accentul pe beneficiul social ce poate fi adus prin îmbunătățirea legii medierii și pe necesitatea ralierii dispozițiilor existente la normativele imperative ale Directivei 52/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Sursa informației


Update 22 septembrie 2016: Proiectul de modificare a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator a fost retrimis către Comisia Juridică

Consiliul de Mediere salută decizia plenului Senatului adoptată în data de 20.09.2016, prin care s-a decis retrimiterea către Comisia Juridică a proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și profesia de mediator.

Astfel inițiatorii și Consiliul de Mediere vor avea posibilitatea de a susține utilitatea și necesitatea adoptării proiectului depus.

Sursa informației


Update 10 iunie 2016: Participarea Consiliului de Mediere la ședința Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități

Consiliul de Mediere, reprezentat de domnii Mugur Bogdan Mitroi în calitate de președinte, Zeno Daniel Șuștac vicepreședinte și Ion Dedu membru în Comisia Permanentă, a participat la ședința din data de 7 iunie 2016 a Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități, condusă de doamna senator BIRÓ Rozalia-Ibolya, unde pe ordinea de zi s-a aflat și PL/250/2016 privind completarea și modificarea Legii nr. 192/2006, se arată în comunicatul de presă al Consiliului de Mediere.

La dezbateri au fost prezenți și reprezentanții Ministerului de Justiție, domnul ministrul secretar de stat Florin Moțiu și doamna Belegante Violeta. În discuțiile inițiate de aceștia au fost invocate probleme sub aspectul implementării procedurii de mediere ca procedură prealabilă și probleme privitoare la caracterul de titlu executoriu al acordului de mediere. În prima fază poziția acestora a fost de susținere a neconstituționalității prevederilor propuse și a lipsei competenței profesiei, aspecte combătute cu argumente de către Consiliul de Mediere.

Consiliul de Mediere se arată surpins față de afirmația enunțată de către domnul senator Puiu Hașotti, membru al comisiei, cum că „profesia de avocat este mai importantă decât cea de mediator”. Precizăm public că nu înțelegem „profunzimea” acestei afirmații, instituția pe care o reprezentăm plecând mereu de la premisa colaborării între profesii și nu de la cea a ierarhizării acestora.

Consiliul mulțumește pe această cale doamnei președinte a Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități, senator BIRÓ Rozalia-Ibolya, pentru că a înțeles necesitatea transpunerii cu acuratețe a Directivei 2008/52/CE privind medierea în legislația națională.

Nu în ultimul rând, Consiliul mulțumește inițiatorilor proiectului de lege, manifestându-ne întreaga susținere instituțională față de acesta.


Corpul Profesional ale Mediatorilor din România demarează o campanie pentru strângerea de semnături începând cu luna iunie 2016, în vederea susținerii propunerii legislative inițiată de către 45 de parlamentari, înregistrată sub nr. BP 64/25.02.2016 la Senatul României, care privește modificarea și completarea Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Astfel Consiliul de Mediere și Corpul Profesional al Mediatorilor din Județe vor întocmi liste cu susținătorii propunerii de lege mai sus menționată. Acestea vor fi depuse în luna septembrie la Camera Deputaților, cameră decizională sub aspectul adoptării legislației privind medierea în România.

Prezenta acțiune continuă inițiativa Consiliului de Mediere prin care în perioada mai – iunie 2016 au fost chestionați magistrații, judecători și procurori, la nivel național sub aspectul utilității sociale a medierii ca procedură prealabilă.

De asemenea, Consiliul de Mediere a publicat două scrisori deschise adresate Președinției României și Premierului României prin care solicită susținerea acestora a respectivului proiect de lege.

Sursa informației

[UPDATE: Decizia nr. 560/18.09.2018, motivată] Consiliul de Mediere solicită rediscutarea Proiectului Legii privind medierea și organizarea profesiei de mediator într-un cadru procedural corect was last modified: noiembrie 15th, 2018 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter