Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii și alte proiecte de acte normative (ședința Camerei Deputaților)

26 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 465
Ședința Camerei DeputațilorActele normative aflate pe ordinea de zi
26 și 28 noiembrie 2018

 

 

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

– Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 111 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 25 al Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

– Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie – Ziua Instituției Prefectului din România

– Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

– Proiectul de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

– Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

– Proiectul de Lege privind respingerea O.G. nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

– Proiectul de Lege privind instituirea Zilei dăruirii

– Proiectul de Lege privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– Propunerea legislativă „Legea zootehniei”

– Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie – Ziua Națională a Constructorului

– Proiectul de Lege pentru instituirea Anului Cărții în România

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 11 din O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

– Proiectul de Lege privind instituirea Zilei limbii romani

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

– Proiectul de Lege privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

– Proiectul de Lege privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc

– Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca „Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești”

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004

– Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret

– Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (6) din O.G. nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative

– Proiectul de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman

– Propunerea legislativă privind trecerea orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 528 din 17 iulie 2018, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 676 din 3 august 2018

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 67/2018 pentru completarea art. 8 din O.U.G. nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică

 

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial (www.cdep.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 26 și 28 noiembrie 2018 se află mai multe proiecte de acte normative.

 

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele proiecte:

– Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (6) din O.G. nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman;

– Propunerea legislativă privind trecerea orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România;

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 528 din 17 iulie 2018, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 676 din 3 august 2018;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 67/2018 pentru completarea art. 8 din O.U.G. nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică.

 

I. Alte inițiative cu propunere de adoptare

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;

– Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 111 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 25 al Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

– Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie – Ziua Instituției Prefectului din România;

– Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora;

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege privind respingerea O.G. nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;

– Proiectul de Lege privind instituirea Zilei dăruirii;

– Proiectul de Lege privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor;

– Propunerea legislativă „Legea zootehniei”;

– Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie – Ziua Națională a Constructorului;

– Proiectul de Lege pentru instituirea Anului Cărții în România;

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 11 din O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian civil;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

– Proiectul de Lege privind instituirea Zilei limbii romani;

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

– Proiectul de Lege privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

– Proiectul de Lege privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc;

– Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca „Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești”;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004.

 

II. Amânate

– Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret.

Sursa informației

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii și alte proiecte de acte normative (ședința Camerei Deputaților) was last modified: noiembrie 23rd, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter