Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (ședința Camerei Deputaților)

30 sept. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 516

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Data ședinței Proiectele de acte normative
1-2 octombrie 2019– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin.(1) din O.G. nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999;

– Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Reexaminarea Legii manualului școlar, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 537 din 18 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.679 din 6 august 2018;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din O.U.G nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Propunerea legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

– Reexaminarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 25 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2019;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G.nr. 108/2018 privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 22/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei;

– Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 18/2019 privind modificarea și completarea art.II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G .nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea;

– Reexaminarea Legii privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 683 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.56 din 19 ianuarie 2017;

Reexaminarea Legii privind procedura interpretării actelor normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 61 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 30 martie 2017;

– Proiectul de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea O.G. nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;

– Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.17/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G.nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art.320 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

– Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști;

– Proiectul de Lege privind câinii salvamontiști;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ș) și cc) din O.U.G. nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (6) din O.G. nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;

– Propunerea legislativă pentru modificarea art. 65, alin.(5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

– Proiectul de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman;

– Propunerea legislativă privind dialogul social;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare;

– Proiectul de Hotărâre pentru constituirea unei comisii de anchetă cu privire la îngrădirea dreptului de vot al cetățenilor români din Diaspora

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului;

– Proiectul de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin. (7) din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 355 din 23 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 26 iulie 2018;

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.581 din 20 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.883 din 19 octombrie 2018;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă;

– Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă;

– Proiectul de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”;

– Reexaminarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 75 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2019;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019;

– Proiectul de Lege privind Fondul de compensare a investitorilor;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul;

– Reexaminarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 128 din 6 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 8 martie 2019;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

– Propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;

– Reexaminarea Legii pentru modificarea art. 135 alin. (1), lit.a) din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 681 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1000 din 13 decembrie 2016;

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 646 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1087 din 21 decembrie 2018;

– Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 581 din 20.07.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 22.09.2016;

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

– Reexaminarea Legii privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 356 din 30 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.528 din 27 iunie 2018;

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea O.G. nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte;

– Proiectul de Lege privind completarea art.III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;

– Propunerea legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol;

– Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;

– Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 291 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative;

– Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1), al art.3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;

– Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;

– Proiectul de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România;

 

 

 

 

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial (www.cdep.ro), s-a făcut publică ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din zilele de 1 și 2 octombrie 2019. Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele proiecte:

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din O.G. nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999;

– Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Reexaminarea Legii manualului școlar, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 537 din 18 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.679 din 6 august 2018;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din O.U.G nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Propunerea legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

– Reexaminarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 25 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2019;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G.nr. 108/2018 privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 22/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei;

– Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 18/2019 privind modificarea și completarea art.II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G .nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea;

– Reexaminarea Legii privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 683 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.56 din 19 ianuarie 2017;

Reexaminarea Legii privind procedura interpretării actelor normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 61 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 30 martie 2017;

– Proiectul de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea O.G. nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;

– Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.17/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G.nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art.320 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

– Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști;

– Proiectul de Lege privind câinii salvamontiști;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G.nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;

– Propunerea legislativă pentru modificarea art. 65, alin.(5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

– Proiectul de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman;

– Propunerea legislativă privind dialogul social;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare;

– Proiectul de Hotărâre pentru constituirea unei comisii de anchetă cu privire la îngrădirea dreptului de vot al cetățenilor români din Diaspora

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului;

– Proiectul de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin. (7) din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 355 din 23 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 26 iulie 2018;

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.581 din 20 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.883 din 19 octombrie 2018;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă;

– Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă;

– Proiectul de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”;

– Reexaminarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 75 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2019;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019;

– Proiectul de Lege privind Fondul de compensare a investitorilor;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul;

– Reexaminarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 128 din 6 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 8 martie 2019;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G.nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

– Propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;

– Reexaminarea Legii pentru modificarea art. 135 alin. (1), lit.a) din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 681 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1000 din 13 decembrie 2016;

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 646 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1087 din 21 decembrie 2018;

– Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 581 din 20.07.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 22.09.2016;

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

– Reexaminarea Legii privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 356 din 30 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.528 din 27 iunie 2018;

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea O.G. nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte;

– Proiectul de Lege privind completarea art.III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;

– Propunerea legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol;

– Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;

– Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 291 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative;

– Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1), al art.3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;

– Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;

– Proiectul de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România;

 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (ședința Camerei Deputaților) was last modified: septembrie 27th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter