Proiectul de Lege privind procedura insolvenţei persoanelor fizice și alte acte normative (adoptate de Camera Deputaților)

21 mai 2015
Vizualizari: 1489

Despre

  • Ședința din 20 mai 2015
  • Camera Deputaților
  • Acte normative adoptate

Potrivit informației publicate pe site-ul Camerei Deputaților, în ședința din 20 mai 2015, Camera Deputaților a adoptat Proiectul de Lege privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

De asemenea, în ședința din 20 mai 2015 au mai fost adoptate și alte acte normative. Vă prezentăm, mai jos, lista privind respectivele acte normative:

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (rep. M. Of. nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 760 din 20 octombrie 2014);

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 924 din 18 decembrie 2014);

– Proiectul de Lege privind planificarea apărării;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 (M. Of. nr. 968 din 30 decembrie 2014);

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (M. Of. nr. 872 din 20 decembrie 2012; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat;

– Raportul comun înlocuitor al Comisiei pentru cultură și Comisiei pentru buget privind reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România;

– Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, Comisiei pentru mediu și Comisiei juridice privind reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.

Pentru a vedea lista privind actele normative adoptate în ședința din 20 mai 2015 vizitați site-ul Camerei Deputaților (www.cameradeputaților.ro).

Proiectul de Lege privind procedura insolvenței persoanelor fizice și alte acte normative (adoptate de Camera Deputaților) was last modified: mai 21st, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.