Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adoptat de Senat)

23 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 662

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Senatului (www.senat.ro), a fost publicat Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – adoptat de Camera Deputaților.

Proiectul a reprezentat prioritate legislativă a Guvernului și s-a discutat în procedură de urgență în Senat.

Inteligența artificială în materie penală

Astfel, după ce în data de 25 aprilie 2018 a fost adoptat de către Camera Deputaților, în data de 22 mai 2018, Senatul a adoptat și el acest proiect cu 71 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 36 de abțineri.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a emis raport de admitere, dar au existat și amendamente respinse, față de forma inițiatorului.

De asemenea, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de act normativ. Tot un aviz favorabil a fost dat și de către CSM.

Conform precizărilor din Nota de fundamentare, în proiect sunt stabilite principalele atribuții ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și ale președintelui acesteia, în acord cu elementele de noutate aduse de cele două acte normative ale Uniunii Europene, Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva (UE) 2016/680.

Mai mult, este consolidată independența și autonomia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în concordanță cu dispozițiile art. 52 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, sunt enumerate entitătile care intră sub incidența legislației referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care au calitatea de operatori de date, pentru a se evita apariția, în practică, a unor situații de interpretare și aplicare neunitară a definiției operatorului din Regulamentul (UE) 2016/679.

În acest context, proiectul întărește și obligația acestor entități de a acorda Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în exercitarea atribuțiilor sale legale, sprijinul solicitat, de a-i comunica sau, după caz, de a-i pune la dispoziție informațiile, documentele ori actele pe care le dețin, în condițiile legii, în acord cu atribuțiile de investigare conferite prin art. 58 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Proiectul mai stabileste, în concordantă cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/679, faptul că raportul anual se transmite Senatului României, Guvernului României, Comisiei Europene și Comitetului european pentru protecția datelor.

În aplicarea art. 53 din Regulamentul (UE) 2016/679, proiectul de lege stabilește condițiile de încetare înainte de termen a mandatului președintelui, respectiv al vicepreședintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și de revocare din funcție a acestora.

Prin urmare, conform mențiunilor din Nota de fundamentare, în îndeplinirea sarcinilor stabilite de art. 57 și 58 din Regulamentul (UE) 2016/679, a fost necesară inserarea în proiectul de lege, a unui nou capitol, Capitolul III^1, intitulat „Exercitarea atribuțiilor de control si de soluționare a permite accesul în incinte al agenților constatatori, de a furniza toate documentele și informațiile solicitate de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și de a permite accesul la orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, pentru buna desfășurare a controalelor și pentru asigurarea eficienței acestora, s-a considerat a fi necesară stabilirea, prin lege, a unei proceduri exprese în acest sens în cadrul Capitolului III^1.

Se propun o modificare a numărului de angajați. Și, în plus, neluarea, de către statul român, a măsurilor legislative necesare punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, în speță aceea a suplimentării numărului personalului, va conduce la imposibilitatea aplicării acestuia, la un blocaj iminent al activității Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și, implicit, la afectarea gravă a respectării drepturilor persoanelor fizice vizate

Întrucât prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 se aplică direct în toate statele membre, aceasta presupune dotarea corespunzătoare cu resurse materiale și umane în mod uniform, tuturor autorităților naționale de supraveghere.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Tot în sens administrativ și organizatoric au fost menționate și principalele atribuții ale Autorității.

Astfel, a fost menționată în textul art. III al proiectului de lege, din necesitatea unei prevederi derogatorii de la dispozițiile O.G. nr. 80/2001, prin raportare la activitatea de control desfășurată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în special în teren, la nivelul întregului teritoriu al țării, în condițiile în care instituția nu dispune de birouri teritoriale. În același timp, prin art. 57 alin. (1) lit. b) și d) din Regulamentul (UE) 2016/679 este instituită obligația Autotității naționale de supraveghere de a promova acțiuni de sensibilizare și înțelegere a prevederilor legale în domeniu, în rândul publicului și operatorilor, ceea ce implică efectuarea de campanii de informare la nivel național, destinate operatorilor de date cu caracter personal din sectorul public și privat și deci, implicit, numeroase deplasări în teritoriu.

În plus, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este autonomă și independentă și nu intră în sfera prevăzută de art. 5 alin. (3) din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, iar  normativele de cheltuieli stabilite în anexa nr.3 a acestei ordonanțe sunt insuficiente pentru exercitarea efectivă a competențelor Autorității naționale de supraveghere, inclusiv a celor cu impact transfrontalier, care urmează să fie aplicate în contextul asistenței reciproce, al cooperării și al participării în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor.

Prin urmare, statutul de autoritate unică la nivel național al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care trebuie să îsi exercite atributiile de investigare în special la sediile operatorilor de date cu caracter personal, indiferent în ce localitate se află acestea, inclusiv în mediul rural, în sectorul public sau privat ori chiar în alte state membre ori în afara Uniunii Europene, necesitatea deplasării concomitente în teritoriu a mai multor echipe de control, creșterea semnificativă a numărului de plângeri și sesizări pe care Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal le-a primit în ultimii ani, număr ce se estimează că va crește substanțial după punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, conduc la stabilirea unui necesar minim de 8 autoturisme și 500 1 combustibil/autoturism pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității specifice.

Sursa informației

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adoptat de Senat) was last modified: mai 23rd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter