Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate și alte acte normative (adoptate de Camera Deputaților)

23 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 751

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința Camerei DeputațilorSumar
23 mai 2018
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 4/2018 privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
– Proiectul de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
– Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2018 pentru modificarea Legii nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din O.U.G. nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
– Proiectul de Lege privind precursorii de droguri
– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
– Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 136 din 20 martie 2018, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 383 din 4 mai 2018
– Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară
– Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile
– Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piața unică
– Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Finalizarea uniunii piețelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul
– Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă

Potrivit celor publicate pe site-ul Camerei Deputaților (www.cdep.ro), în ședința din 23 mai 2018, au fost adoptate următoarele acte normative:

Monitor Dosare

 

Legi ordinare adoptate de Camera Deputaților

 

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Acest proiect are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 248/2005, în scopul îmbunătățirii cadrului legislativ în materie. Sunt avute în vedere, în principal, următoarele aspecte: extinderea termenului de valabilitate a pașaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani, reevaluarea cadrului normativ care vizează eliberarea pașaportului simplu temporar, reglementarea, în anumite cazuri a posibilității de a deține concomitent două pașapoarte simple electronice sau a unui pașaport simplu electronic valabil, reglementarea posibilității eliberării pașaportului și în baza ordonanțelor președințiale nedefinitive date în condițiile Legii nr. 134/2010, reglementarea posibilității preluării cererilor de eliberare a pașapoartelor și de către Direcția generală de Pașapoarte, actualizarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea și motivul (scopul) eliberării titlului de călătorie, abrogarea dispozițiilor legale referitoare la pașapoartele diplomatice și de serviciu, care au devenit desuete, având în vedere că aceste tipuri de documente nu se mai eliberează și nu mai sunt în circulație;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 4/2018 privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Acest proiect are ca obiect clarificarea unor texte de lege, cu referire, printre altele, la următoarele aspecte: instituțiile publice care au calitatea de organe fiscale, procedurile de administrare fiscală aplicabile creanțelor fiscale, documentele justificative, certificatele și înscrisurile redactate într-o limbă străină, acordul scris al contribuabilului în cazul în care sunt solicitate informații despre acesta, răspunderea persoanelor fizice care desfășoară profesii libere pentru obligațiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei, obligația de a depune cerere de modificare a domicilului fiscal;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

– Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2018 pentru modificarea Legii nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din O.U.G. nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

 

Legi organice adoptate de Camera Deputaților

 

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale;

– Proiectul de Lege privind precursorii de droguri;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;

– Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 136 din 20 martie 2018, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 383 din 4 mai 2018.

 

Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaților

 

– Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară;

– Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile;

– Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piața unică;

– Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Finalizarea uniunii piețelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul;

– Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.

 

Sursa informației

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate și alte acte normative (adoptate de Camera Deputaților) was last modified: mai 23rd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter