Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și alte proiecte de acte normative (ședința Camerei Deputaților)

22 oct. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 494

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința Camerei DeputațilorActele normative aflate pe ordinea de zi
22-24 octombrie 2018

Monitor Dosare

 

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din O.U.G. nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

– Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 37/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din O.G. nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A.

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

– Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. 3 la O.U.G. nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere

– Proiectul de Lege pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

– Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților

– Dezbateri politice cu participarea domnului Anton Anton, ministrul energiei, la solicitarea Grupului parlamentar al USR, cu tema „Legea offshore și soluțiile pe care le are România pentru valorificarea gazelor din Marea Neagră”

– Dezbaterea moțiunii simple inițiate de 67 deputați

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

– Raportul privind execuția bugetului Camerei Deputaților la 31 decembrie 2017

– Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2017

– Proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 3 august 2018

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (6) din O.G. nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative

– Proiectul de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman

– Propunerea legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale „Regele MIHAI I”

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la Convenție, semnate la București, la 18 octombrie 2017

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008

– Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

– Proiectul de Lege privind modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale – EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2.2 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

– Proiectul de Lege pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 și a Rezoluției nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, la 12 mai 2017

– Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR) încheiată la Geneva la 19 mai 1956

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea O.U.G. nr. 131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene

– Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană

– Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

– Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 1/2017 pentru modificarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

– Proiectul de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope

– Proiectul de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

– Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană

– Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană

– Proiectul de Lege privind Statutul inspectorului de muncă

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene

– Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

– Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

– Proiectul de Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București

– Proiectul de Lege privind desființarea Universității „George Barițiu” din Brașov

– Proiectul de Lege privind desființarea Universității „Mihai Eminescu” din municipiul Timișoara, județul Timiș

– Proiectul de Lege privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 25 al Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

– Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul protecției apelor

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale

– Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie – Ziua Instituției Prefectului din România

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 111 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înființarea Universității „Spiru Haret” din București

– Propunerea legislativă pentru completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

– Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

– Proiectul de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 9 alin. (21) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

– Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

– Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

– Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

– Proiectul de Lege privind respingerea O.G. nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

– Proiectul de Lege privind instituirea Zilei dăruirii

 

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial (www.cdep.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 22-24 octombrie se află mai multe proiecte de acte normative.

 

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele proiecte:

– Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților;

– Dezbateri politice cu participarea domnului Anton Anton, ministrul energiei, la solicitarea Grupului parlamentar al USR, cu tema „Legea offshore și soluțiile pe care le are România pentru valorificarea gazelor din Marea Neagră”;

– Dezbaterea moțiunii simple inițiate de 67 deputați;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților;

– Raportul privind execuția bugetului Camerei Deputaților la 31 decembrie 2017;

– Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2017;

– Proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 3 august 2018;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (6) din O.G. nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman.

 

I. Procedură de urgență

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din O.U.G. nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 37/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din O.G. nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A.;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene;

– Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. 3 la O.U.G. nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin;

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere;

– Proiectul de Lege pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

 

II. Prima cameră sesizată

– Propunerea legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale „Regele MIHAI I”;

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la Convenție, semnate la București, la 18 octombrie 2017;

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008;

– Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011;

– Proiectul de Lege privind modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale – EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2.2 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte;

– Proiectul de Lege pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 și a Rezoluției nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, la 12 mai 2017;

– Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR) încheiată la Geneva la 19 mai 1956;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

 

III. Reexaminări

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea O.U.G. nr. 131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

– Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

 

IV. Priorități legislative

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene;

– Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană;

– Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană;

– Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 1/2017 pentru modificarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului;

– Proiectul de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope;

– Proiectul de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară;

– Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană;

– Proiectul de Lege privind Statutul inspectorului de muncă;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României.

 

V. Alte inițiative cu propunere de adoptare

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

– Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;

– Proiectul de Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București;

– Proiectul de Lege privind desființarea Universității „George Barițiu” din Brașov;

– Proiectul de Lege privind desființarea Universității „Mihai Eminescu” din municipiul Timișoara, județul Timiș;

– Proiectul de Lege privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 25 al Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

– Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul protecției apelor;

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale;

– Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie – Ziua Instituției Prefectului din România;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 111 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înființarea Universității „Spiru Haret” din București;

– Propunerea legislativă pentru completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

– Proiectul de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 9 alin. (21) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

– Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție;

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

– Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

– Proiectul de Lege privind respingerea O.G. nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;

– Proiectul de Lege privind instituirea Zilei dăruirii.

 

 

Sursa informației

Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și alte proiecte de acte normative (ședința Camerei Deputaților) was last modified: octombrie 18th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter