Proiectul de Lege pentru completarea O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală, Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României și alte proiecte de acte normative (şedinţa Camerei Deputaţilor)

3 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 744
Ședința Camerei DeputațilorActele normative aflate pe ordinea de zi
2-5 iulie 2018– Proiectul de Lege pentru completarea O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
– Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României
– Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic
– Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene
– Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene
– Proiectul de Lege pentru completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
– Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
– Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
– Proiectul de Lege privind stabilirea destinației unor imobile
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
– Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
– Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin. (3) al art. 169^1 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852, din 20 decembrie 2010)
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
– Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
– Proiectul de Lege pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum și pentru completarea art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
– Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
– Proiectul de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art. 24^9 alin. (1) și (2) din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
– Reexaminarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 249 din 19 aprilie 2018 (M. Of. nr. 456 din 31 mai 2018)
– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
– Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată
– Inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților
– Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite

 

Potrivit informației publicate pe site-ul Camerei Deputaților (www.cdep.ro), pe ordinea de zi a ședințelor din 2-5 iulie 2018, parte din Sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților din perioada 2-19 iulie 2018, se află mai multe proiecte de acte normative.

 

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele proiecte de acte normative:

– Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată;

– Inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților;

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

– Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite.

 

Proiecte de lege examinate în procedura de urgență

 

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;

– Proiectul de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art. 24^9 alin. (1) și (2) din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

 

Propuneri legislative examinate în calitate de primă cameră sesizată

 

– Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României;

– Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic;

– Proiectul de Lege pentru completarea O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar;

– Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene;

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic;

– Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

– Proiectul de Lege privind stabilirea destinației unor imobile;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

– Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale;

– Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin. (3) al art. 169^1 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852, din 20 decembrie 2010);

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România;

– Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal;

– Proiectul de Lege pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum și pentru completarea art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

– Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

 

Proiecte legislative reexaminate

 

– Reexaminarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 249 din 19 aprilie 2018 (M. Of. nr. 456 din 31 mai 2018);

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar;

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Camerei Deputaților (www.cdep.ro).

Proiectul de Lege pentru completarea O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală, Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României și alte proiecte de acte normative (ședința Camerei Deputaților) was last modified: iulie 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter