Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 (Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2018)

2 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 607
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Hotărârea CFF nr. 2/2018
(M. Of. nr. 182 din 27 februarie 2018)
Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

În M. Of. nr. 182 din 27 februarie 2018, a fost publicat Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali (Hotărârea CFF) nr. 2/2018 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri.

Art. 1 prevede că se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

Art. 2 dispune că Direcția de învățământ va duce la îndeplinire prevederile respectivei hotărâri.

Art. 3 stabilește că respectiva hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României.

Redăm mai jos conținutul anexei la Hotărârea CFF nr. 2/2018 referitor la Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018.

Inteligența artificială în materie penală

Prezentăm în continuare structura respectivului program.

Cap. I („Dispoziții generale”);
Cap. II („Organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă în sălile de curs, aferent anului 2018”);
Cap.  III („Organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă sub formă de cursuri online, aferent anului 2018”);
Anexa nr. 1 la program;
Anexa nr. 2 la program.

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

 

1. Camera Consultanților Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.

2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: consultanți fiscali activi, consultanți fiscali inactivi și consultanți fiscali asistenți.

3. Pregătirea profesională continuă este un drept și, în același timp, o obligație a membrilor Camerei Consultanților Fiscali, în ceea ce privește actualizarea cunoștințelor și formarea eficientă, cu garantarea calității serviciilor prestate către clienți. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigență impusă prin Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2007.

4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 se va desfășura, în principal, sub formă de:

– cursuri de pregătire profesională la sală (teorie și aplicații pe studii de caz);

– cursuri online.

Programul va fi completat prin organizarea de forumuri, conferințe, seminare și workshopuri pe teme de fiscalitate internă și internațională.

5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 prevede pentru consultanții fiscali activi și pentru consultanții fiscali asistenți un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanții fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanților Fiscali au susținut examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

7. În situația în care consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susținut examenul pentru atribuirea acestor calități, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

8. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanților Fiscali la forumuri, conferințe, seminare și workshopuri, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, organizate de Camera Consultanților Fiscali, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2018.

9. Pentru consultanții fiscali care au și calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, orele de curs efectuate se vor recunoaște ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2018.

10. Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care publică articole în revista Camerei Consultanților Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoașterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2018.

11. Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanțelor Publice, de asociațiile profesionale sau societățile de profil din țară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanților Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2018.

 

Cap. II („Organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă în sălile de curs, aferent anului 2018”)

 

1. Programul de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs aferent anului 2018, este structurat pe module de pregătire, așa cum rezultă din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara.

3. Fiecare acțiune organizată cuprinde mai multe module, care totalizează 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acțiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 sub formă de cursuri la sală este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.

4. Înscrierea membrilor Camerei Consultanților Fiscali la una dintre acțiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 se face direct pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali, prin poștă, fax sau e-mail, cu cel puțin 15 zile înaintea organizării acțiunii. Orice situație de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puțin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor.

5. Structura acțiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcție de necesitățile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 va fi anunțată în timp util pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

6. Acțiunile de pregătire profesională la care numărul de înscriși este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul cursanților înscriși va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfășurare a cursurilor.

7. Membrii Camerei Consultanților Fiscali pot opta să participe la acțiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 în oricare din centrele zonale programate.

8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată în liste de prezență.

9. Direcția de învățământ va ține evidența orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire și pe județele de reședință ale membrilor Camerei Consultanților Fiscali.

 

Cap.  III („Organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă sub formă de cursuri online, aferent anului 2018”)

 

Tematica cursurilor de pregătire profesională în sistem online va fi stabilită pe parcursul desfășurării Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, în funcție de necesitățile și cerințele intervenite.

Anexa nr. 1 la program

Programul de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs*, aferent anului 2018


* Structura acțiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcție de necesitățile apărute.

SpecificareTemaForma de pregătireNr. ore
Modul I (MI)Taxa pe valoarea adăugatăSeminar (aspecte practice)3
Modul II (MII)Accizele și alte taxe specialeSeminar (aspecte practice)2
Modul III (MIII)Impozitul pe venitSeminar (aspecte practice)2
Modul IV (MIV)Contribuții sociale obligatoriiSeminar (aspecte practice)2
Modul V (MV)Procedura fiscalăSeminar (aspecte practice)3
Modul VI (MVI)Drept societar și contracte comercialeSeminar (aspecte practice)3
Modul VII (MVII)Taxa pe valoarea adăugatăSeminar (aspecte practice)3
Modul VIII (MVIII)Impozitul pe profitSeminar (aspecte practice)3
Modul IX (MIX)Impozitul pe veniturile nerezidențilorSeminar (aspecte practice)2
Modul X (MX)Impozitele și taxele localeSeminar (aspecte practice)2
Modul XI (MXI)Reglementări contabileSeminar (aspecte practice)3
Modul XII (MXII)Prețuri de transfer/Taxe vamaleSeminar (aspecte practice)2
Anexa nr. 2 la program

Calendarul acțiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 – seminar în săli de curs

Centrul de pregătireModule de pregătire profesionalăPerioada de desfășurare
BucureștiMI, MII, MIII, MIV, MV, MVI8-10 iunie
MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII16-18 martie
MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI14-16 septembrie
MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII19-21 octombrie
BrașovMVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII5-7 octombrie
Cluj-NapocaMVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII18-20 mai
ConstanțaMI, MII, MIII, MIV, MV, MVI15-17 iunie
CraiovaMVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII13-15 aprilie
IașiMI, MII, MIII, MIV, MV, MVI11-13 mai
TimișoaraMI, MII, MIII, MIV, MV, MVI28-30 septembrie
Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 (Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2018) was last modified: martie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter